google

  chłodnictwo, komory chłodnicze, instalacje chłodnicze

  Katalog firm
  Kursy walut 18.10.2018
  1 USD
  3.7302
  0.0179
  1 EUR
  4.2966
  0.003
  1 CHF
  3.7543
  0.0087
  1 GBP
  4.8906
  0.0112
  1 RUB
  0.0569
  0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Organizacja

  • Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa I Klimatyzacji (KCICHIK)

  Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa I Klimatyzacji (KCICHIK) - logo

   

  Do celów i zadań Stowarzyszenia należą:

  1. wykorzystywanie wiedzy i umiejętności zawodowych oraz intelektu swoich członków dla rozwoju nauki, edukacji i wychowania w zakresie ochrony globalnego środowiska naturalnego, w tym w zakresie zmian klimatu powodowanych przez niekorzystne oddziaływanie czynników chłodniczych,
  2. uczestniczenie w rozwoju gospodarki kraju, przede wszystkim na swoich miejscach pracy, z zachowaniem dążeń do nowoczesności i opłacalności, racjonalnego wykorzystywania osiągnięć techniki chłodniczej i klimatyzacyjnej,
  3. działania na rzecz gospodarki narodowej i społeczeństwa w dziedzinie chłodnictwa i klimatyzacji oraz pomp ciepła, i związanej z tym problematyki energetycznej,
  4. dbałość o jakość wyrobów i usług oraz o środowisko naturalne,
  5. organizowanie spotkań informacyjno-edukacyjnych celem rozwoju wiedzy ekologicznej oraz wystaw związanych tematycznie z działalnością statutową Stowarzyszenia, a zwłaszcza ochroną globalnego środowiska naturalnego;
  6. współdziałanie w zakresie realizacji zadań statutowych z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz stowarzyszeniami o zbieżnych celach i zadaniach;
  7. ułatwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych członkom Stowarzyszenia, nabywania zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawnień i certyfikatów dla członków Stowarzyszenia - wymaganych dla należytego wykonywania zawodu,
  8. powołanie placówki oświaty pozaszkolnej ( zgodnie z obowiązującymi przepisami) służącej podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, nabywania uprawnień i certyfikatów - wymaganych dla należytego wykonywania zawodu,
  9. przestrzeganie etyki zawodowej,
  10. rozpatrywanie, badanie, opracowywanie i upowszechnianie określonych zagadnień technicznych, techniczno-ekonomicznych i ogólnogospodarczych w swojej specjalności,
  11. wydawanie medali pamiątkowych, oznak i wyróżnień, w tym tytułów: rzeczoznawca, rzeczoznawca II-stopnia oraz wykładowca - w związku z działalnością Stowarzyszenia,
  12. reprezentowanie środowiska zawodowego i swoich członków,
  13. tworzenie klimatu współpracy i solidarności oraz przestrzegania etyki zawodowej w ich działalności profesjonalnej i społecznej,
  14. rozwijanie więzi koleżeńskich i zawodowych,
  15. wypełnianie zadań wynikających z obowiązujących regulacji prawnych.

  Cele Stowarzyszenia są realizowane poprzez:

  1. podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska,
  2. opracowywanie raportów, ekspertyz i ocen o stanie i rozwoju branży lub określonych procesów oraz przekazywanie opinii i wniosków do kompetentnych władz i/lub opinii publicznej,
  3. inicjowanie i organizowanie dyskusji, odczytów, narad, konferencji, seminariów o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym, kursów, konkursów, pokazów i wystaw technicznych, wyjazdów krajowych i zagranicznych,
  4. przeprowadzanie sondażu opinii środowiska technicznego w zakresie tematyki dotyczącej chłodnictwa i klimatyzacji oraz przekazywanie wniosków do kompetentnych władz i/lub opinii publicznej,
  5. prezentowanie publikacji i filmów technicznych z zakresu chłodnictwa i klimatyzacji,
  6. współpracę ze szkolnictwem wyższym i średnim technicznym,
  7. współpracę ze stowarzyszeniami i organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi,
  8. współpracę z resortami, jednostkami naukowymi i gospodarczymi branży oraz innymi organizacjami społecznymi w realizacji celów Stowarzyszenia,
  9. współpracę z organami państwowymi i samorządowymi organizacjami społecznymi, oraz osobami fizycznymi i prawnymi w dziedzinach przyczyniających się do realizacji celów statutowych zbieżnych z celami Stowarzyszenia.
  10. rozwijanie aktywności innowacyjnej, wynalazczej i naukowej oraz udzielanie fachowej pomocy wynalazcom, racjonalizatorom i reprezentantom nauki,
  11. roztaczanie opieki nad młodymi serwisantami, kształtowanie ich postawy etycznozawodowej, udzielanie pomocy swoim członkom w uzyskaniu zatrudnienia odpowiadającego ich kwalifikacjom zawodowym, uzdolnieniom i stanowi zdrowia,
  12. występowanie w obronie interesów zawodowych i społecznych swoich członków,
  13. popularyzowanie twórców i przedstawicieli nauki, wnioskowanie lub opiniowanie wystąpień o nadanie uprawnień zawodowych, odznaczeń, nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne, organizacyjne i społeczne swoich członków.

  Stowarzyszenie w celu realizacji zadań statutowych może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

  Powrót do listy
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.