google

  ch這dnictwo, komory ch這dnicze, instalacje ch這dnicze

  Og這szenia kategorie

  Kursy walut 19.04.2018
  1 USD
  3.3693
  -0.0028
  1 EUR
  4.1665
  -0.0012
  1 CHF
  3.4777
  -0.0028
  1 GBP
  4.7770
  -0.0091
  1 RUB
  0.0551
  0.0003
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomo軼i o nowo軼iach w bran篡
  Podaj imi i nazwisko:
  Tw鎩 adres email:
   
  Zam闚 czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chc doda:
  W zasi璕u km

  • Opracowanie projektu i wykonanie na jego podstawie rob鏒 budowlanych w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji w pomieszczeniach archiwum zak豉dowego w budynku przy ul.Kruczej 38/42 w Warszawie.
  • Region: mazowieckie
  • Zamieszczono: 2017-03-17

  Szczeg馧y przetargu

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia (je瞠li dotyczy):

  http://www.gunb.gov.pl, bip.gunb.gov.pl

  Og這szenie nr 46135 - 2017 z dnia 2017-03-17 r.

  Warszawa: Opracowanie projektu i wykonanie na jego podstawie rob鏒 budowlanych w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji w pomieszczeniach archiwum zak豉dowego w budynku przy ul.Kruczej 38/42 w Warszawie.
  OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe

  Og這szenie dotyczy: zam闚ienia publicznego

  Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

  nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, kt鏎ych dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, kt鏎e b璠 realizowa造 zam闚ienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj os鏏 b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych

  nie


  Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia os鏏 nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, os鏏 zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawc闚 albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

  Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y

  nie

  Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania

  nie

  Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych

  nie


  Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej

  nie

  W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: G堯wny Urz康 Nadzoru Budowlanego, krajowy numer identyfikacyjny 1084922000000, ul. ul. Krucza , 00926 Warszawa, woj. mazowieckie, pa雟two Polska, tel. 226619453, e-mail zamowienia.publiczne@gunb.gov.pl, faks 226619095.
  Adres strony internetowej (URL): www.gunb.gov.pl, bip.gunb.gov.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja rz康owa centralna

  I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

  Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)

  nie


  Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia

  tak
  www.gunb.gov.pl, bip.gunb.gov.pl


  Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem

  nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
  Elektronicznie

  nie
  adres


  Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  nie
  Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  tak
  Inny spos鏏:
  Ofert nale篡 z這篡 w G堯wnym Urz璠zie Nadzoru Budowlanego - Kancelaria Og鏊na, pok. 12 P.
  Adres:
  ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  nie
  Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


  II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Opracowanie projektu i wykonanie na jego podstawie rob鏒 budowlanych w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji w pomieszczeniach archiwum zak豉dowego w budynku przy ul.Kruczej 38/42 w Warszawie.
  Numer referencyjny: BAF.260.1.2017
  Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny

  nie


  II.2) Rodzaj zam闚ienia: roboty budowlane
  II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
  Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci:

  Nie  II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zam闚ienia jest opracowanie projektu, uzgodnienie go z rzeczoznawc do spraw zabezpiecze przeciwpo瘸rowych, i wykonanie na jego podstawie rob鏒 budowlanych w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji wraz ze sterowaniem i zasilaniem oraz instalacji odprowadzania skroplin dla pomieszcze archiwum zak豉dowego (pomieszczenia magazynowe) na kondygnacji -1 w budynku przy ul. Kruczej 38 w Warszawie, zwanym dalej budynkiem. 2. Przedmiot zam闚ienia obejmuje w szczeg鏊no軼i: 1) wykonanie inwentaryzacji do cel闚 projektowych, 2) opracowanie projektu instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji wraz ze sterowaniem i zasilaniem oraz instalacji odprowadzania skroplin dla pomieszcze archiwum zak豉dowego oraz uzgodnienie go rzeczoznawc do spraw zabezpiecze przeciwpo瘸rowych, 3) demonta istniej帷ej w pomieszczeniach archiwum zak豉dowego instalacji wentylacji nawiewnej i wywiewnej, 4) budow instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji (centrala wentylacyjna, kana造, nawiewniki i wywiewniki, izolacja, itp.), 5) budow systemu sterowania i automatyki, 6) wykonanie zasilania elektrycznego zamontowanych urz康ze, 7) zamurowanie otwor闚 w 軼ianach po zdemontowanych elementach istniej帷ej wentylacji, 8) wykonanie otwor闚 w przegrodach budowlanych dla zaprojektowanej instalacji wentylacji i klimatyzacji, 9) wykonanie zabezpiecze ppo. przej嗆 przez przegrody oddzielenia po瘸rowego (je郵i dotyczy), 10) roboty budowlane wyko鎍zeniowe po robotach instalacyjnych, 11) wykonanie dokumentacji powykonawczej, 12) utylizacj zdemontowanej wentylacji. 3. Przedmiot zam闚ienia opisuje szczeg馧owo, z zastrze瞠niem ust. 4, program funkcjonalno-u篡tkowy, stanowi帷y Za陰cznik nr 1 do SIWZ. 4. W przypadku, gdy w programie funkcjonalno-u篡tkowym, o kt鏎ym mowa w ust. 3, zosta造 wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie wyrob闚 i materia堯w budowlanych oraz urz康ze technicznych, Zamawiaj帷y dopuszcza zastosowanie wyrob闚 budowlanych i urz康ze r闚nowa積ych, o parametrach technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od za這穎nych w tym programie. 5. Przedmiot zam闚ienia musi by wykonany zgodnie z programem funkcjonalno-u篡tkowym, o kt鏎ym mowa w ust. 3, obowi您uj帷ymi przepisami, a tak瞠 specyfikacjami technicznymi i instrukcjami bran穎wymi. 6. Warunki wykonywania rob鏒 budowlanych: 1) wszelkie prace wykonywane w pomieszczeniach archiwum zak豉dowego b璠 wykonywanie w dni robocze (od poniedzia趾u do pi徠ku), wy陰cznie w godzinach pracy Zamawiaj帷ego, tj. 8:15-16:15, 2) ka盥orazowy zamiar wy陰czenia energii elektrycznej musi by zg這szony przedstawicielowi Zamawiaj帷ego w dni robocze (od poniedzia趾u do pi徠ku), najp騧niej do godziny 12:00 dnia poprzedzaj帷ego dzie, w kt鏎ym to wy陰czenie ma nast徙i, 3) Wykonawca zobowi您any b璠zie do w豉軼iwego zabezpieczenia terenu budowy, maj帷 na uwadze w szczeg鏊no軼i: a) zachowanie bezpiecze雟twa poruszaj帷ych si po budynku jego u篡tkownik闚, b) ochron przed uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia prywatnego lub publicznego, c) wyeliminowanie w miar mo磧iwo軼i przedostawania si z terenu budowy py堯w i innych zanieczyszcze do pozosta貫j cz窷ci budynku, d) utrzymywanie na terenie budowy porz康ku, w szczeg鏊no軼i usuwanie wszelkich odpad闚, pozosta這軼i i zanieczyszcze. 7. Zamawiaj帷y, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby co najmniej 1 osoba wykonuj帷a prace zwi您ane z monta瞠m instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, by豉 zatrudniona przez Wykonawc lub podwykonawc przez ca造 okres realizacji tych prac, na podstawie umowy o prac w rozumieniu art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z p騧n. zm.). Szczeg馧owe wymagania Zamawiaj帷ego dotycz帷e zatrudnienia osoby na podstawie umowy o prac, w szczeg鏊no軼i spos鏏 dokumentowania jej zatrudnienia, uprawnienia Zamawiaj帷ego w zakresie kontroli spe軟iania przez Wykonawc powy窺zych wymaga oraz sankcje z tytu逝 niespe軟ienia tych wymaga, okre郵one zosta造 w Rozdziale XIV SIWZ. 8. Zaleca si, aby przed z這瞠niem oferty Wykonawcy przeprowadzili ogl璠ziny w budynku. Termin dokonania ogl璠zin nale篡 ustali z pracownikiem Biura Administracyjno-Finansowego, pod numerem telefonu 22 661 94 42, 22 661 91 58, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

  II.5) G堯wny kod CPV: 45331200-8
  Dodatkowe kody CPV:71000000-8, 45310000-3, 45400000-1
  II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
  Warto嗆 bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)


  II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
  II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:

  Okres w miesi帷ach: 3


  II.9) Informacje dodatkowe: Zam闚ienie zostanie zrealizowane w terminie do 3 miesi璚y, liczonych od dnia podpisania umowy, w tym: 1) w zakresie opracowania projektu w terminie do 1 miesi帷a od dnia podpisania umowy do dnia podpisania protoko逝 odbioru projektu, 2) w zakresie realizacji rob鏒 budowlanych w terminie do 2 miesi璚y od dnia podpisania protoko逝 odbioru projektu do dnia podpisania protoko逝 odbioru ko鎍owego rob鏒 budowlanych.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
  Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y nie wyznacza szczeg馧owego warunku w tym zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y nie wyznacza szczeg馧owego warunku w tym zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
  Okre郵enie warunk闚: Wykonawca spe軟i warunek, je瞠li: 1) wyka瞠 si do鈍iadczeniem w wykonaniu, w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy w tym okresie, co najmniej dw鏂h rob鏒 budowlanych w zakresie wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i/lub klimatyzacji, o warto軼i ka盥ej roboty nie mniejszej ni 150.000 z brutto (s這wnie z這tych: sto pi耩dziesi徠 tysi璚y), 2) dysponuje osobami do wykonania zam闚ienia, tj.: a) osob odpowiedzialn za opracowanie projektu, posiadaj帷 uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze w specjalno軼i obejmuj帷ej instalacj wentylacji i klimatyzacji, wpisan na list cz這nk闚 w豉軼iwej izby samorz康u zawodowego, b) osob skierowan do pe軟ienia funkcji kierownika rob鏒, posiadaj帷 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze w specjalno軼i obejmuj帷ej instalacj wentylacji i klimatyzacji, wpisan na list cz這nk闚 w豉軼iwej izby samorz康u zawodowego, c) osob (osobami) wykonuj帷 elektryczne prace monta穎we, posiadaj帷 co najmniej uprawnienia SEP na stanowisku dozoru, z zastrze瞠niem, 瞠 w przypadku gdy osoby te naby造 kwalifikacje poza granicami RP, ich kwalifikacje musz by uznane na zasadach okre郵onych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
  Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏: nie
  Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia warunek, o kt鏎ym mowa w: 1) pkt 1 musi spe軟i co najmniej jeden z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia publicznego (warunek nie podlega sumowaniu, co oznacza, 瞠 nie b璠zie on spe軟iony, je瞠li wszyscy Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia b璠 spe軟ia przedmiotowy warunek cz窷ciowo), 2) pkt 2 mog spe軟ia 陰cznie wszyscy Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia publicznego.

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

  III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

  O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
  tak
  O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji
  nie

  III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
  1) wykaz rob鏒 budowlanych spe軟iaj帷ych wymagania Zamawiaj帷ego, okre郵one w sekcji III.1.3) ppkt 1, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, o tre軼i zgodnej ze wzorem okre郵onym w Za陰czniku nr 7 do SIWZ, 2) dowody okre郵aj帷e, czy roboty budowlane wymienione w wykazie, o kt鏎ym mowa w pkt 1, zosta造 wykonane nale篡cie, w szczeg鏊no軼i informacja o tym, czy roboty zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone, tj. referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 inne dokumenty, 3) wykaz os鏏, skierowanych przez Wykonawc do wykonania przedmiotu zam闚ienia, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za opracowanie projektu, kierowanie robotami budowlanymi, a tak瞠 wykonywanie elektrycznych prac monta穎wych, wraz z informacj na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami, o tre軼i zgodnej ze wzorem okre郵onym w Za陰czniku nr 8 do SIWZ.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. Wykonawca zobowi您any jest z這篡 wraz z ofert, kt鏎 stanowi formularz ofertowy (Za陰cznik nr 2 do SIWZ): 1) zobowi您anie innych podmiot闚 do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji zam闚ienia, o kt鏎ym mowa w Rozdziale IV ust. 4 SIWZ, (je郵i dotyczy), 2) pe軟omocnictwo lub upowa積ienie do reprezentowania Wykonawcy w przypadku podpisania oferty przez osob niewymienion w odpisie z w豉軼iwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej Wykonawcy, 3)w przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si udzielenie zam闚ienia - dokument ustanawiaj帷y pe軟omocnika Wykonawc闚 do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiaj帷ego na stronie internetowej informacji, o kt鏎ej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zam闚ie publicznych, przekazuje Zamawiaj帷emu o鈍iadczenie o przynale積o軼i lub braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o kt鏎ej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, o tre軼i zgodnej ze wzorem okre郵onym w Za陰czniku nr 5 do SIWZ; wraz ze z這瞠niem o鈍iadczenia Wykonawca mo瞠 przedstawi dowody, 瞠 powi您ania z innym Wykonawc nie prowadz do zak堯cenia konkurencji w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:

  nie


  IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia:

  nie


  IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:

  nie
  Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:
  nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

  nie
  Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej
  nie
  Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:
  nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawc闚
  Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚
  Maksymalna liczba wykonawc闚
  Kryteria selekcji wykonawc闚:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

  Umowa ramowa b璠zie zawarta:

  Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:
  nie
  Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:
  nie


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) nie
  Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:
  nie
  Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
  Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
  Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Aukcja wieloetapowa etap nrczas trwania etapu
  Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu: nie
  Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria

  KryteriaZnaczeniecena ofertowa60okres gwarancji40


  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  nie
  IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
  Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji nie
  Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

  Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

  Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a: nie
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

  Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

  Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

  Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Licytacja wieloetapowa etap nrczas trwania etapu
  Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu: nie

  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:


  Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: tak
  Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 dokonania istotnych zmian warunk闚 zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru Wykonawcy, wy陰cznie w przypadku wyst徙ienia: 1) si造 wy窺zej, przez kt鏎 nale篡 rozumie zdarzenie nag貫 i nieprzewidywalne lub takie, kt鏎emu z zachowaniem najwy窺zej staranno軼i nie da這 si zapobiec lub zniweczy jego skutk闚, 2) konieczno軼i ograniczenia zakresu przedmiotu zam闚ienia okre郵onego w programie funkcjonalno-u篡tkowym, o kt鏎ym mowa w Rozdziale I ust. 3 SIWZ, lub opracowanym przez Wykonawc projekcie, na skutek zgodnego stwierdzenia przez kierownika rob鏒, inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu braku zasadno軼i ich wykonania, 3) konieczno軼i wykonania rob鏒 zamiennych w stosunku do rob鏒 przewidzianych w opracowanym przez Wykonawc projekcie, w sytuacji, gdy wykonanie tych rob鏒 b璠zie niezb璠ne do prawid這wego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowi您uj帷ymi przepisami, wykonania przedmiotu zam闚ienia. 2. W przypadku, o kt鏎ym mowa w pkt. 1: 1) ppkt 1 istotna zmiana postanowie zawartej umowy mo瞠 polega na przed逝瞠niu terminu wykonania przedmiotu zam闚ienia o liczb dni, w kt鏎ych niemo磧iwe by這 jego wykonywanie, 2) ppkt 2 istotna zmiana postanowie umowy mo瞠 polega na ograniczeniu zakresu prac oraz odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia nale積ego Wykonawcy o warto嗆 niezrealizowanego zakresu umowy, okre郵on na podstawie kosztorysu, o kt鏎ym mowa w Rozdziale XIV ust. 11 pkt 2 SIWZ, 3) ppkt 3 istotna zmiana postanowie umowy mo瞠 polega na: a) zastosowaniu wyrob闚 i materia堯w budowlanych i/lub urz康ze technicznych innych ni przewidziane w projekcie o parametrach jako軼iowych nie gorszych ni wskazane w tym projekcie, b) zastosowaniu innej technologii realizacji rob鏒 budowlanych, c) przed逝瞠niu terminu wykonania przedmiotu zam闚ienia, z zastrze瞠niem, 瞠 zmiana ta nie b璠zie skutkowa zmian wysoko軼i wynagrodzenia Wykonawcy.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

  字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
  Data: 03/04/2017, godzina: 10:00,
  Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):
  nie
  Wskaza powody:

  J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
  >
  IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: nie
  IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  Dane kontaktowe

  G堯wny Urz康 Nadzoru Budowlanego
  00926 Warszawa, ul. Krucza
  tel.: 226619453
  fax.: 226619095
  http://www.gunb.gov.pl, bip.gunb.gov.pl
   
  Powiedz oferentowi, 瞠 jeste klientem z chlodnictwo.biz!
  Dzi瘯ujemy
   
  ID ogloszenia: 17831 Wr鵵 do listy przetarg闚

  Aby w pe軟i wykorzysta funkcjonalno嗆 portalu
  wymie swoj przegl康ark na nowsz wersj.