google

  chłodnictwo, komory chłodnicze, instalacje chłodnicze

  Katalog firm
  Kursy walut 21.09.2018
  1 USD
  3.6402
  -0.03
  1 EUR
  4.2929
  0.0017
  1 CHF
  3.8095
  0.011
  1 GBP
  4.8116
  -0.0296
  1 RUB
  0.0550
  -0.0003
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży HVAC - wrzesień 2017

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży HVAC

  - wrzesień 2017

   

  PN-EN 16798-3:2017-09 - wersja angielska

  Data publikacji: 26-09-2017

  Charakterystyka energetyczna budynków -- Wentylacja budynków -- Część 3: Wentylacja budynków niemieszkalnych -- Wymagania dotyczące właściwości systemów wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń (Moduł M5-1, M5-4)

  Zakres

  Niniejsza Norma Europejska dotyczy projektowania, charakterystyk energetycznych budynków i wdrażania systemów wentylacji, klimatyzacji i klimatyzacji indywidualnej pomieszczeń w budynkach niemieszkalnych przeznaczonych do przebywania ludzi, z wyłączeniem zastosowań, takich jak procesy przemysłowe. W normie skoncentrowano się na definicjach różnych parametrów istotnych w takich systemach.

  Wytyczne dotyczące projektowania podane w niniejszej Normie Europejskiej oraz towarzyszącym CEN/TR 16798-4 odnoszą się głównie do mechanicznych systemów nawiewnych i wywiewnych. Systemy wentylacji naturalnej lub naturalne części wentylacji hybrydowej nie są objęte niniejszą normą. Odniesienia do Raportu Technicznego dotyczą informacyjnych wytycznych dotyczących projektowania takich systemów.

  Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy zastosowań związanych z wentylacją mieszkaniową. Właściwości systemów wentylacyjnych w budynkach mieszkaniowych określa EN 15665 i CEN/TR 14788.

  Klasyfikacja wykorzystuje różne kategorie. Dla niektórych wartości podaje się przykłady i typowe zakresy z wartościami domyślnymi dla wymagań. Wartości domyślne podane w niniejszej Normie Europejskiej nie mają charakteru normatywnego, jako takie, i powinny być stosowane w przypadku, gdy nie podano innych wartości. Klasyfikacja powinna być zawsze odpowiednia do rodzaju budynku i jego przeznaczenia, zaleca się także wyjaśnić podstawy klasyfikacji w przypadku, gdy nie stosuje się przykładów podanych w Normie Europejskiej.

  UWAGA 1 Różne normy mogą wyrażać kategorie takich samych parametrów w zróżnicowany sposób, i symbole poszczególnych kategorii mogą się różnić.

  W Tablicy 1 pokazano położenie niniejszej Europejskiej Normy w zestawie norm EPB w ramach struktury modułowej przedstawionej w EN ISO 52000-1.

  UWAGA 2 W CEN ISO/TR 52000-2 można znaleźć tę sama tablicę, dotyczącą każdego modułu, z numerami odpowiednich norm z dołączonymi raportami technicznymi , które są opublikowane lub w przygotowaniu.

  UWAGA 3 Moduły odpowiadają normom EPB, chociaż jedna norma EPB może dotyczyć więcej niż jednego modułu, a jeden moduł może dotyczyć więcej niż jednej normy, na przykład, odpowiednio, uproszczonej i szczegółowej metody. Patrz również Rozdział 2 i Tablice A.1 i B.1.

   

  PN-EN 16798-5-2:2017-09 - wersja angielska

  Data publikacji: 29-09-2017

  Charakterystyka energetyczna budynków -- Wentylacja budynków -- Część 5-2: Metody obliczania dotyczące wymagań energetycznych systemów wentylacyjnych (Moduły M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) -- Metoda 2: Dystrybucja i wytwarzanie

  Zakres

  Niniejsza Norma Europejska dotyczy obliczania charakterystyki energetycznej systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, ze zintegrowanym wytwarzaniem ciepła/chłodu, w tym z wytwarzaniem ciepłej wody użytkowej, stosującą miesięczny lub sezonowy przedział lub metodę binarną. Norma uwzględnia części dotyczące wytwarzania (centrala wentylacyjna/klimatyzacyjna) i dystrybucji (system przewodów). Norma nie obejmuje części dotyczącej emisji (obliczenia wymaganych wartości strumienia powietrza i/lub parametrów powietrza nawiewanego), która jest ujęta w normie M5-5. Nie obejmuje nawilżania i osuszania. Metoda ta jest ukierunkowana na małe, gotowe systemy wentylacji, stosowane zwykle w budynkach mieszkalnych, chociaż jej stosowanie nie jest ograniczone ze względu na rodzaj budynku lub jego przeznaczenie.

  Metodę obliczeniową dotyczącą systemów wentylacji, uwzględniającą nawilżanie I osuszanie, wykorzystującą miesięczny lub sezonowy przedział lub metodę binarną, podano w oddzielnej normie, EN 16798-5-1.

  W Tablicy 1 pokazano umiejscowienie tej normy w zestawie norm EPB w układzie struktury modularnej, zgodnie z EN ISO 52000-1.

  UWAGA 1 W CEN ISO/TR 52000-2 można znaleźć tę samą tablicę, z, odniesioną do każdego modułu, liczbą związanych norm EPB i towarzyszących raportów technicznych, które są opublikowane lub w przygotowaniu.

  UWAGA 2 Moduły odpowiadają normom EPB, chociaż jedna norma EPB może dotyczyć więcej niż jednego modułu, a jeden moduł może dotyczyć więcej niż jednej normy EPB, na przykład odpowiednio metody szczegółowej i uproszczonej. Patrz również Rozdział 2 i Tablice A.1 i B.1.

   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję
  Klimatyzacja.biz, Wentylacja.biz, Chlodnictwo.biz
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.