google

  chłodnictwo, komory chłodnicze, instalacje chłodnicze

  Katalog firm
  Kursy walut 18.06.2018
  1 USD
  3.7003
  0.0081
  1 EUR
  4.2887
  0.0085
  1 CHF
  3.7130
  0.0074
  1 GBP
  4.9003
  0.0005
  1 RUB
  0.0584
  -0.0004
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Nowy numer "Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna" 8/2017

  Szanowni Państwo!

  Nowy numer "Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna" 8/2017Za kilka dni kończą się letnie wakacje, i rozpocznie się kolejny rok szkolny, już w nowej jego formule organizacyjnej i programowej, co u wielu zatroskanych rodziców budzi spory niepokój, mimo wielokrotnie składanych deklaracji ze strony rządzących, że wszystko jest dopięte w tym zakresie na ostatni guzik.

  Oczywiście już za kilka tygodni zainteresowani, zarówno młodzież jak i rodzice zweryfikują te tak odważnie i z mocą prezentowane deklaracje tzw. reformatorów systemu szkolnictwa. Ten niepokój niewątpliwie wzrósł w ostatnich dniach, po ostatnim – niespotykanym kataklizmie, jaki zgotowała natura w północnej części naszego kraju. Słyszymy z mediów rządowych, że wszystko było pod pełną kontrolą już w pierwszych minutach nawałnicy, i gdybym osobiście z rodziną nie spędzał urlopu w tym czasie na Kaszubach, to mógłbym wierzyć w te płynące z Warszawy zapewnienia i wyrazy zatroskania. Niestety, rzeczywistość w pierwszych godzinach i dniach była tam zupełnie inna. Ta oficjalna, pełna optymizmu narracja kreuje wirtualny obraz zaczerpnięty z gombrowiczowskiego świata, ale ten świat rzeczywisty poprzez tragedię tysięcy rodzin nie koresponduje z otaczającą ich brutalną rzeczywistością. Czyż ten brak pochylenia się nad losem pokrzywdzonych ludzi – w bardzo wielu przypadkach nad ich życiową tragedią, ze strony najwyższych rangą przedstawicieli administracji państwowej szczebla wojewódzkiego, którzy swoimi wypowiedziami np na temat zbierania chrustu, potęgują dramat licznych ofiar kataklizmu. Jeśli takie osoby oświadczają publicznie, że cóż to za różnica czy specjalistyczne oddziały wojsk inżynieryjnych ze specjalistycznym sprzętem zostałyby wprowadzone do akcji ratunkowej w sobotę (12.08.) czy w poniedziałek (14.08.), było to bez znaczenia ! To tak jakby tonął statek wycieczkowy na redzie portu, a dowódca służb ratowniczych stwierdziłby, że czy w danej chwili czy za kilka dni podjęta zostanie akcja ratunkowa, to zupełnie nie ma znaczenia. Wracając do wspomnianej, głębokiej reformy systemu oświatowego, w świetle tych faktów trudno, aby wielu rodziców nie podzielało niepokoju z powodu jej szybkiego wdrażania.

  Po tym nieco refleksyjnym wstępie, tradycyjnie przejdę do omówienia zawartości tego numeru „TCHiK”, który otwiera część druga artykułu poświęconego odnawialnym źródłom energii, a którego Autorem jest Krzysztof Kaiser. Energia występuje pod wieloma postaciami i jest ona niezbędna ludziom do życia i rozwoju. Znaczna jej część wykorzystywana jest na potrzeby bytowe. Wzrost cen nośników energetycznych oraz ich wyczerpywanie się wpływa obecnie na dążenie do pozyskiwania jak największej ilości energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Celem przygotowanego przez Autora cyklu artykułów jest przedstawienie w zwartej formie charakterystyki ogólnej i użytkowej tych źródeł. Pierwszym z nich było promieniowanie słoneczne, któremu poświęcona została pierwsza część tego cyklu, opublikowana w nr 6-7/2017 „TCHiK” (s. 217–222). W części drugiej Autor omawia możliwości wykorzystania energii geotermalnej przede wszystkim za pomocą pomp ciepła. Innym, prezentowanym w tym materiale źródłem jest energia wiatru. Autorem kolejnej pozycji jest Paweł Miszkiewicz, podejmujący zagadnienie klimatyzacji pomieszczeń IT. Podstawowym warunkiem prawidłowego działania serwerów jest zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniu, w którym się one znajdują. W tym przypadku jedynym zasadnym rozwiązaniem jest zastosowanie systemu klimatyzacji precyzyjnej, która pozwala na utrzymywanie ściśle określonych parametrów powietrza, niezależnie od zmieniającego się obciążenia cieplnego pomieszczenia, przy jednoczesnej nieprzerwanej jego pracy przez cały rok. Projektowanie i późniejsza eksploatacja urządzeń systemów klimatyzacji wiąże się z koniecznością spełnienia aktualnie obowiązujących w tym zakresie wymagań prawnych. Publikowana w tym numerze pierwsza część tej publikacji poświęcona jest właśnie tym aspektom. W części drugiej przedstawione zostaną stosowane obecnie rozwiązania techniczne systemów klimatyzacji serwerowi wraz z ich oceną techniczną.

  Kolejna odsłona naszej stałej pozycji „Alfabet PIUSWIKa”, czyli Projektanta, Instalatora, Użytkownika Systemów Wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych, poświęcona jest tym razem literze G, czyli GRAWITACJI. Autor, a jest nim Grzegorz Madziąg przedstawił w niej główne przyczyny niewłaściwej pracy wentylacji grawitacyjnej oraz omówił aktualnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne, w tym zmiany wprowadzone do normy PN-83/B-03430/Az3 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej” ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny z dniem 8 lutego 2000 roku. Pokrótce omówione zostały również zmiany, które wynikły z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku „W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie” oraz nowelizacja „Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego”.

  Kolejna pozycja, to opracowanie przygotowane przez Przemysława Jakóbowskiego, poświęcone efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych o wydajności (mocy) chłodniczej powyżej 12 kW, stosowanych dość powszechnie w systemach klimatyzacji. W jego części pierwszej Autor dokonuje przeglądu obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych przede wszystkim na obszarze UE, natomiast w części drugiej między innymi omówione zostanie zagadnienie prawidłowego wypełnienia protokołu zawierającego ocenę efektywności energetycznej na przykładzie rzeczywistego urządzenia klimatyzacyjnego. W dziale poświęconym szeroko rozumianej eksploatacji obiektów chłodniczych, Jakub Pietrzak prezentuje interesujące rozwiązanie urządzenia przeznaczonego do automatycznego odpowietrzania amoniakalnych instalacji chłodniczych, które dostępne są na rynku pod nazwą Husky Innova, których zastosowanie zapewni bezpieczeństwo użytkowania instalacji oraz najkorzystniejsze parametry jej pracy, a to oznacza niższe zużycie energii elektrycznej i wzrost wydajności chłodniczej. Dobrze znany naszym Czytelnikom inż. Stefan Golus tym razem podejmuje istotny w eksploatacji niskotemperaturowych komór chłodniczych (mroźni) problem przemarzania gruntu pod posadzkami tego typu obiektów. Zjawisku temu towarzyszy pęcznienie gruntu skutkujące wysadzaniem podłóg (posadzek) i fundamentów, co w konsekwencji prowadzi do naruszenia konstrukcji budynku. Głębokość zmarzliny oraz wielkość spęcznienia zależą od rodzaju gruntu oraz stanów wód gruntowych. Zamarzanie gruntu pod komorami niskotemperaturowymi, które w określonym czasie staje się groźne zależy od ich temperatury, grubości i jakości izolacji zimnochronnej. Autor stwierdza, że izolacja nie zatrzyma zjawiska przemarzania, a jedynie wraz ze zwiększeniem grubości wydłuży czas po którym ono wystąpi.

  Bogaty jest w tym numerze dział materiałów sponsorowanych, i tak Adam Koniszewski prezentuje charakterystykę techniczną i możliwości funkcjonalne rewersyjnej, powietrzno-gruntowej pompy ciepła marki Dimplex model model LSA 60TUR – System Zero. Z kolei Morten Juel Skovrup reprezentujący firmę Danfoss przedstawia metodę określania masowego natężenia przepływu w rurociagach układu odszraniania parowników gorącymi parami czynnika. Firma ELEKTRONIKA S.A. omawia zasady prostego montażu zaawansowanego technologicznie urządzenia Optyma Plus INVERTER, wreszcie firma TRANE w swoim materiale zapowiada znaczący postęp w technologii agregatów wody lodowej.

  Jak wynika z tego krótkiego omówienia zawartości tego numeru „TCHiK”, zamieściliśmy w nim szereg materiałów, które w naszej ocenie będą stanowiły dla Państwa interesującą i użyteczną lekturę.

  Źródło:
  Wydawnictwo Masta
  Artykuł został dodany przez firmę

  Wydawnictwo I.P.P.U.MASTA Spółka z o.o.

  Miesięcznik poświęcony zagadnieniom badania, projektowania i eksploatacji urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła wraz z zagadnieniami: przekazywania ciepła, technik pomiarowych, automatyki, pomp, wentylatorów, sprężarek, OZE

  » Zapoznaj się z ofertą firmy
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.