google

  chłodnictwo, komory chłodnicze, instalacje chłodnicze

  Katalog firm
  Kursy walut 22.08.2019
  1 USD
  3.9337
  0.0127
  1 EUR
  4.3660
  0.0147
  1 CHF
  4.0050
  0.0036
  1 GBP
  4.7784
  0.0161
  1 RUB
  0.0600
  0.0008
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Nowy numer "Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna" 3(277)/2019

  Rok 2019. rozpoczęliśmy tutaj w Gdańsku wydarzeniem tragicznym, do którego nie miało prawa dojść, i to właśnie w tym szczególnym miejscu, w mieście SOLIDARNOŚCI. Oto w zimowy wieczór dnia 13. stycznia, na oczach milionów telewidzów, w brutalny sposób zamordowany został Prezydent Miasta Gdańska, śp. Paweł Adamowicz! Był to ogromny wstrząs dla wszystkich tych, którzy mają w sobie poczucie wartości i szacunku dla ludzkiego życia, dla drugiego człowieka. Dzieliłem się z Państwem swoim przeżywaniem tego dramatu we wstępniaku do poprzedniego numeru „TCHiK”, które było doświadczeniem zdecydowanej większości mieszkańców Gdańska. Od tego dnia mijają ponad dwa miesiące i każdy z nas, a i organizm metropolii wrócił do codziennego rytmu życia. Nastąpiła tak potrzebna nam wszystkim normalność.

  W pierwszą niedzielę marca odbyły się w Gdańsku przedterminowe wybory prezydenckie, które zdecydowanie wygrała Pani Aleksandra Dulkiewicz, kontynuatorka programu tragicznie zmarłego prezydenta, zdobywając 82,2% głosów. Warto zauważyć, że zagłosowało na nią prawie 140 tys. uprawnionych, a to oznacza że o ponad 10 tys. osób więcej niż w drugiej turze jesiennych wyborów na Pawła Adamowicza, przy wysokiej frekwencji sięgającej 49%. Pani Prezydent uzyskała wielki mandat zaufania mieszkańców, którzy są przekonani, że Gdańsk nadal będzie dynamicznie się rozwijał. A że tak się dzieje, obserwuję to w drodze do i z pracy na budowie nowego, dużego węzła komunikacyjnego Biskupia Górka w centrum miasta. Trzeba mieć nadzieję, że mniejszościowa opozycja partii rządzącej w Radzie Miasta zachowa się tak jak w tragicznych dniach deklarowała, czyli godnie i w sposób użyteczny dla dobra miasta i jego mieszkańców. Niestety nieeleganckie wystąpienia jej przewodniczącego zapowiadają, że będzie to współpraca trudna i pozbawiona troski o rozwój miasta i dobro jego mieszkańców!  

  Nowy numer
   
  Tradycyjnie przejdę teraz do krótkiego omówienia zawartości tego numeru, który otwiera artykuł Marcina Wołejko będący częścią drugą zainicjowanego w numerze 1-2/2019 naszego czasopisma cyklu publikacji poświęconych wymaganiom prawnym i normatywnym w zakresie urządzeń ciśnieniowych w instalacjach chłodniczych. Instalacje te będące zespołem wzajemnie ze sobą połączonych elementów, z których większość stanowią urządzenia ciśnieniowe podlegające na etapie eksploatacji dozorowi technicznemu, tworzące jeden obieg zamknięty, w którym krąży czynnik niskowrzący w celu przejmowania i oddawania ciepła. Dozór techniczny nad urządzeniami ciśnieniowymi w instalacjach chłodniczych sprawowany jest przez określone do tego jednostki, z których Urzędowi Dozoru Technicznego podlega znaczna ich większość. W prezentowanej publikacji omówione zostały niezwykle istotne zagadnienia projektowania bezpieczeństwa w tego typu instalacjach. W podsumowaniu Autor stwierdza, że nie wszystkie normy i w pełnym zakresie muszą być konieczne do stosowania. Ich dobór i zakres zastosowania w każdym przypadku należy dopasować do rodzaju i konstrukcji instalacji. Niezbędne jest tylko to, co jest niezbędne!

  Autorami kolejnej pozycji są Krzysztof Jurczyński i Paweł Koszorek reprezentujący firmę WOLF, a jej tematem jest organizacja skutecznej wentylacji hal krytych pływalni. Wentylacja tego typu obiektów użyteczności publicznej jest zagadnieniem znacznie różniącym się od uzdatniania powietrza w obiektach typowych, takich jak biura, galerie handlowe czy domy mieszkalne i pomimo tego, że podlega ona dokładnie tym samym prawom fizyki, to stawia się jej zupełnie inne wymagania. Taka sytuacja jest przede wszystkim efektem specyficznych i wyjątkowych warunków cieplnych i wilgotnościowych panujących w obiektach basenowych. Właściwa organizacja wentylacji hal krytych pływalni to zagadnienie złożone i skomplikowane, należy zatem powierzać je profesjonalistom z dużym doświadczeniem w branży. Należy zawsze zwracać uwagę na to, że efektywna, poprawna technicznie i tania w eksploatacji instalacja wentylacji to zasługa dobrze wykonanego projektu, poprawne wykonanie wybranej instalacji oraz doboru odpowiedniej basenowej centrali wentylacyjnej będącej sercem tego układu.

  W dziale urządzeń chłodniczych znajdziecie Państwo drugą część opracowania Damiana Bukowskiego poświęconego ocenie wydajności chłodniczej instalacji chłodni ładunkowej chłodniowca o ładowności 4500 ton mrożonego tuńczyka. Jak zauważa Autor, przewóz ładunków chłodzonych na statkach jest trudną i wymagającą dużego zaangażowania od załogi dziedziną transportu. Dzięki rozwiniętej obecnie technice chłodniczej możemy cieszyć się produktami z innych zakątków świata, które uległyby zepsuciu bez zapewnienia odpowiednich warunków temperaturowych i klimatycznych w ładowniach statków. W analizowanym w publikacji przypadku najważniejszym problemem jest sporządzenie bilansu cieplnego chłodni ładunkowej dla warunków tropikalnych, gdzie temperatura powietrza zewnętrznego i wody morskiej wynosi odpowiednio 32/29°C. Istotnym jest również fakt, że temperatura tuńczyka ładowanego na statek wynosi -8°C, natomiast podczas wyładunku jego temperatura nie może być wyższa niż -18°C. Ważnym elementem są również parametry pracy chłodni w stanie obecnym, co pozwoliło określić wydajność chłodniczą urządzenia.

  W dziale poświęconym niekonwencjonalnym źródłom energii zamieściliśmy dwa artykuły, w pierwszym z nich jego Autorka, Pani Katarzyna Forysiak przedstawia ocenę aktualnej sytuacji w odniesieniu do energetyki wiatrowej w Polsce pod kątem możliwości jej rozwoju i jego zagrożenia. Do najważniejszych barier rozwoju energetyki wiatrowej zaliczyć można przede wszystkim uwarunkowania prawne, przeciągające się procedury, brak jasno sprecyzowanych przepisów, których interpretacja zależy przede wszystkim od woli i przychylności organów administracyjnych oraz mechanizm zaliczkowy. Dodatkowo w ostatnim czasie występują wzmożone protesty społeczne w związku z wytwarzaniem przez elektrownie wiatrowe uciążliwego dla okolicznych mieszkańców hałasu, ponadto zarzuca się tym urządzeniom negatywny wpływ na krajobraz. Największy lęk wśród inwestorów budzi jednak niemożność przyłączenia źródeł do sieci z powodu odmowy wydania warunków przyłączeniowych. Druga z publikacji podejmuje mało znany i stosowany w Polsce temat odzysku ciepła ze ścieków wytwarzanych w wolnostojących budynkach mieszkalnych. Wykorzystanie ciepła ze źródeł odpadowych stało się jednym z nowocześniejszych i efektywniejszych sposobów dbania o energię i ochronę środowiska. Coraz uboższe zasoby paliw kopalnych oraz zwiększające się zanieczyszczenie powietrza jest głównym problemem współczesnej energetyki. Jak stwierdza Łukasz Dąbrowski, Autor opracowania możliwym rozwiązaniem tych problemów jest rozwój technik pozwalających odzyskiwać energię np. z tzw. ścieków szarych.

  Dział informacji ogólnych otwiera Raport Fundacji Ochrony Klimatu PROZON poświęcony nielegalnemu obrotowi czynnikami chłodniczymi w Polsce. Czynniki te są powszechnie wykorzystywane w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Bez względu na porę roku korzystamy z klimatyzacji w biurze, aucie, czy coraz częściej w domu albo mieszkaniu. Warto zadać sobie pytanie, co kryje się we wnętrzu naszego biurowego czy domowego klimatyzatora. W chłodnictwie i klimatyzacji stosowane są płyny robocze, których roczne zużycie na obszarze Unii Europejskiej sięga 80 tys. ton, z czego na Polskę przypada ok. 3 tys. ton. Wydaje się, że to stosunkowo niewiele, jednak substancje te, uwolnione do atmosfery, powodują zwiększanie efektu cieplarnianego w o wiele większym stopniu niż owiany złą sławą dwutlenek węgla (nawet setki razy). Zachęcam Państwa do zapoznania się z tym interesującym Raportem, w którym m. innymi zwrócono szczególną uwagę na nielegalny obrót czynnikami chłodniczymi. W tym samym dziale Krzysztof Błauciak z firmy FRIGO-Consulting podejmuje temat systemów zintegrowanych, obejmujących wszystkie potrzeby klientów, które w ostatnich latach stały się wyraźnym trendem rynkowym. Dzisiaj klient nie chce angażować jednego dostawcy do ogrzewania, drugiego do wentylacji, trzeciego do klimatyzacji czy innego do chłodzenia. Wymaga on kompletnego pakietu, zarówno pod względem dostawcy jak i systemu. Wszystko po to, aby zminimalizować tym zakres obsługi technicznej i skoncentrować się na swojej podstawowej działalności. Firma Frigo-Consulting już od 2014 roku oferuje kompletne rozwiązania zintegrowane, jednym z nich jest prezentowany w materiale obiekt w Lesznowoli.
   
  W dziale materiałów sponsorowanych Tomasz Kopczyński z ZTCh w Bydgoszczy prezentuje automatyczną instalację odpowietrzającą dla przemysłowych amoniakalnych instalacji chłodniczych firmy HANSEN (USA). Z kolei dobrze znany naszym Czytelnikom Adam Koniszewski z firmy Glen Dimplex przedstawia możliwości techniczno-użytkowe nowego systemu tego producenta (System C) o wysokiej efektywności energetycznej umożliwiającego ogrzewanie, chłodzenie i przygotowanie c.w.u. w jednym urządzeniu, przeznaczonego przede wszystkim do obiektów komercyjnych.
   
  Jestem przekonany, że prezentowane w tym drugim tegorocznym numerze „Techniki Chłodniczej i Klimatyzacyjnej” artykuły i materiały informacyjne będą dla Państwa ciekawą i użyteczną lekturą.
  Źródło:
  Wydawnictwo I.P.P.U.MASTA Spółka z o.o.
  Artykuł został dodany przez firmę

  Wydawnictwo I.P.P.U.MASTA Spółka z o.o.

  Miesięcznik poświęcony zagadnieniom badania, projektowania i eksploatacji urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła wraz z zagadnieniami: przekazywania ciepła, technik pomiarowych, automatyki, pomp, wentylatorów, sprężarek, OZE

  » Zapoznaj się z ofertą firmy
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.