google

  ch這dnictwo, komory ch這dnicze, instalacje ch這dnicze

  Og這szenia kategorie

  Kursy walut 19.07.2019
  1 USD
  3.7855
  -0.0078
  1 EUR
  4.2592
  -0.0043
  1 CHF
  3.8480
  -0.0025
  1 GBP
  4.7372
  0.0031
  1 RUB
  0.0601
  -0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomo軼i o nowo軼iach w bran篡
  Podaj imi i nazwisko:
  Tw鎩 adres email:
   
  Zam闚 czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chc doda:
  W zasi璕u km

  • "Przebudowa Wiejskich Dom闚 Kultury w Mirocinie i 安i皻oniowej".
  • Region: podkarpackie
  • Zamieszczono: 2019-05-13

  Szczeg馧y przetargu  Og這szenie nr 546556-N-2019 z dnia 2019-05-13 r.

  Gmina Przeworsk: "Przebudowa Wiejskich Dom闚 Kultury w Mirocinie i 安i皻oniowej".
  OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

  Og這szenie dotyczy: Zam闚ienia publicznego

  Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

  Tak


  Nazwa projektu lub programu
  operacje typu: 7.4.1.1 ,,Inwestycje w obiekty pe軟i帷e funkcje kulturalne" ,,Podstawowe us逝gi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" obj皻ego Programem Rozwoju Obszar闚 Wiejskich na lata 2014-2020.

  O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, kt鏎ych dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, kt鏎e b璠 realizowa造 zam闚ienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj os鏏 b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych

  Nie


  Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia os鏏 nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, os鏏 zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawc闚 albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

  Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y

  Nie

  Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych

  Nie


  Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przeworsk, krajowy numer identyfikacyjny 65090051300000, ul. Bernardy雟ka  1a , 37-200  Przeworsk, woj. podkarpackie, pa雟two Polska, tel. (16) 648 7397, , e-mail sekretariat@przeworsk.net.pl, , faks (16) 648 7397.
  Adres strony internetowej (URL):
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa

  I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

  Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia

  Nie
  www.przeworsk.net.pl


  Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Nie
  Inny spos鏏:

  Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Nie
  Inny spos鏏:
  sk豉danie ofert odbywa si za po鈔ednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe, osobi軼ie lub za po鈔ednictwem pos豉鎍a
  Adres:
  Urz康 Gminy w Przeworsku, ul. Bernardy雟ka 1a, 37-200 Przeworsk


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  Nie
  Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


  II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: "Przebudowa Wiejskich Dom闚 Kultury w Mirocinie i 安i皻oniowej".
  Numer referencyjny: RPPVI.271.5.1.2019
  Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
  Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:
  wszystkich cz窷ci

  Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

  Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy:  II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Zadanie I : Nadbudowie i przebudowie Wiejskiego Domu Kultury w 安i皻oniowejKody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45331000-6 Instalowanie urz康ze grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45321000-3 Izolacja cieplnaPrzedmiotem inwestycji jest dobudowa, przebudowa (zmiana lokalizacji kot這wni) i remont budynku Wiejskiego Domu Kultury dzia趾a nr ew. gr. 543/11, 543/12.ROBOTY OBJ邛E NINIEJSZYM POST襾OWANIEM OBEJMUJE TYLKO ZAKRES NA CZ呇CI U玆TKOWANEJ PRZEZ GMIN PRZEWORSK. NIE OBEJMUJ ROB紘 ZWI╴ANYCH Z WYKONANIEM IZOLACJI, DACHU I INSTALACJI ZWI╴ANYMI Z POMIESZCZENIAMI OZNACZONYMI NA RZUTACH BUDYNKU NUMERAMI 0.12 -0.14. ZAKRES ROB紘 OKRE印AJ PRZEDMIARY ROB紘 KT紑E ROZLICZONE ZOSTANI KOSZTORYSAMI POWYKONAWCZYMI.Na zadanie sk豉da si wykonanie:- wykonanie docieplenia 軼ian / dodatkowa warstwa na istniej帷ym dociepleniu wraz z tynkiem/- nadbudowa - wykonanie dachu na istniej帷ym stropodachu- wykonanie nowej kot這wni wraz z wymian armatury c.o.- wymiana istniej帷ych opraw o鈍ietleniowych wraz z dostaw i monta瞠m instalacji fotowoltaicznej- roboty adaptacyjne i remontowe wewn徠rz budynkuZadanie : II: Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Mirocinie.Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45321000-3 Izolacja cieplnaZAKRES ROB紘 OKRE印AJ PRZEDMIARY ROB紘 KT紑E ROZLICZONE ZOSTANI KOSZTORYSAMI POWYKONAWCZYMI.Na zadanie sk豉da si wykonanie:- wykonanie docieplenia 軼ian /dodatkowa warstwa na istniej帷ym dociepleniu wraz z tynkiem/-wymiana cz窷ci stolarki okiennej i drzwiowej- roboty malarskie, wymiana posadzek - wymiana istniej帷ych opraw o鈍ietleniowych wraz z dostaw i monta瞠m- wykonanie cz窷ciowego remontu grzybka tanecznego- wykonanie monitoringu i o鈍ietlenia

  II.5) G堯wny kod CPV: 45000000-7
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45331000-6
  45321000-3


  II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
  Warto嗆 bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 - szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)


  II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:
  miesi帷ach:    lub dniach:
  lub
  data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia: 2019-10-31

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
  Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y nie stawia w tym zakresie 瘸dnych wymaga, kt鏎ych spe軟ianie Wykonawca zobowi您any jest wykaza w spos鏏 szczeg鏊ny.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Okre郵enie warunk闚: - wykonawca spe軟i warunek udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷y sytuacji ekonomicznej lub finansowej, je瞠li wyka瞠, w odniesieniu do ka盥ej z cz窷ci zam闚ienia, kt鏎ej dotyczy oferta, 瞠 jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn nie mniejsz ni:Dla zadania I : - 400 000,00 z. /czterysta tysi璚y z這tych/.Dla zadania II : - 400 000,00 z. /czterysta tysi璚y z這tych/.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
  Okre郵enie warunk闚: a) Zdolno嗆 techniczna: Wykonawca spe軟i warunek dotycz帷y zdolno軼i technicznej je瞠li wyka瞠, w odniesieniu do ka盥ej z cz窷ci zam闚ienia, kt鏎ej dotyczy oferta, 瞠 :- wykona w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie: co najmniej jedno zam闚ienie polegaj帷e na:Dla zadania I: Budowie, przebudowie budynku kubaturowego u篡teczno軼i publicznej : Warto嗆 zadania co najmniej : - 500 000,00 z. /pi耩set tysi璚y z這tych/.Dla zadania II: Budowie, przebudowie budynku kubaturowego u篡teczno軼i publicznej : Warto嗆 zadania co najmniej : - 500 000,00 z. /pi耩set tysi璚y z這tych/.B} Zdolno嗆 zawodowa: Wykonawca spe軟i warunek dotycz帷y zdolno軼i zawodowej je瞠li wyka瞠 w odniesieniu do ka盥ej z cz窷ci zam闚ienia, kt鏎ej dotyczy oferta, 瞠:- dysponuj osob kt鏎a b璠zie pe軟i funkcj kierownika budowy, posiadaj帷 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i konstrukcyjno - budowlanej bez ogranicze dla zadania I i II, oraz kierownika rob鏒, posiadaj帷ych uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼iach: instalacyjnej w zakresie instalacji: cieplnych, wentylacyjnych, wodoci庵owych kanalizacyjnych i gazowych - dla zadania I, oraz kierownika rob鏒, posiadaj帷ych uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼iach: instalacyjnej elektrycznych - dotyczy zadania nr I i II
  Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏: Tak
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

  O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
  Tak
  O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1) za鈍iadczenie w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem podatk闚, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca zawar porozumienie z w豉軼iwym organem podatkowym w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg鏊no軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu;. 2) za鈍iadczenie w豉軼iwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego albo innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca zawar porozumienie z w豉軼iwym organem w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg鏊no軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu;. 3) odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;. 4) zobowi您anie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby wykonania zam闚ienia - je瞠li wykonawca dla wykazania spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu powo逝je si na zasoby innych podmiot闚

  III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
  5) dokumenty potwierdzaj帷e, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn okre郵on przez zamawiaj帷ego.- dotycz帷ych zdolno軼i technicznej lub zawodowej na wezwanie Zamawiaj帷ego nale篡 przed這篡: 6) wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane - wg wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 4 do SIWZ.7) dowody okre郵aj帷 roboty budowlane wskazane w wykazie rob鏒, zosta造 wykonane nale篡cie, w szczeg鏊no軼i informacji o tym czy roboty zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne dokumenty;8) Wykaz os鏏, kt鏎e b璠 uczestniczy w wykonywaniu zam闚ienia, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi oraz instalacyjnymi sanitarnymi i elektrycznymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i, oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami na formularzu zgodnym z tre軼i za陰cznika nr 3 do Formularza Oferty
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1) wype軟iony i podpisany formularz ofertowy wg. wzoru, 2) pe軟omocnictwo dla osoby/os鏏 podpisuj帷ej/cych ofert do podejmowania zobowi您a w imieniu wykonawcy sk豉daj帷ego ofert, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokument闚 do niej za陰czonych (w formie orygina逝 lub kopii po鈍iadczonej za zgodno嗆 przez notariusza)3) pe軟omocnictwo ustanawiaj帷ego Pe軟omocnika - gdy ofert sk豉daj wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia publicznego - w formie orygina逝 albo kopii po鈍iadczonej za zgodno嗆 z orygina貫m przez notariusza, ustanawiaj帷e pe軟omocnika do reprezentowania Wykonawc闚 w post瘼owaniu o udzielenie niniejszego zam闚ienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Wym鏬 powy窺zy nie dotyczy sp馧ki cywilnej, o ile upowa積ienie/pe軟omocnictwo do wyst瘼owania w imieniu tej sp馧ki wynika z do陰czonej do oferty umowy sp馧ki, b康 wszyscy wsp鏊nicy podpisz ofert..4) Kosztorysy ofertowe uproszczone zawieraj帷e stawk roboczogodziny wraz z no郾ikami cenotw鏎czymi na jakich zosta sporz康zone / koszty po鈔ednie, koszty zakupu, zysk/ oraz tabel element闚 scalonych. W uk豉dzie zgodnym z za陰czonymi przedmiarami wraz z tablicami element闚 scalonych rob鏒.- dow鏚 wniesienia wadium

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  1. W niniejszym post瘼owaniu wymaga si wniesienia wadium dla poszczeg鏊nych cz窷ci zam闚ienia w wysoko軼i:Dla zadania I: - 10 000,00 z. / dziesi耩 tysi璚y z這tych/.Dla zadania II: - 10 000,00 z. / dziesi耩 tysi帷e z這tych/.2. Wadium wnosi si przed up造wem terminu sk豉dania ofert tj. do 28.05.2019r. do godz.9.00


  IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia:

  Nie
  Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej
  Nie
  Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawc闚  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚
  Maksymalna liczba wykonawc闚  
  Kryteria selekcji wykonawc闚:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

  Umowa ramowa b璠zie zawarta:

  Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:

  Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie
  Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:

  Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:

  Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
  Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
  Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
  Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena60,00
  Okres r瘯ojmi i gwarancji40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
  Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

  Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

  Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

  Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

  Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

  Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

  Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:


  Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Wy陰cznie w przypadku wyst徙ienia okoliczno軼i kt鏎ych Zamawiaj帷y nie m鏬 przewidzie w dniu zawarcia umowy mo磧iwa jest zmiana umowy dotycz帷a : terminu realizacji przedmiotu zam闚ienia w uzgodnieniu z Wykonawc w nast瘼uj帷ych przypadkach: wstrzymania rob鏒 przez inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonego wpisem w Dzienniku budowy, wstrzymania rob鏒 przez w豉軼iwy organ z przyczyn nie zawinionych przez wykonawc, np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, itp. wyst徙ienia si造 wy窺zej np. tr帳y powietrznej, po瘸ru, powodzi, wyst徙ienia niekorzystnych warunk闚 atmosferycznych, potwierdzonych przez IMiGW, uniemo磧iwiaj帷ych dochowanie wymog闚 technicznych i technologicznych tj. : wyst徙ienie ci庵造ch opad闚, trwaj帷ych minimum 3 dni ,przekraczaj帷ych 鈔ednie opady na danym terenie . wyst徙ienia osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu o dokonane badania geologiczne lub wyst瘼uj帷e ponad normy, dotyczy r闚nie wyst徙ienia innych, nie daj帷ych si przewidzie zjawisk geologicznych i hydrologicznych pojawiaj帷ych si w trakcie budowy, zakresu i sposobu wykonania przedmiotu zam闚ienia w uzgodnieni z Wykonawc w przypadku : zaistnienia istotnych okoliczno軼i powoduj帷ych, 瞠 wykonanie umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej nie jest mo磧iwe, czego nie mo積a by這 przewidzie w chwili zawarcia umowy. zmiany przepis闚 powoduj帷ych konieczno嗆 przyj璚ia innych rozwi您a technicznych poszczeg鏊nych element闚 obiektu ni przewidzianych w dokumentacji projektowej, zaistnienia istotnej zmiany okoliczno軼i powoduj帷ej, 瞠 wykonanie cz窷ci przedmiotu umowy nie le篡 w interesie publicznym, czego nie mo積a by這 przewidzie w chwili zawarcia umowy. Innych postanowie umowy w przypadku zmiany nazwy zadania, Warunkiem dokonania zmian jest wp造w ich przyczyn, na dochowanie terminu wykonania rob鏒. Mo磧iwa jest zmiana umowy dotycz帷a powo豉nia kierownika rob鏒 budowlanych oraz ustanowienia przez Zamawiaj帷ego inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia zawarte w projekcie umowy,
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

  字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
  Data: 2019-05-28, godzina: 09:00,
  Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):
  Nie
  Wskaza powody:

  J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
  >
  IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCH  Cz窷 nr: 1Nazwa: Nadbudowie i przebudowie Wiejskiego Domu Kultury w 安i皻oniowej
  1) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:Przedmiotem inwestycji jest dobudowa, przebudowa (zmiana lokalizacji kot這wni) i remont budynku Wiejskiego Domu Kultury dzia趾a nr ew. gr. 543/11, 543/12.ROBOTY OBJ邛E NINIEJSZYM POST襾OWANIEM OBEJMUJE TYLKO ZAKRES NA CZ呇CI U玆TKOWANEJ PRZEZ GMIN PRZEWORSK. NIE OBEJMUJ ROB紘 ZWI╴ANYCH Z WYKONANIEM IZOLACJI, DACHU I INSTALACJI ZWI╴ANYMI Z POMIESZCZENIAMI OZNACZONYMI NA RZUTACH BUDYNKU NUMERAMI 0.12 -0.14. ZAKRES ROB紘 OKRE印AJ PRZEDMIARY ROB紘 KT紑E ROZLICZONE ZOSTANI KOSZTORYSAMI POWYKONAWCZYMI.Na zadanie sk豉da si wykonanie:- wykonanie docieplenia 軼ian / dodatkowa warstwa na istniej帷ym dociepleniu wraz z tynkiem/- nadbudowa - wykonanie dachu na istniej帷ym stropodachu- wykonanie nowej kot這wni wraz z wymian armatury c.o.- wymiana istniej帷ych opraw o鈍ietleniowych wraz z dostaw i monta瞠m instalacji fotowoltaicznej- roboty adaptacyjne i remontowe wewn徠rz budynku
  2) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie(CPV): 45000000-7, 45331000-6, 45321000-3

  3) Warto嗆 cz窷ci zam闚ienia(je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
  Warto嗆 bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesi帷ach:
  okres w dniach:
  data rozpocz璚ia:
  data zako鎍zenia: 2019-10-31
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Okres r瘯ojmi i gwarancji0,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Cz窷 nr: 2Nazwa: Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Mirocinie.
  1) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:ZAKRES ROB紘 OKRE印AJ PRZEDMIARY ROB紘 KT紑E ROZLICZONE ZOSTANI KOSZTORYSAMI POWYKONAWCZYMI.Na zadanie sk豉da si wykonanie:- wykonanie docieplenia 軼ian /dodatkowa warstwa na istniej帷ym dociepleniu wraz z tynkiem/-wymiana cz窷ci stolarki okiennej i drzwiowej- roboty malarskie, wymiana posadzek - wymiana istniej帷ych opraw o鈍ietleniowych wraz z dostaw i monta瞠m- wykonanie cz窷ciowego remontu grzybka tanecznego- wykonanie monitoringu i o鈍ietlenia
  2) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie(CPV): 45000000-7, 45321000-3

  3) Warto嗆 cz窷ci zam闚ienia(je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
  Warto嗆 bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesi帷ach:
  okres w dniach:
  data rozpocz璚ia:
  data zako鎍zenia: 2019-10-31
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Okres r瘯ojmi i gwarancji40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  Gmina Przeworsk
  37-200 Przeworsk, Bernardy雟ka 1a
  tel.: (16) 648 7397,
  fax.: (16) 648 7397
  email: Wy郵ij email
   
  Powiedz oferentowi, 瞠 jeste klientem z chlodnictwo.biz!
  Dzi瘯ujemy
   
  ID ogloszenia: 37962 Wr鵵 do listy przetarg闚

  Aby w pe軟i wykorzysta funkcjonalno嗆 portalu
  wymie swoj przegl康ark na nowsz wersj.