google

  ch這dnictwo, komory ch這dnicze, instalacje ch這dnicze

  Og這szenia kategorie

  Kursy walut 24.05.2019
  1 USD
  3.8436
  -0.026
  1 EUR
  4.2989
  -0.0118
  1 CHF
  3.8327
  -0.0016
  1 GBP
  4.8768
  -0.0084
  1 RUB
  0.0595
  -0.0005
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomo軼i o nowo軼iach w bran篡
  Podaj imi i nazwisko:
  Tw鎩 adres email:
   
  Zam闚 czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chc doda:
  W zasi璕u km

  • ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ。 NA WYKONANIU REMONTU INSTALACJI C.O. W BUDYNKU ORAN浩RII NA TERENIE MUZEUM PAxCU KR粌A JANA III W WILANOWIE
  • Region: mazowieckie
  • Zamieszczono: 2018-12-04

  Szczeg馧y przetargu  Og這szenie nr 657013-N-2018 z dnia 2018-12-04 r.

  Muzeum Pa豉cu Kr鏊a Jana III w Wilanowie: ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ。 NA WYKONANIU REMONTU INSTALACJI C.O. W BUDYNKU ORAN浩RII NA TERENIE MUZEUM PAxCU KR粌A JANA III W WILANOWIE
  OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

  Og這szenie dotyczy: Zam闚ienia publicznego

  Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, kt鏎ych dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, kt鏎e b璠 realizowa造 zam闚ienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj os鏏 b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych

  Nie


  Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia os鏏 nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, os鏏 zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawc闚 albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

  Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y

  Nie

  Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych

  Nie


  Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Pa豉cu Kr鏊a Jana III w Wilanowie, krajowy numer identyfikacyjny 010956038, ul. Stanis豉wa Kostki Potockiego  10/16 , 02-958  Warszawa, woj. mazowieckie, pa雟two Polska, tel. +48225442700, , e-mail zamowienia@muzeum-wilanow.pl, , faks +48228423116.
  Adres strony internetowej (URL): http://www.wilanow-palac.pl/
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny (prosz okre郵i):
  Pa雟twowa Instytucja Kultury

  I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

  Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)

  Nie
  http://www.wilanow-palac.pl/bip


  Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia

  Nie
  http://www.wilanow-palac.pl/bip


  Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Nie
  Inny spos鏏:

  Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Nie
  Inny spos鏏:
  Wymagane jest przes豉nie oferty w formie pisemnej
  Adres:
  Muzeum Pa豉cu Kr鏊a Jana III w Wilanowie, ul. Stanis豉wa Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa, Zam闚ienia Publiczne Budynek Kordegardy I p.


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  Nie
  Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


  II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ。 NA WYKONANIU REMONTU INSTALACJI C.O. W BUDYNKU ORAN浩RII NA TERENIE MUZEUM PAxCU KR粌A JANA III W WILANOWIE
  Numer referencyjny: KF.AZ.2401.17.JM.2018
  Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
  Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:

  Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

  Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy:  II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zam闚ienia s roboty budowlane polegaj帷e na wykonaniu remontu instalacji c.o. w budynku Oran瞠rii na terenie Muzeum Pa豉cu Kr鏊a Jana III w Wilanowie, zgodnie z uzyskanym przez Zamawiaj帷ego pozwoleniem na budow dot. Projektu budowlanego opracowanego przez Firm Kowago-In篡nieria Osiedle Parkowe 6B 05-462 Wi您owna zgodnie z postanowieniami wynikaj帷ymi z SIWZ oraz Szczeg馧owego opisu Przedmiotu Zam闚ienia.2) Przedmiot zam闚ienia obejmuje:a) Wykonanie rob鏒 budowlanych, remontu instalacji centralnego ogrzewania Sali wystawienniczej parteru Oran瞠rii. piwnic zaplecza Oran瞠rii.Remont obejmuje wymian instalacji g堯wnego zasilenia poprowadzon z w瞛豉 kot這wni gazowej (poziom piwnic) piwnicami ( przez pomieszczenia szatni Dz. Ogrodowego) do kana逝 technicznego biegn帷ego wzd逝 sali wystawienniczej ( parter )strony po逝dniowej (faviery) i p馧nocnej ( grzejniki 瞠liwne) oraz pion闚 zasilaj帷ych instalacj c.o do odbior闚 ( faviery) na poddaszu Oran瞠rii.b) Wykonanie czyszczenia i p逝kania zainstalowanych grzejnik闚. ( favery , 瞠liwne )c) Wymian na 瞠liwne grzejniki w pomieszczeniach WC, zainstalowanych w piwnicach zaplecza Oran瞠rii. d) Opisany powy瞠j w pkt.2 a,b,c przedmiot zam闚ienia zosta uj皻y w dokumentacji ,, Projekt Budowlany Wykonania Remontu Instalacji c.o w Budynku Oran瞠rii na terenie Muzeum Pa豉cu Kr鏊a Jana III w Wilanowie. z opisem stanu istniej帷ego i wnioskami str.6 ,zakresem rob鏒 oraz kolejno軼i realizacji str.16 oraz opisem technicznym str.33 (Za陰cznik nr 1 do OPZ)e) Wyw霩 i utylizacja urobku le篡 r闚nie w zakresie Wykonawcy.IV.2.1 Szczeg馧owy Opis Przedmiotu Zam闚ienia (OPZ) zawarty jest w Za陰czniku nr 1 do SIWZ na kt鏎y sk豉da si:2.1. Dokumentacja projektowa:2.1.1. OPISY:2.1.1.1. Projekt Budowlany Wykonania Remontu Instalacji C.O w Budynku Oran瞠rii na terenie Muzeum Pa豉cu Kr鏊a Jana III w Wilanowie (Za陰cznik nr 1 do OPZ) 2.1.1.2. Specyfikacja Techniczna wykonania i Odbioru Rob鏒 Budowlanych. (Za陰cznik nr 1a do OPZ)2.1.2. 3.3 PRZEDMIARY.2.1.2.1. Przedmiar inwestorski - Remont Instalacji C.O w Budynku Oran瞠rii na terenie Muzeum Pa豉cu Kr鏊a Jana III w Wilanowie (Za陰cznik nr 1b do OPZ) 2.2. Pozwolenia2.2.1. Decyzja nr W 2595/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. Mazowieckiego Wojew鏚zkiego Konserwatora Zabytk闚, zatwierdzaj帷e pod wzgl璠em konserwatorskim projekt prac budowlanych w wykonanym w sierpniu 2018 r. w ,,Kowago-In篡nieria" projekcie budowlanym p.n. ,,Projekt budowlany remontu instalacji c.o w budynku Oran瞠rii" na terenie Muzeum Pa豉cu Kr鏊a Jana III w Wilanowie. (Za陰cznik nr 1c do OPZ)2.2.2. Decyzja nr 263/WIL/18 z dnia 17 wrze郾ia 2018 r. Urz璠u Miasta Sto貫cznego Warszawy Dzielnicy Wilan闚, Wydzia Architektury i Budownictwa, zatwierdzaj帷a projekt budowlany i udzielaj帷a pozwolenia na budow ,, remont instalacji c.o. w budynku Oran瞠rii na terenie Muzeum Pa豉cu Kr鏊a Jana III w Wilanowie", (znak:AB.6740.210.2018.KBU) - decyzja ostateczna. (Za陰cznik nr 1d do OPZ)

  II.5) G堯wny kod CPV: 45000000-7
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45331000-6
  45331100-7
  45262522-6
  45111220-6


  II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
  Warto嗆 bez VAT: 124774,27
  Waluta:

  PLN
  (w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 - szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)


  II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:
  miesi帷ach:    lub dniach:
  lub
  data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia:
  Okres w miesi帷achOkres w dniachData rozpocz璚iaData zako鎍zenia
  2019-03-07

  II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zam闚ienia: Od dnia podpisania umowy do dnia wynikaj帷ego ze z這穎nej oferty, jednak nie d逝瞠j ni do dnia 07 marca 2019 r., przy czym na 7 dni przed terminem wykonania zam闚ienia Wykonawca zobowi您any jest dokona zg這szenia Inwestycji do odbioru ko鎍owego. Jednocze郾ie w terminie: 22-23 lutego 2019 r. bezwzgl璠nie nale篡 udost瘼ni Muzeum sale wystawiennicz w budynku Oran瞠rii w pierwotnym stanie

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
  Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y nie stawia szczeg鏊nych wymaga w tym zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y nie stawia szczeg鏊nych wymaga w tym zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
  Okre郵enie warunk闚: 1. wymagane jest wykazanie przez Wykonawc, i wykona nale篡cie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zy w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, rob鏒 budowlanych, polegaj帷ych na wykonaniu remontu instalacji centralnego ogrzewania, w tym co najmniej jednego zam闚ienia - polegaj帷ego na prowadzeniu rob鏒 budowlanych, prowadzonych na terenie wpisanym do rejestru zabytk闚** lub ewidencji zabytk闚 lub inwentarza muzeum b璠帷ego instytucj kultury**** Warto軼i podane w dokumentach potwierdzaj帷ych spe軟ianie warunku udzia逝 w post瘼owaniu w walutach innych ni PLN Wykonawca, a tak瞠 Zamawiaj帷y przeliczy wed逝g 鈔edniego kursu NBP na dzie zamieszczenia og這szenia o zam闚ieniu dotycz帷ego przedmiotowego post瘼owania w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. ** Zgodnie z art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk闚 i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z p騧n. zm.).*** Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 972, 1086, z 2018 r. poz. 369).2. wymagane jest wykazanie przez Wykonawc, 瞠 dysponuje lub b璠zie dysponowa nast瘼uj帷ymi osobami, skierowanymi do realizacji zam闚ienia, posiadaj帷ymi nast瘼uj帷e wykszta販enie, kwalifikacje zawodowe, do鈍iadczenie: 1) Kierownik Budowy - 1 osoba:a) posiadaj帷a uprawnienia budowlane w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci庵owych i kanalizacyjnych bez ogranicze*, b) posiadaj帷a do鈍iadczenie w pe軟ieniu funkcji Kierownika Budowy lub kierownika rob鏒 nad robotami budowlanymi przy co najmniej 1 zabytku nieruchomym, wpisanych do rejestru zabytk闚 lub ewidencji zabytk闚 lub inwentarza muzeum b璠帷ego instytucj kultury;c) spe軟iaj帷a wymagania o kt鏎ych mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk闚 i opiece nad zabytkami, tj. posiada uprawnienia budowlane okre郵one przepisami Prawa budowlanego oraz przez co najmniej 18 miesi璚y bra豉 udzia w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum b璠帷ego instytucj kultury;d) przynale膨ca do w豉軼iwej izby samorz康u zawodowego (legitymuje si aktualnym za鈍iadczeniem o przynale積o軼i do w豉軼iwej Okr璕owej Izby In篡nier闚 Budownictwa)."* Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiaj帷y rozumie uprawnienia budowlane, o kt鏎ych mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporz康zeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze郾ia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U., poz. 1278 z p騧n. zm.) lub odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowi您uj帷ych przepis闚 prawa, lub odpowiednich przepis闚 obowi您uj帷ych na terenie kraju, w kt鏎ym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, uznanych przez w豉軼iwy organ, zgodnie z ustaw z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).W przypadku os鏏, kt鏎e s obywatelami pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz pa雟tw cz這nkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz康ach zawodowych architekt闚, in篡nier闚 budownictwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1946 z p騧n. zm.), osoby wyznaczone do realizacji zam闚ienia posiadaj uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczeg鏊nione wy瞠j je瞠li:- naby造 kwalifikacje zawodowe do wykonywania dzia豉lno軼i w budownictwie, r闚noznacznejwykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadaj帷e posiadaniu uprawnie budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz- posiadaj odpowiedni decyzj o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zosta造 spe軟ione w stosunku do tych os鏏 wymagania, o kt鏎ych mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz康ach zawodowych architekt闚, in篡nier闚 budownictwa, dotycz帷e 鈍iadczenia us逝g transgranicznych.Stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstaw do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na list cz這nk闚 w豉軼iwej izby samorz康u zawodowego, potwierdzony za鈍iadczeniem wydanym przez t izb. Zgodnie z art. 12 a ww. ustawy, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mog r闚nie wykonywa osoby, kt鏎ych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zosta造 uznane na zasadach okre郵onych w przepisach odr瑿nych.Za osoby posiadaj帷e ww. kwalifikacje uznaje si r闚nie osoby, kt鏎e naby造 ww. uprawnienia przy zabytkach nieruchomych we wskazanym wy瞠j zakresie w innym ni Rzeczpospolita Polska pa雟twie cz這nkowskim Unii Europejskiej, pa雟twie cz這nkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i kt鏎ej na mocy odr瑿nych przepis闚 przys逝guje prawo do 鈍iadczenia us逝g transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏: Tak
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


  Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

  O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
  Tak
  O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia逝 w post瘼owaniu Zamawiaj帷y b璠zie 膨da nast瘼uj帷ych o鈍iadcze i dokument闚:1.1. Za鈍iadczenia w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷ego, 瞠 Wykonawca nie zalega z op豉caniem podatk闚, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 Wykonawca zawar porozumienie z w豉軼iwym organem podatkowym w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg鏊no軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu; 1.2. Za鈍iadczenia w豉軼iwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego albo innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 Wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 Wykonawca zawar porozumienie z w豉軼iwym organem w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg鏊no軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu; 1.3. Odpisu z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;1.4. O鈍iadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z op豉caniem podatk闚 i op豉t lokalnych, o kt鏎ych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op豉tach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz.716) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP - stanowi帷y za陰cznik nr 3d do SIWZ;1.5. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚 wzmiankowane dokumenty sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie.1.6. O鈍iadczenie wykonawcy o przynale積o軼i albo braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej; w przypadku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej o kt鏎ej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP - stanowi帷e za陰cznik nr 3c do SIWZ.2. Je瞠li Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument闚, o kt鏎ych mowa w pkt VII.2.1, 2.2., 2.3 przedk豉da: dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt鏎ym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzaj帷e odpowiednio, 瞠:a) nie zalega z op豉caniem podatk闚, op豉t, sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne lub zdrowotne albo 瞠 zawar porozumienie z w豉軼iwym organem w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg鏊no軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu, wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu;b) nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i, wystawione nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert;3. Je瞠li w kraju, w kt鏎ym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt鏎ej dokument dotyczy, nie wydaje si dokument闚, o kt鏎ych mowa w ust. 1, zast瘼uje si je dokumentem zawieraj帷ym odpowiednio o鈍iadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os鏏 uprawnionych do jego reprezentacji, lub o鈍iadczenie osoby, kt鏎ej dokument mia dotyczy, z這穎ne przed notariuszem lub przed organem s康owym, administracyjnym albo organem samorz康u zawodowego lub gospodarczego w豉軼iwym ze wzgl璠u na siedzib lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W takich przypadkach wymaga si aby, ww. o鈍iadczenia by造 wystawione odpowiednio w terminach o kt鏎ych mowa w pkt a i b.4. W przypadku w徠pliwo軼i co do tre軼i dokumentu z這穎nego przez Wykonawc, zamawiaj帷y mo瞠 zwr鏂i si do w豉軼iwych organ闚 odpowiednio kraju, w kt鏎ym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt鏎ej dokument dotyczy, o udzielenie niezb璠nych informacji dotycz帷ych tego dokumentu.

  III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
  W celu potwierdzenia spe軟iania przez Wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, Zamawiaj帷y b璠zie 膨da nast瘼uj帷ych o鈍iadcze i dokument闚:1) Wykazu rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, z za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, w szczeg鏊no軼i informacji o tym czy roboty zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne dokumenty - stanowi帷y za陰cznik nr 4 do SIWZ.2) Wykazu os鏏 skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami - stanowi帷y za陰cznik nr 5 do SIWZ.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. Wype軟iony formularz oferty stanowi帷y za陰cznik nr 2 do SIWZ 2. Pe軟omocnictwo (je瞠li dotyczy) 3. O鈍iadczenie w zakresie obowi您ku podatkowego. 4. Pisemne zobowi您anie podmiot闚 do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby wykonania zam闚ienia (je瞠li Wykonawca b璠zie polega na zdolno軼iach innych podmiot闚)

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  1 Wysoko嗆 wadiumZamawiaj帷y 膨da od Wykonawcy wniesienia wadium w wysoko軼i:3 700,00 z這tych (s這wnie: trzy tysi帷e siedemset i 00/100 z這tych).2 Termin wniesienia wadiumWadium nale篡 wnie嗆 przed up造wem terminu sk豉dania ofert.3 Forma wadium1) Wadium mo瞠 by wnoszone w jednej lub w kilku nast瘼uj帷ych formach, o kt鏎ych mowa w art. 45 ust. 6 ustawy PZP tj.:a) pieni康zu, b) por璚zeniach bankowych lub por璚zeniach sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo - kredytowej, z tym 瞠 por璚zenie kasy jest zawsze por璚zeniem pieni篹nym,c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (t. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 110).2) Wadium wnoszone w pieni康zu nale篡 wp豉ci przelewem na nast瘼uj帷y numer rachunku bankowego Zamawiaj帷ego: 55 1130 1017 0020 1226 4720 0006z dopiskiem: Wadium - Numer post瘼owania: KF.AZ.2401.17.JM.20183) W przypadku wnoszenia wadium w innej formie ni pieni康z, wymagane jest z這瞠nie w oryginale jednego lub kilku dokument闚 wskazanych w art. 45 ust. 6 pkt 2) - 5) ustawy PZP. Orygina dokumentu (lub orygina造 dokument闚) nale篡 za陰czy do oferty w osobnej kopercie. Do ka盥ego dokumentu wadium sporz康zonego w j瞛yku innym ni j瞛yk polski nale篡 za陰czy t逝maczenie na j瞛yk polski. 4) Potwierdzeniem skutecznego wniesienia wadium b璠zie: a) w przypadku wadium w formie pieni篹nej - zaksi璕owanie na rachunku bankowym Zamawiaj帷ego przed up造wem terminu sk豉dania ofert;b) w przypadku wadium w formie innej ni pieni篹na - orygina dokumentu wadium (gwarancji lub por璚zenia). Dokument ten nale篡 przekaza w nast瘼uj帷y spos鏏: kserokopie nale篡 do陰czy do oferty, dokumenty oryginalne dostarczy w odr瑿nym opakowaniu wraz z ofert.4 Wymogi dotycz帷e tre軼i wadium 1) Z dokumentu wadium wniesionego w formie gwarancji powinno wynika jednoznacznie i w spos鏏 nie budz帷y w徠pliwo軼i, gwarantowanie nieodwo豉lnie oraz bezwarunkowo wyp豉ty nale積o軼i z tytu逝 wadium na pierwsze pisemne 膨danie Zamawiaj帷ego w terminie nie d逝窺zym ni 30 dni kalendarzowych od otrzymania pierwszego 膨dania. 2) Wadium winno obejmowa ca造 okres zwi您ania ofert poczynaj帷 od daty up造wu terminu sk豉dania ofert.3) Gwarancje i por璚zenia musz zawiera (opr鏂z element闚 w豉軼iwych dla ka盥ej formy, okre郵onych przepisami prawa):a) nazw i adres Zamawiaj帷ego: Muzeum Pa豉cu Kr鏊a Jana III w Wilanowie, ul. Stanis豉wa Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa,b) numer post瘼owania,c) termin wa積o軼i wadium - odpowiadaj帷y terminowi zwi您ania ofert, zgodnie z pkt X.1.5 Skutki nie wniesienia wadiumZamawiaj帷y odrzuci ofert, je瞠li wadium nie zosta這 wniesione lub zosta這 wniesione w spos鏏 nieprawid這wy.6 Zwrot wadium1) Zamawiaj帷y zwr鏂i wadium wszystkim Wykonawcom niezw這cznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub uniewa積ieniu post瘼owania, za wyj徠kiem Wykonawcy, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrze瞠niem art. 46 ust. 4a ustawy PZP. 2) Zamawiaj帷y zwr鏂i Wykonawcy, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza, wadium niezw這cznie po zawarciu Umowy w sprawie zam闚ienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nale篡tego wykonania Umowy. 3) Zamawiaj帷y zwr鏂i niezw這cznie wadium na wniosek Wykonawcy, kt鏎y wycofa ofert przed up造wem terminu sk豉dania ofert.4) Zamawiaj帷y za膨da ponownego wniesienia wadium przez Wykonawc, kt鏎emu zwr鏂ono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy PZP je瞠li w wyniku rozstrzygni璚ia odwo豉nia jego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca winien wnie嗆 wadium w terminie okre郵onym przez Zamawiaj帷ego.5) Je瞠li wadium wniesiono w pieni康zu, Zamawiaj帷y zwraca je wraz z odsetkami wynikaj帷ymi z umowy rachunku bankowego, na kt鏎ym by這 ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego (zwi您ane bezpo鈔ednio z przechowywaniem przedmiotowej kwoty na rachunku) oraz prowizji bankowej za przelew pieni璠zy, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawc. Zamawiaj帷y informuje, 瞠 oprocentowanie ww. rachunku jest okre郵ane na podstawie dziennej stawki oprocentowania ustalanej przez bank.7 Zatrzymanie wadium1) Zamawiaj帷y zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je瞠li Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o kt鏎ym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn le膨cych po jego stronie, nie z這篡 o鈍iadcze lub dokument闚 potwierdzaj帷ych okoliczno軼i, o kt鏎ych mowa w art. 25 ust. 1, o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art. 25a ust. 1, pe軟omocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omy趾i, o kt鏎ej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowa這 brak mo磧iwo軼i wybrania oferty z這穎nej przez Wykonawc jako najkorzystniejszej.2) Zamawiaj帷y zatrzyma wadium wraz z odsetkami, je瞠li Wykonawca, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana:a) odm闚i podpisania Umowy w sprawie zam闚ienia publicznego na warunkach okre郵onych w ofercie; b) nie wni鏀 wymaganego zabezpieczenia nale篡tego wykonania Umowy;c) zawarcie Umowy w sprawie zam闚ienia publicznego sta這 si niemo磧iwe z przyczyn le膨cych po stronie Wykonawcy.


  IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia:

  Nie
  Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej
  Nie
  Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawc闚  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚
  Maksymalna liczba wykonawc闚  
  Kryteria selekcji wykonawc闚:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

  Umowa ramowa b璠zie zawarta:

  Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:

  Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie
  Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:

  Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:

  Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
  Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
  Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
  Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena (brutto)60,00
  Termin wykonania zam闚ienia20,00
  Gwarancja20,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
  Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

  Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

  Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

  Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

  Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

  Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

  Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:


  Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Z zastrze瞠niem wyj徠k闚 przewidzianych Umow zmiany tre軼i Umowy wymagaj pod rygorem niewa積o軼i zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej.2. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmian postanowie zawartej Umowy w stosunku do tre軼i oferty Wykonawcy w nast瘼uj帷ym zakresie:1) zmiana wynagrodzenia umownego;2) zmiana terminu wykonania Umowy;3) zmiana sposobu wykonania Umowy;4) zmiana organizacji spe軟ienia 鈍iadczenia;5) zmiana stawki VAT wraz z wi捫帷 si z ni zmian wynagrodzenia.6) zmiany w zakresie p豉tno軼i.3. Warunki wprowadzenia zmian:1) Zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku:a) gdy na skutek dokonania zmiany Umowy w innym wymienionym w ust. 2 zakresie, koszty wykonania Przedmiotu umowy ulegn zmianie w stosunku do oszacowanych na etapie z這瞠nia oferty. W takim przypadku, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto嗆 Rob鏒 zaniechanych albo o warto嗆 Rob鏒 dodatkowych. R騜nica pomi璠zy warto軼iami Rob鏒 niezb璠nymi do wykonania w wyniku ww. zmiany a przewidzianymi do wykonania Dokumentacj projektow i Umow zostanie okre郵ona na podstawie kosztorysu zamiennego i o t r騜nic zmienione zostanie wynagrodzenie Wykonawcy. Kosztorys zamienny zostanie opracowany przez Wykonawc metod kalkulacji szczeg馧owej na podstawie sk豉dnik闚 cenotw鏎czych (R, M, S, Kp, Z) na 鈔ednich stawkach z kwarta逝 Sekocenbud z dnia sporz康zenia kosztorys闚 zamiennych oraz nak豉d闚 rzeczowych zgodnie z odpowiednimi Katalogami (KNR). W przypadku je瞠li nie b璠zie mo磧iwe zastosowanie zasad okre郵onych powy瞠j, brakuj帷e ceny materia堯w zostan przyj皻e jako 鈔ednie ceny rynkowe dla danego materia逝, podstaw do okre郵enia nak豉d闚 rzeczowych b璠 normy zawarte w wytycznych producenta. Tak sporz康zony kosztorys zamienny zostanie przedstawiony do weryfikacji Inspektorowi Nadzoru, kt鏎y uprawniony jest do wprowadzenia wi捫帷ej korekty ceny jednostkowej. Nast瘼nie Inspektor Nadzoru przedstawi Zamawiaj帷emu kosztorys do akceptacji.b) zmiany wysoko軼i minimalnego wynagrodzenia za prac ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pa寮ziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 j.t.). pod warunkiem, 瞠 zmiana ta skutkowa b璠zie zwi瘯szeniem koszt闚 po stronie Wykonawcy zwi您anych z realizacj Umowy z uwagi na zwi瘯szenie wynagrodze pracownik闚, kt鏎zy otrzymuj wynagrodzenie w wysoko軼i minimalnego wynagrodzenia za prac lub jego odpowiedni cze嗆 (w przypadku pracownik闚 zatrudnionych w wymiarze ni窺zym ni pe貫n etat), bezpo鈔ednio bior帷ych udzia w realizacji Umowy. W takim przypadku Wykonawca ma obowi您ek w terminie 30 dni od zmiany wysoko軼i minimalnego wynagrodzenia z這篡 do Zamawiaj帷ego pisemny wniosek, w kt鏎ym musi wykaza rzeczywisty wp造w zmiany minimalnego wynagrodzenia na zwi瘯szenie koszt闚 realizacji Umowy, przedstawiaj帷 w tym szczeg馧owe wyliczenia i zale積o軼i mi璠zy zmian wysoko軼i minimalnego wynagrodzenia a wzrostem koszt闚 realizacji Umowy. Zamawiaj帷y w terminie 10 dni od dnia z這瞠nia wniosku ocenia czy Wykonawca wykaza rzeczywisty wp造w zmiany na wzrost koszt闚 realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokument闚 i oblicze, o ile Wykonawca wyka瞠 rzeczywisty wp造w zmiany na wzrost koszt闚 realizacji umowy, Strony przyst瘼uj do negocjacji w zakresie zwi瘯szenia wynagrodzenia umownego brutto.c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spo貫cznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko軼i stawki sk豉dki na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne, pod warunkiem wykazania przez Wykonawc rzeczywistego wp造wu zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spo貫cznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko軼i stawki sk豉dki na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne na zwi瘯szenie koszt闚 zwi您anych z realizacj Przedmiotu umowy; W takim przypadku Wykonawca ma obowi您ek w terminie 30 dni od zmian z這篡 do Zamawiaj帷ego pisemny wniosek, w kt鏎ym musi wykaza rzeczywisty wp造w zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spo貫cznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko軼i stawki sk豉dki na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne na zwi瘯szenie koszt闚 realizacji Umowy, przedstawiaj帷 w tym szczeg馧owe wyliczenia i zale積o軼i mi璠zy zmian zasad przyznawania a wzrostem koszt闚 realizacji Umowy. Zamawiaj帷y w terminie 10 dni od dnia z這瞠nia wniosku ocenia czy Wykonawca wykaza rzeczywisty wp造w zmian w zakresie podlegania lub zmian wysoko軼i sk豉dek na wzrost koszt闚 realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokument闚 i oblicze, o ile Wykonawca wyka瞠 rzeczywisty wp造w zmiany na wzrost koszt闚 realizacji umowy, Strony przyst瘼uj do negocjacji w zakresie zwi瘯szenia wynagrodzenia umownego brutto.2) Zmiana terminu realizacji Umowy jest mo磧iwa w nast瘼uj帷ych przypadkach:a) gdy warunki atmosferyczne uniemo磧iwiaj prowadzenie Rob鏒 budowlanych, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej, w szczeg鏊no軼i, w przypadku wyst徙ienia niekorzystnych warunk闚 atmosferycznych uniemo磧iwiaj帷ych wykonywanie przedmiotu umowy; fakt ten musi zosta udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz niezw這cznie zg這szony Zamawiaj帷emu i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru - w takim przypadku termin wykonania Przedmiotu umowy mo瞠 zosta przed逝穎ny o okres w jakim realizacja Przedmiotu umowy przez Wykonawc nie by豉 mo磧iwa.b) Termin wykonania mo瞠 by przesuni皻y o tyle dni, o ile utrzymywa造 si niekorzystne warunki atmosferyczne w miejscu prowadzenia Rob鏒;c) gdy wyst徙i kl瘰ki 篡wio這we np. po瘸r, pow鏚, tr帳a powietrzna itp. w miejscu prowadzenia Rob鏒 lub w miejscu prowadzenia dzia豉lno軼i przez Wykonawc, pod warunkiem, 瞠 jest to dzia豉lno嗆 maj帷a wp造w na wykonanie Umowy. Termin wykonania mo瞠 by przesuni皻y o tyle dni, o ile trwa豉 kl瘰ka 篡wio這wa lub usuwanie jej skutk闚 wp造waj帷e na mo磧iwo嗆 prowadzenia Rob鏒 przez Wykonawc;d) gdy mo磧iwo嗆 prowadzenia Rob鏒 zostanie wstrzymana ze wzgl璠u na dzia豉nia organ闚 administracji, w szczeg鏊no軼i budowlanych lub konserwatora zabytk闚, co mo瞠 mie miejsce w przypadku:? przekroczenia zakre郵onych przez prawo termin闚 wydawania przez organy administracji decyzji, zezwole, itp.;? konieczno軼i wykonania prac wynikaj帷ych z zalece organ闚 uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, Miejskiego lub Wojew鏚zkiego Konserwatora Zabytk闚 itp., wydanych po up造wie terminu sk豉dania ofert;? odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwole, uzgodnie na skutek b喚d闚 w dokumentacji projektowej;? wydania postanowienia o wstrzymaniu Rob鏒 budowlanych, w przypadku o kt鏎ym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego;Termin wykonania mo瞠 by przesuni皻y o tyle dni, ile trwa這 wstrzymanie Rob鏒 ze wzgl璠u na ww. okoliczno軼i.e) gdy nast徙i konieczno嗆 usuni璚ia b喚d闚 lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej lub doboru innych urz康ze ni przewidziane SIWZ, w szczeg鏊no軼i gdy po dokonaniu rozbi鏎ek stwierdzone zostan odmienno軼i w konstrukcji budynku w stosunku do zak豉danego na etapie opracowania Dokumentacji projektowej. Termin wykonania mo瞠 by przesuni皻y o tyle dni, przez ile Wykonawca doznawa przeszk鏚 w wykonaniu Rob鏒 ze wzgl璠u na wprowadzanie zmian w Dokumentacji projektowej;f) w przypadku kolizji z planowanymi lub r闚nolegle prowadzonymi inwestycjami. Termin wykonania mo瞠 by przesuni皻y o tyle dni, o ile trwa這 usuni璚ie skutk闚 kolizji;g) w przypadku konieczno軼i powierzenia Wykonawcy wykonania dodatkowych Rob鏒 budowlanych, us逝g lub dostaw nieobj皻ych zam闚ieniem podstawowym, je瞠li sta造 si niezb璠ne do wykonania Rob鏒 obj皻ych pierwotn umow i zachodz 陰cznie przes豉nki: zmiana wykonawcy nie mo瞠 zosta dokonana z powod闚 ekonomicznych lub technicznych i spowodowa豉by istotn niedogodno嗆 lub znaczne zwi瘯szenie koszt闚 dla Zamawiaj帷ego, a warto嗆 ka盥ej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto軼i zam闚ienia okre郵onej pierwotnie w Umowie;h) z uwagi na okoliczno軼i zwi您ane z dokonanymi w trakcie rob鏒 odkryciami, czasem prowadzenia bada z nimi zwi您anych a tak瞠 decyzjami i zaleceniami konserwatorskimi wydanymi odpowiednio przez Wojew鏚zkiego i Sto貫cznego Konserwatora, kt鏎ych Zamawiaj帷y, dzia豉j帷 z nale篡t staranno軼i, nie m鏬 przewidzie. Zmiana ta mo瞠 skutkowa tak瞠 konieczno軼i zmiany wynagrodzenia Wykonawcy i terminu wykonania zam闚ienia; i) z powodu stwierdzenia okoliczno軼i niemo磧iwych wcze郾iej do przewidzenia przez Zamawiaj帷ego pomimo do這瞠nia nale篡tej staranno軼i, o ile warto嗆 zmiany nie przekracza 25% warto軼i zam闚ienia okre郵onej pierwotnie w Umowie.j) w przypadku wyst徙ienia konieczno軼i realizowania przez Muzeum dzia豉 statutowych w trakcie kt鏎ej to realizacji Muzeum wstrzyma prowadzenie rob鏒 co najmniej 6 godzin w oknie czasowym 7.00-19.00, w miejscu prowadzenia Rob鏒.;k) w przypadku wyst徙ienia kt鏎ejkolwiek z okoliczno軼i, o kt鏎ych mowa w akapitach nast瘼nych.l) w przypadku konieczno軼i powierzenia Wykonawcy wykonania dodatkowych Rob鏒 budowlanych i us逝g lub dostaw nieobj皻ych zam闚ieniem podstawowym, je瞠li sta造 si niezb璠ne do wykonania Rob鏒 i spe軟ione zosta造 陰cznie nast瘼uj帷e przes豉nki: zmiana wykonawcy nie mo瞠 zosta dokonana z powod闚 ekonomicznych lub technicznych i spowodowa豉by istotna niedogodno嗆 lub znaczne zwi瘯szenie koszt闚 dla Zamawiaj帷ego, a warto嗆 ka盥ej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto軼i zam闚ienia okre郵onej pierwotnie w Umowie;3) Zmiana organizacji spe軟iania 鈍iadczenia tj.:? zmiana zasad dokonywania odbior闚 鈍iadczonych us逝g lub rob鏒, je郵i nie zmniejszy to zasad bezpiecze雟twa i nie spowoduje zwi瘯szenia koszt闚 dokonywania odbior闚, kt鏎e obci捫a造by Zamawiaj帷ego;? zmiana tre軼i dokument闚 przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy;4) zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany podatku VAT o wysoko嗆 podatku zmienionego w wyniku zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W przypadku ww. zmiany, warto嗆 wynagrodzenia netto nie zmieni si, a warto嗆 wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepis闚.5) zmiany termin闚 p豉tno軼i wynikaj帷e z wszelkich zmian wprowadzonych do umowy, o ile nie spowoduj konieczno軼i zap豉ty odsetek lub wynagrodzenia w wi瘯szej kwocie Wykonawcy.4. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zlecenia realizacji dodatkowych rob鏒 budowlanych nieobj皻ych zam闚ieniem podstawowym (Przedmiotem umowy) na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp na nast瘼uj帷ych zasadach:1) Rozpocz璚ie wykonywania ,,dodatkowych rob鏒 budowlanych" wykraczaj帷ych poza Przedmiot umowy, mo瞠 nast徙i po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniaj帷ego Umow w tym zakresie. Podstaw do podpisania aneksu b璠zie protok馧 konieczno軼i wraz z wycen rob鏒, przygotowan przez Wykonawc, na zakres wskazany w protokole konieczno軼i (do rozliczenia powykonawczo na podstawie faktycznie wykonanych ilo軼i rob鏒), potwierdzony przez Zamawiaj帷ego i zatwierdzony przez Strony Umowy. Protok馧 ten musi zawiera uzasadnienie wskazuj帷e, 瞠 spe軟ione zosta造 przes豉nki, o kt鏎ych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp. Rozpocz璚ie wykonywania tych rob鏒 musi by poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisuj帷ej te roboty. Dokumentacja musi by zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi oraz zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.2) Rozliczanie dodatkowych rob鏒 budowlanych wykraczaj帷ych poza Przedmiot umowy, kt鏎ych zamawiaj帷y mo瞠 udzieli na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, odbywa這 si b璠zie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez Zamawiaj帷ego). Faktury regulowane b璠 w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiaj帷ego faktury, protoko逝 odbioru wykonanych rob鏒 oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nast瘼uj帷e za這瞠nia: a) ceny jednostkowe rob鏒 b璠 przyjmowane z kosztorys闚 przygotowanych przez Wykonawc, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiaj帷ego. Kosztorysy te opracowane b璠 w oparciu o nast瘼uj帷e za這瞠nia: ? ceny czynnik闚 produkcji zostan przyj皻e z zeszyt闚 SEKOCENBUD (jako 鈔ednie dla wojew鏚ztwa Mazowieckiego za okres ich wbudowania a w przypadku ich braku, zostan przyj皻e na podstawie og鏊nie dost瘼nych katalog闚, w tym r闚nie cen dostawc闚 lub na podstawie ofert handlowych.? podstaw do okre郵enia nak豉d闚 rzeczowych b璠 odpowiednie pozycje Katalog闚 Nak豉d闚 Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR - ach, zastosowane zostan Katalogi Norm Nak豉d闚 Rzeczowych, a nast瘼nie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiaj帷ego. 5. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 wyst徙ienia w trakcie realizacji Umowy konieczno軼i wykonania rob鏒 budowlanych zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacj projektow w sytuacji, gdy wykonanie tych rob鏒 b璠zie niezb璠ne do prawid這wego wykonania Przedmiotu umowy.6. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 wyst徙ienia w trakcie realizacji Umowy konieczno軼i rezygnacji z wykonywania cz窷ci (element闚) rob鏒 budowlanych w stosunku do przewidzianych dokumentacj projektow w sytuacji, gdy wykonanie tych rob鏒 b璠zie zb璠ne do prawid這wego wykonania Przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przys逝guj帷e Wykonawcy zostanie pomniejszone o warto嗆 wyliczon jak w przypadku rob鏒 dodatkowych. W niniejszym paragrafie opisano zmiany, na kt鏎e Zamawiaj帷y mo瞠 wyrazi zgod. Nie stanowi jednocze郾ie zobowi您ania do wyra瞠nia takiej zgody zar闚no przez Zamawiaj帷ego, jak i przez Wykonawc. 7. Zmiany s mo磧iwe z zastrze瞠niem, i zmiany te nie wykraczaj poza okre郵enie przedmiotu zam闚ienia zawarte w SIWZ. 8. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmiany Umowy w przypadku wyst徙ienia istotnych okoliczno軼i, niezale積ych od Zamawiaj帷ego i Wykonawcy, kt鏎ych nie mo積a by這 przewidzie na etapie przetargu lub w dniu zawarcia Umowy oraz z powodu wyst徙ienia istotnych okoliczno軼i, niezale積ych od Zamawiaj帷ego i Wykonawcy, uniemo磧iwiaj帷ej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy i za陰cznik闚 do niej.9. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmiany Umowy w zakresie wykonania przedmiotu umowy, kt鏎e wynikaj z zalece organ闚 administracji publicznej - w tym przypadku zmianie mo瞠 ulec zakres rob鏒, termin realizacji zam闚ienia, wynagrodzenie Wykonawcy.10. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmiany Umowy w przypadku, gdy konieczno嗆 wprowadzenia zmian b璠zie nast瘼stwem zmian wytycznych lub zalece instytucji, kt鏎a przyzna豉 鈔odki na sfinansowanie Przedmiotu Zam闚ienia -w tym przypadku zmianie mo瞠 ulec zakres rob鏒, termin realizacji zam闚ienia oraz wynagrodzenie wykonawcy.11. Ka盥orazowo warunkiem wprowadzenia zmian, o kt鏎ych mowa w ww. paragrafie jest uprzednie poinformowanie w formie pisemnej drugiej strony o ujawnionych okoliczno軼iach (wraz z uzasadnieniem) powoduj帷ych konieczno嗆 zmian w Umowie. Warunkiem wprowadzenia zmian jest podpisanie przez Strony aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewa積o軼i.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

  字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
  Data: 2018-12-19, godzina: 12:00,
  Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):
  Nie
  Wskaza powody:

  J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
  > j瞛yk polski
  IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia:
  IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCH  Dane kontaktowe

  Muzeum Pa豉cu Kr鏊a Jana III w Wilanowie
  02-958 Warszawa, Stanis豉wa Kostki Potockiego 10/16
  tel.: +48225442700,
  fax.: +48228423116
  email: Wy郵ij email
  http://http://www.wilanow-palac.pl/
   
  Powiedz oferentowi, 瞠 jeste klientem z chlodnictwo.biz!
  Dzi瘯ujemy
   
  ID ogloszenia: 287682 Wr鵵 do listy przetarg闚

  Aby w pe軟i wykorzysta funkcjonalno嗆 portalu
  wymie swoj przegl康ark na nowsz wersj.