google

  ch這dnictwo, komory ch這dnicze, instalacje ch這dnicze

  Og這szenia kategorie

  Kursy walut 13.09.2019
  1 USD
  3.9120
  -0.0242
  1 EUR
  4.3396
  -0.0004
  1 CHF
  3.9608
  -0.013
  1 GBP
  4.8705
  0.0208
  1 RUB
  0.0609
  0.0005
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomo軼i o nowo軼iach w bran篡
  Podaj imi i nazwisko:
  Tw鎩 adres email:
   
  Zam闚 czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chc doda:
  W zasi璕u km

  • Wykonanie rob鏒 budowlanych polegaj帷ych na modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej w budynku krytej p造walni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie
  • Region: lubelskie
  • Zamieszczono: 2019-06-06

  Szczeg馧y przetargu  Og這szenie nr 557107-N-2019 z dnia 2019-06-06 r.

  Miejski O鈔odek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp馧ka z ograniczon odpowiedzialno軼i: Wykonanie rob鏒 budowlanych polegaj帷ych na modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej w budynku krytej p造walni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie
  OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

  Og這szenie dotyczy: Zam闚ienia publicznego

  Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, kt鏎ych dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, kt鏎e b璠 realizowa造 zam闚ienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj os鏏 b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych

  Nie


  Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia os鏏 nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, os鏏 zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawc闚 albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

  Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y

  Nie

  Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych

  Nie


  Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski O鈔odek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp馧ka z ograniczon odpowiedzialno軼i, krajowy numer identyfikacyjny 60972765000000, ul. ul. Filaret闚  44 , 20-609  Lublin, woj. lubelskie, pa雟two Polska, tel. 81 466 51 00, e-mail a.moscicka@mosir.lublin.pl, faks 81 466 51 01.
  Adres strony internetowej (URL): www.mosir.lublin.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny (prosz okre郵i):
  jednoosobowa sp馧ka z ograniczon odpowiedzialno軼i Gminy Lublin

  I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

  Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)

  Tak
  www.mosir.lublin.pl


  Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia

  Tak
  www.mosir.lublin.pl


  Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Nie
  Inny spos鏏:

  Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Tak
  Inny spos鏏:
  forma pisemna
  Adres:
  Miejski O鈔odek Sportu i Rekreacji ,,Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o. 20-405 Lublin, ul. Stadionowa 1 (Stadion ARENA LUBLIN - Sekretariat)


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  Nie
  Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


  II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Wykonanie rob鏒 budowlanych polegaj帷ych na modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej w budynku krytej p造walni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie
  Numer referencyjny: ZPD.261.23.2019
  Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
  Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:

  Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

  Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy:  II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem post瘼owania jest wykonanie rob鏒 budowlanych polegaj帷ych na modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej w budynku krytej p造walni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie, celem poprawienia jako軼i powietrza w pomieszczeniach basen闚 oraz pomieszczeniach technicznych istniej帷ego Aquaparku.2. Modernizacja obejmuje budow, przebudow istniej帷ej instalacji wentylacyjnej, przer鏏ki instalacji technologii basenowej i wykonania zasilenia w energi ciepln nagrzewnic w centralach wentylacyjnych, wykonania instalacji elektrycznej zwi您anych z systemem wentylacji oraz towarzysz帷e roboty og鏊nobudowlane.3. Modernizacj obj皻e s poszczeg鏊ne uk豉dy instalacyjne:1) wentylacja hali basenowej z kul N2W2,2) podbasenie z kul將3W3 winda, hydrofornia,3) wentylacja basen z przeciwpr康em N4W4,4) podbasenie ze statkiem N5W5, w瞛e,5) wentylacja basen ze statkiem N1W1,6) wentylacja pod nieck hali sportowej,7) wymiana centrali NW16,8) instalacja glikolowa nagrzewnic wentylacyjnych,9) instalacje elektryczne.4. Zakres rob鏒 oraz szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia zawiera dokumentacja techniczna stanowi帷a odpowiednio za陰cznik Nr 2 do SIWZ, na kt鏎 sk豉daj si: Projekt Budowlany (PB), Projekt Wykonawczy (PW), Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob鏒 (STWiOR) oraz przedmiar rob鏒 (stanowi帷y materia pomocniczy).

  II.5) G堯wny kod CPV: 45331210-1
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45332200-5
  45453000-7
  45310000-3
  45315700-5


  II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
  Warto嗆 bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 - szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)


  II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:
  miesi帷ach:    lub dniach:
  lub
  data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia: 2019-11-22

  II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiaj帷y wymaga aby czynno軼i bezpo鈔ednio zwi您ane z realizacj przedmiotu zam闚ienia na placu budowy by造 wykonywane przez osoby zatrudnione na umow o prac w oparciu o art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z p騧n. zm.). Obowi您ek ten nie dotyczy kierownika budowy. Wykonawca najp騧niej w dniu przekazania placu budowy przed這篡 Zamawiaj帷emu wykaz os鏏 zatrudnionych na umow o prac, maj帷ych realizowa przedmiot zam闚ienia.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
  Okre郵enie warunk闚: W prowadzonym post瘼owaniu nie wyst瘼uje taka okoliczno嗆.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y nie okre郵a szczeg馧owych warunk闚 w tym zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
  Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y okre郵a minimalne warunki w zakresie:a)do鈍iadczeniaWykonawca spe軟i warunek je瞠li wyka瞠 瞠 w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy w tym okresie, wykona w spos鏏 nale篡ty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid這wo uko鎍zy co najmniej jedn robot budowlan polegaj帷 na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie wentylacji mechanicznej w obiektach basen闚 krytych, o warto軼i min. 300 000,00 z (klasyfikacja PKOB 1265). (Przez jedn robot budowlan nale篡 rozumie roboty wykonane w ramach jednej umowy /jednego zadania inwestycyjnego).b)kwalifikacji zawodowychWykonawca spe軟i warunek je瞠li wyka瞠, i dysponuje i skieruje do realizacji zam闚ienia co najmniej:- jedn osob, posiadaj帷 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze w specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadaj帷 co najmniej 2 letnie do鈍iadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy/rob鏒,- jedn osob, posiadaj帷 uprawnienia, do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci庵owych i kanalizacyjnych oraz posiadaj帷 co najmniej 5 letnie do鈍iadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy/rob鏒,- jedn osob posiadaj帷 uprawnienia, do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadaj帷 co najmniej 2 letnie do鈍iadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy/rob鏒.
  Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏: Tak
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


  Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
  III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

  O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
  Tak
  O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  I. Odpis z w豉軼iwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy nie wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 UstawyII. Dokumenty sk豉dane przez podmioty zagraniczne:1) Je瞠li Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o kt鏎ym mowa w pkt 6.1 ppkt. 2) SIWZ, sk豉da dokument lub dokumenty wystawione w kraju w kt鏎ym ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj帷e odpowiednio, 瞠 nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i, wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dnia ofert.2) Je瞠li w kraju, w kt鏎ym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, ma osoba kt鏎ej dokument dotyczy, nie wydaje si dokumentu, o kt鏎ym mowa w ppkt 1) powy瞠j zast瘼uje si je dokumentem zawieraj帷ym odpowiednio o鈍iadczeniem Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub os鏏 uprawnionych do jego reprezentacji, lub osoby, kt鏎ej dokument mia dotyczy, z這穎ne przed notariuszem lub organem s康owym, administracyjnym albo organem samorz康u zawodowego lub gospodarczego w豉軼iwym ze wzgl璠u na siedzib lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

  III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
  1) Wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiot闚 na rzecz, kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane w formie orygina逝 (wz鏎 stanowi za. Nr 5 A do SIWZ),2) Dowody okre郵aj帷e czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, w szczeg鏊no軼i informacji o tym czy roboty zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone, przy czym dowodami o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty, wystawione przez podmiot na rzecz kt鏎ego roboty by造 wykonane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne dokumenty,3) Wykaz os鏏 skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i, oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami, w formie orygina逝 (wz鏎 stanowi za. Nr 5 B do SIWZ).
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  I. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy, Zamawiaj帷y wymaga o鈍iadczenia Wykonawcy o przynale積o軼i lub braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej. W przypadku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej Wykonawca mo瞠 z這篡 wraz z o鈍iadczeniem dokumenty b康 informacje potwierdzaj帷e, 瞠 powi您ania z innym Wykonawc nie prowadz do zak堯cenia konkurencji w przedmiotowym post瘼owaniu.Dokument okre郵ony powy瞠j sk豉dany jest przez Wykonawc w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiaj帷ego informacji z otwarcia ofert. II. Dokumenty sk豉dane w przypadku sk豉dania oferty wsp鏊nej, przez kilku przedsi瑿iorc闚 (konsorcjum) lub przez sp馧k cywiln:1) Dokumenty potwierdzaj帷e, 瞠 Wykonawca nie podlega wykluczeniu wymienione w pkt 6.1 oraz 6.2 SIWZ, sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 oddzielnie.2) O鈍iadczenie i dokumenty wymienione w pkt. 6.3 SIWZ a tak瞠 formularz oferty s sk豉dane przez pe軟omocnika Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.3) Do oferty nale篡 do陰czy orygina pe軟omocnictwa.4) Wykonawcy zobowi您ani s do ustanowienia pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy. Z tre軼i pe軟omocnictwa winien dok豉dnie wynika zakres umocowania. Pe軟omocnictwo do pe軟ienia tej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, powinno by podpisane przez wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia w tym r闚nie Wykonawc pe軟omocnika. Podpisy musz by z這穎ne przez osoby uprawnione do sk豉dania o鈍iadcze woli. Oferta musi by podpisana w taki spos鏏, by prawnie zobowi您ywa豉 wszystkich Wykonawc闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie. Wszelka korespondencja i rozliczenia dokonywane b璠 wy陰cznie z Pe軟omocnikiem. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia ponosz solidarn odpowiedzialno嗆 za wykonanie umowy.Wraz z ofert Wykonawca sk豉da o鈍iadczenie i dokumenty wskazane w pkt 6.1 ppkt. 1) oraz w pkt 6.3 ppkt. 1) SIWZ. Dokument okre郵ony w pkt 6.2 SIWZ sk豉dany jest przez Wykonawc w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiaj帷ego informacji z otwarcia ofert. Pozosta貫 dokumenty wymienione pkt 6.1 oraz pkt 6.3 SIWZ wymagane b璠 od Wykonawcy, kt鏎ego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  Wykonawca przyst瘼uj帷y do post瘼owania, zobowi您any jest wnie嗆 wadium przetargowe przed terminem sk豉dania ofert, w wysoko軼i 15 000,00 z.


  IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia:

  Nie
  Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej
  Nie
  Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawc闚  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚
  Maksymalna liczba wykonawc闚  
  Kryteria selekcji wykonawc闚:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

  Umowa ramowa b璠zie zawarta:

  Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:

  Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie
  Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:

  Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:

  Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
  Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
  Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
  Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena60,00
  Okres gwarancji30,00
  Termin p豉tno軼i10,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
  Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

  Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

  Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

  Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

  Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

  Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

  Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:


  Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Zamawiaj帷y zastrzega mo磧iwo嗆 zmiany postanowie niniejszej Umowy, na warunkach okre郵onych w niniejszej Umowie.2. Strony Umowy mog ka盥orazowo, na zasadzie porozumienia Stron wprowadzi zmiany do niniejszej Umowy, je瞠li s one korzystne dla Zamawiaj帷ego.3. Zmiany, nie wi捫帷e si z osi庵ni璚iem korzy軼i przez Zamawiaj帷ego, mog by wprowadzane o ile nie zmierzaj one do obej軼ia przepis闚 ustawy Prawo zam闚ie publicznych i nie zmierzaj do modyfikacji tre軼i oferty, w zakresie element闚, kt鏎e doprowadzi造 do wyboru tego Wykonawcy.4. Zmiany, o kt鏎ych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, mog w szczeg鏊no軼i dotyczy:a) zmiany terminu wykonania Rob鏒, w przypadku wyst徙ienia zdarze maj帷ych charakter si造 wy窺zej oraz niekorzystnych warunk闚 atmosferycznych, w szczeg鏊no軼i w przypadkach okre郵onych szczeg馧owo w 6 ust. 3 i nast瘼ne niniejszej Umowy;b) zmian koniecznych ze wzgl璠u na b喚dy lub niedok豉dno軼i opracowanej Dokumentacji Technicznej lub kt鏎ych potrzeba wprowadzenia wynika z pojawienia si okoliczno軼i nie przewidzianych przez Zamawiaj帷ego;c) zmiany wi捫帷ej si z nadzwyczajn zmian stosunk闚 gospodarczych lub ekonomicznych;d) zmian wynikaj帷ych ze zmiany stanu prawnego, w tym r闚nie akt闚 prawa miejscowego odnosz帷ych si do dzia豉lno軼i Zamawiaj帷ego;e) zmian szczeg鏊nie uzasadnionych interesem publicznym lub wa積ym interesem Strony Umowy;f) zmiany stawki podatku VAT, o kt鏎ej mowa w 10 ust. 3 niniejszej Umowy;g) zmiany w zakresie formy zabezpieczenia nale篡tego wykonania Umowy, o kt鏎ym mowa w 17 niniejszej Umowy, zgodnie z art. 149 ust. 1 ustawy Prawo zam闚ie publicznych.5. Wprowadzenie zmian do Umowy wymaga formy pisemnego aneksu zawieraj帷ego uzasadnienie ich wprowadzenia.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

  字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
  Data: 2019-06-24, godzina: 09:00,
  Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):

  Wskaza powody:

  J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
  > PL
  IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCH  Dane kontaktowe

  Miejski O鈔odek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp馧ka z ograniczon odpowiedzialno軼i
  20-609 Lublin, ul. Filaret闚 44
  tel.: 81 466 51 00
  fax.: 81 466 51 01
  email: Wy郵ij email
  http://www.mosir.lublin.pl
   
  Powiedz oferentowi, 瞠 jeste klientem z chlodnictwo.biz!
  Dzi瘯ujemy
   
  ID ogloszenia: 46371 Wr鵵 do listy przetarg闚

  Reklama sponsorowana: Zam闚 reklam
  Aby w pe軟i wykorzysta funkcjonalno嗆 portalu
  wymie swoj przegl康ark na nowsz wersj.