google

  chłodnictwo, komory chłodnicze, instalacje chłodnicze

  Katalog firm
  Kursy walut 24.05.2019
  1 USD
  3.8436
  -0.026
  1 EUR
  4.2989
  -0.0118
  1 CHF
  3.8327
  -0.0016
  1 GBP
  4.8768
  -0.0084
  1 RUB
  0.0595
  -0.0005
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Nowy numer "Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna" 5/2018

  Drodzy Czytelnicy!

  Nowy numer "Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna" 5/2018To już piąty numer tegorocznej edycji „Techniki Chłodniczej i Klimatyzacyjnej”, który ukaże się pod koniec maja br. Dzięki letniej aurze, która zapanowała w pierwszej połowie tego miesiąca, w całej okazałości prezentuje się obecnie otaczająca nas przyroda z bogatą paletą odcieni zieleni i wielobarwną mozaika kwiatostanu. Ten naturalny rytm budzenia się po zimowym letargu wszelkich form życia, jak zwykle jest i dla nas wielce inspirujący do zdecydowanie większej aktywności, a wszystko to skutkuje ogromną dawką pozytywnego myślenia, słowem optymizmu. W tych to sprzyjających warunkach środowiskowych przygotowaliśmy dla Państwa kolejny numer naszego czasopisma, w którym zamieściliśmy sporo interesujących pod względem poznawczym materiałów. Tym razem bez zbędnego komentarza dotyczącego naszej tu i teraz rzeczywistości, aby nie psuć wspomnianego wiosennego nastroju, tradycyjnie przejdę do omówienia jego zawartości.

  Numer otwiera artykuł Roksany Bochniak, Aleksandry Gołąbek i Jana Wajsa poświęcony termicznym metodom utylizacji odpadów medycznych, stanowiący tematyczną kontynuację wcześniejszej publikacji autorów („TCHiK”, nr 3/2018, s. 92-98), w której przedstawiony został stan prawny w zakresie utylizacji odpadów medycznych w Polsce i Unii Europejskiej. W publikowanym w tym numerze artykule omówione zostały dopuszczone przez polskie prawo metody unieszkodliwiania odpadów medycznych, ze szczególnym wyróżnieniem najczęściej stosowanych metod termicznych. Podano w nim wytyczne dotyczące prowadzenia procesu utylizacji odpadów w instalacji termicznej ich przeróbki. W końcowej części publikacji opisano dwie jednostki przeznaczone do utylizowania odpadów medycznych, a są to instalacja w Zakładzie Utylizacji Odpadów Medycznych przy Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy oraz Spalarnia Odpadów Przemysłowych i Medycznych Raf-Ekologia w Jedliczu.

  W dziale wentylacji prezentujemy dwa artykuły, w pierwszym z nich Pani Natalia Kołacińska podejmuje niezwykle ważny temat zrównoważonej wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i wymiennikiem gruntowym dla wolnostojącego budynku mieszkalnego. Publikacja poświęcona jest praktycznemu zastosowaniu wybranych metod odzysku ciepła oraz wymiernym korzyściom wynikającym z tego faktu. Autorka przedstawiła w niej koncepcję systemu wentylacji wraz z omówieniem jej działania w zależności od zmieniających się w roku warunków meteorologicznych. Szczegółowo opisana została budowa i zasada działania zaprojektowanego przez nią systemu zrównoważonej wentylacji mechanicznej, który porównała z rozwiązaniem uproszczonym realizującym ogrzewanie powietrza wentylacyjnego wyłącznie za pomocą nagrzewnicy elektrycznej. Artykuł jest kontynuacją tej problematyki przedstawionej przez Panią Natalię w nr 3/2018 „TCHiK” (s. 82- 88). Z kolei Grzegorz Madziąg w trzynastym odcinku „Alfabetu PIUSWIKa” koncentruje naszą uwagę na literze „M”, czyli na metodach pomiarowych. Omawia sposoby wykonywania pomiarów podstawowych parametrów powietrza, istotnych dla systemów wentylacji i klimatyzacji. Dla zapewnienia prawidłowego działania systemów wentylacyjnych zgodnego z założeniami projektowymi wynikającymi z wymogów bytowych lub technologicznych, na etapie wykonawczym należy przeprowadzić szereg pomiarów zarówno od strony przepływu powietrza i jego rozpływu w poszczególnych strefach, jak i pomiarów mających na celu utrzymanie poprawnych wielkości fizycznych, w tym podstawowych: temperatury i wilgotności względnej. Dla ujednolicenia procedur stosowanych podczas czynności kontrolnych i badań, wprowadzono normę PN-EN 12599:2013-04. Norma ta umożliwia wybór, w miarę potrzeby, pomiędzy prostymi metodami badań i pomiarami o dużym zakresie. Norma jest stosowana do instalacji wentylacji i klimatyzacji określonych w normie EN 12792.

  Termomodernizacja wpływa znacząco na zmniejszenie zużycia i zapotrzebowania energii cieplnej w budynku, co przekłada się na mniejszą emisję CO2 do atmosfery, ale również na oszczędności związane z jego ogrzaniem. W części pierwszej artykułu przygotowanego przez Krzysztofa Nieznalskiego przedstawione zostały wyniki obliczeń i wnioski dotyczące charakterystyki cieplnej wolnostojącego budynku mieszkalnego („TCHiK”, nr 3/2018, s. 99-102). Na ich podstawie oceniono, które przegrody budowlane wymagają szybkiej poprawy termicznej. W części drugiej tego opracowania Autor zwraca uwagę na aspekt ekonomiczny termomodernizacji dla przyjętego do analizy domu. Przedstawił w niej koszty przeprowadzenia tego procesu i spośród kilku rozważanych wskazał wariant najkorzystniejszy. Przedstawił również jakie zapotrzebowanie na energię cieplną będzie miał analizowany budynek po jego termomodernizacji oraz jak zmieni się ono w porównaniu do zapotrzebowania przed tym zabiegiem technicznym.

  W tym numerze znajdziecie Państwo również kolejną część większej całości, której autorem jest Krzysztof Kaiser, poświęconą instalacjom gazów medycznych, sprężonego powietrza i próżni. Sprężone gazy i pary znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, m. in. w przemyśle spożywczym, chłodnictwie i transporcie. W prezentowanym cyklu artykułów omawiane są m. in. niezbędne w codziennej eksploatacji informacje z zakresu termodynamiki gazów, wymiany ciepła, działania urządzeń i instalacji gazów medycznych, obsługi tych instalacji oraz obsługi butli gazowych. Publikowana w tym numerze część szósta tego cyklu poświęcona jest zagadnieniu próżni medycznej. Autor omawia w niej zasadę działania i rodzaje pomp próżniowych oraz zalecenia projektowe i eksploatacyjne, w tym problem zapewnienia prawidłowej wentylacji pomieszczenia sprężarkowi.

  W dziale urządzeń chłodniczych firma Arkton wspólnie z firmą Berling, chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy szukają nowych, alternatywnych rozwiązań opartych na naturalnych czynnikach chłodniczych, prezentują opracowaną przez nie szeroką ofertę urządzeń wykorzystujących jako czynnik chłodniczy dwutlenek węgla. Czynnik ten jest ekologiczny, a co najważniejsze spełnia wymagania ustawy F-gazowej i nie podlega żadnym ograniczeniom. Jak stwierdzono w końcowej części tego materiału, czas syntetycznych czynników przemija, stąd też planując modernizację lub nowe inwestycje warto zwrócić uwagę na CO2, który stanowi już obecnie realną i sprawdzoną alternatywę dla układów z HFC i NH3. Urządzenia z tym naturalnym płynem roboczym są bardziej kompaktowe (mniejsze) niż urządzenia na czynniki syntetyczne i amoniakalne o podobnych mocach oraz łatwiejsze w obsłudze niż ma to miejsce w przypadku amoniaku. Warto zauważyć, że układy z R744 są efektywniejsze w naszym klimacie niż napełnione czynnikami z grupy HFC. Z kolei inż. Stefan Golus przedstawia charakterystykę techniczną urządzeń przeznaczonych do magazynowania energii chłodniczej, a są to zasobniki zimna, akumulacyjne oziębiacze wody, oraz ice chillery.

  W dziale informacji publikujemy relację z konferencji zorganizowanej przez KFCh, która odbyła się podczas tegorocznej edycji Targów INSTALACJE 2018 w Poznaniu, a jej tematem wiodącym były zagadnienia związane z przygotowaniem branży chłodniczej do aktualnych uregulowań prawnych. Uczestnicy tego spotkania wysłuchali prezentacji merytorycznych przedstawicieli urzędów kształtujących krajową legislację F-gazową oraz zapoznali się ze zmianami regulacji w okresie 2017 i 2018 roku, a także z regulacjami wchodzącymi właśnie w życie, które w sposób istotny wpływają na funkcjonowanie firm chłodniczych. W dziale materiałów sponsorowanych reprezentujący firmę Dimplex Adam Koniszewski dzieli się uwagami i spostrzeżeniami z wycieczki do fabryki firmy Glen Dimplex w Kulmbach w Górnej Frankonii (Bawaria).

  Tradycyjnie zainteresowane osoby znajdą relację fotograficzną z kolejnych szkoleń i egzaminów na certyfikat kompetencji w zakresie ustawy F-gazowej, które odbyły się w kwietniu i maju br. w Gdańskim Centrum Szkoleń i Certyfikacji. Jesteśmy przekonani, że prezentowane w tym majowym numerze „Techniki Chłodniczej i Klimatyzacyjnej” artykuły będą dla Państwa interesującą, a jednocześnie użyteczną lekturą.

  Źródło:
  Wydawnictwo I.P.P.U.MASTA Spółka z o.o.
  Artykuł został dodany przez firmę

  Wydawnictwo I.P.P.U.MASTA Spółka z o.o.

  Miesięcznik poświęcony zagadnieniom badania, projektowania i eksploatacji urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła wraz z zagadnieniami: przekazywania ciepła, technik pomiarowych, automatyki, pomp, wentylatorów, sprężarek, OZE

  » Zapoznaj się z ofertą firmy
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.