google

  ch這dnictwo, komory ch這dnicze, instalacje ch這dnicze

  Og這szenia kategorie

  Kursy walut 17.10.2019
  1 USD
  3.8638
  -0.0296
  1 EUR
  4.2849
  -0.0121
  1 CHF
  3.8902
  -0.0139
  1 GBP
  4.9456
  -0.0154
  1 RUB
  0.0604
  -0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomo軼i o nowo軼iach w bran篡
  Podaj imi i nazwisko:
  Tw鎩 adres email:
   
  Zam闚 czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chc doda:
  W zasi璕u km

  • Modernizacja Hali Sportowej przy ul. Westfala w Grodzisku Mazowieckim - etap I realizacji
  • Region: mazowieckie
  • Zamieszczono: 2019-07-08

  Szczeg馧y przetargu  Og這szenie nr 570732-N-2019 z dnia 2019-07-08 r.

  Gmina Grodzisk Mazowiecki: Modernizacja Hali Sportowej przy ul. Westfala w Grodzisku Mazowieckim - etap I realizacji
  OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

  Og這szenie dotyczy: Zam闚ienia publicznego

  Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, kt鏎ych dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, kt鏎e b璠 realizowa造 zam闚ienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj os鏏 b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych

  Nie


  Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia os鏏 nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, os鏏 zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawc闚 albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

  Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y

  Nie

  Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych

  Nie


  Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Grodzisk Mazowiecki, krajowy numer identyfikacyjny 52478900000000, ul. ul. Ko軼iuszki 32A  , 05-825  Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie, pa雟two Polska, tel. 227555146, e-mail urzad@grodzisk.pl, faks 227555327.
  Adres strony internetowej (URL): www.bip.grodzisk.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa

  I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

  Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)

  Tak
  www.bip.grodzisk.pl


  Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia

  Tak
  www.bip.grodzisk.pl


  Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Nie
  Inny spos鏏:

  Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Tak
  Inny spos鏏:
  pisemnie
  Adres:
  Kancelaria Notarialna B. Kuczy雟ka, P. Kuczy雟ki, W. M造narski, Notariusze Sp馧ka Partnerska, 05 - 825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Bartniaka 12A


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  Nie
  Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


  II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Modernizacja Hali Sportowej przy ul. Westfala w Grodzisku Mazowieckim - etap I realizacji
  Numer referencyjny: ZP.271.80.2019
  Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
  Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:

  Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

  Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy:  II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Przedmiotem zam闚ienia jest realizacja I etapu Modernizacji Hali Sportowej przy ul. Westfala w Grodzisku Mazowieckim.W ramach I Etapu przewiduje si wykonanie n/w rob鏒:1/ Roboty elektryczne Instalacje silnopr康owe: - rozbudowa rozdzielnicy g堯wnej RG- tablica hali sportowej T2- wlz z rozdzielnicy RG do tablicy T2 - instalacja o鈍ietlenia podstawowego - instalacja o鈍ietlenia awaryjnego ewakuacyjnego- instalacja o鈍ietlenia awaryjnego kierunkowego- instalacja sterowania o鈍ietleniem - instalacja gniazd wtyczkowych og鏊nych 230V i 400V - instalacja si這wa do wentylacji i klimatyzacji Instalacje niskopr康owe: - instalacja systemu sterowania o鈍ietleniem dostosowanego do wielofunkcyjno軼i hali sportowej, zapewniaj帷ego aktywne zarz康zanie o鈍ietleniem, obs逝guj帷ego wszystkie oprawy, oraz daj帷ego gwarancj prostej i niezawodnej obs逝gi. - instalacja teletechniczna , (LAN) 2/ Wentylacja mechaniczna o Wymian istniej帷ej centrali wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciep豉 i nagrzewnic elektryczn w pomieszczeniu wentylatorowi na central wentylacyjn nawiewno - wywiewn z odzyskiem ciep豉, nagrzewnic elektryczn i ch這dnic freonow.o Dostosowanie istniej帷ych kana堯w w pomieszczeniu wentylatorowi do nowej centrali wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej.o Monta nawiewnik闚 wirowych w du瞠j sali gimnastycznej.o Demonta istniej帷ych kana堯w, nawiewnik闚, wywiewnik闚, ogrzewaczy wentylatorowych w ma貫j sali gimnastycznej. o Monta nowej centrali wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciep豉, nagrzewnic elektryczn i ch這dnic freonow dla ma貫j sali gimnastycznej.o Wykonanie instalacji mechanicznej indywidualnej nawiewno - wywiewnej dla ma貫j sali gimnastycznej.o Wykonanie czyszczenia istniej帷ych kana堯w wentylacyjnych i kratek nawiewnych i wywiewnych w pomieszczeniach obj皻ych zakresem opracowania.3/ Roboty budowlaneo Zakup i monta os這n - materac闚 zabezpieczaj帷ych 軼iany wykonane ze specjalnego PCV, wype軟ione wysokogatunkow, lekk i sztywn piank polietylenow 24 kg/m3. Os這ny wyposa穎ne w specjalny system monta簑 do 軼ian, umo磧iwiaj帷y 豉twe ich zdemontowanie i wykorzystanie jako materace do r騜nego rodzaju 獞icze. o Malowanie i szpachlowanie 軼ian hali z przygotowaniem powierzchni farb silikatow o Malowanie poprawkowe konstrukcji stalowej hali w miejscach uszkodze farb p.po.o Demonta i monta element闚 wyposa瞠nia sali ( drabinki, trybuna, bramki)2. Szczeg馧owy zakres rob鏒:Szczeg馧owy opis i warunki wykonania rob鏒 obj皻ych umow okre郵ony jest w dokumentacji projektowej stanowi帷ej za陰czniki nr 8 do SIWZ i obejmuj帷ej:-projekt remontu w bran篡 budowlanej, elektrycznej i wentylacyjnej,-szczeg馧ow specyfikacj techniczn wykonania i odbioru rob鏒 w bran篡 budowlanej , elektrycznej i wentylacyjnej-przedmiary rob鏒 w bran篡 budowlanej , elektrycznej i wentylacyjnej.

  II.5) G堯wny kod CPV: 45000000-7
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45331210-1
  45331000-6
  45310000-3


  II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
  Warto嗆 bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 - szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)


  II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
  Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 udzielania zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysoko軼i 50% warto軼i zam闚ienia podstawowego. Zam闚ienia te obejmowa這by: roboty elektryczne, wentylacyjne i wyko鎍zeniowe w budynkach.Warunki udzielenia zam闚ienia: Mog one by udzielone w jednym lub kilku zam闚ieniach w przypadku gdy Zamawiaj帷y b璠zie posiada 鈔odki finansowe na ich realizacj. Wycena rob鏒 obj皻ych takimi zam闚ieniami zostanie dokonana na podstawie kosztorys闚 opracowanych na bazie aktualnych KNR przy zastosowaniu 鈔ednich cen i sk豉dnik闚 cenotw鏎czych, publikowanych w aktualnym na czas wyceny wydawnictwie Sekocenbud, Intercenbud lub Bistyp. Ceny materia堯w i pracy sprz皻u przyjmowane b璠 jako ceny 鈔ednie podawane przez te wydawnictwa, a w przypadku ich braku w tych wydawnictwach wg hurtowych cen zakupu. W/w wycena zostanie ka盥orazowo wykonana przez Wykonawc i przed這穎na Zamawiaj帷emu do akceptacji i ewentualnej korekty. Strony umowy mog r闚nie okre郵i inny spos鏏 dokonywania wyceny w/w rob鏒.
  II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:
  miesi帷ach:    lub dniach:
  lub
  data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia: 2019-10-23

  II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin zako鎍zenia realizacji zam闚ienia do dnia 23.10.2019 r. Termin zako鎍zenia realizacji zam闚ienia rozumiany jest jako data podpisania protoko逝 odbioru ko鎍owego. 2. Roboty b璠zie mo積a prowadzi w nast瘼uj帷y spos鏏: 2.1. Od dnia podpisania umowy do 30.08.2019 r. (w wakacje) roboty w hali b璠zie mo積a prowadzi bez ogranicze.2.2. Do dnia 30.08.2019r. roboty winny by wykonane w takim stopniu, 瞠 od dnia 1.09.2019 r. b璠zie mo磧iwe prowadzenie zaj耩 w hali sportowej. 2.3. Po rozpocz璚iu roku szkolnego do dnia podpisania protoko逝 odbioru, roboty b璠zie mo積a prowadzi poza godzinami pracy hali w spos鏏 i w miejscach uzgodnionych z administracj hali i na warunkach przez nie okre郵on.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
  Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y nie stawia wymaga w tym zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y nie stawia wymaga w tym zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
  Okre郵enie warunk闚: a) Zdolno嗆 technicznaWarunek zostanie spe軟iony je郵i Wykonawca wyka瞠, 瞠 nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wykona co najmniej dwie roboty polegaj帷e na monta簑 instalacji elektrycznych i wentylacyjnych wewn徠rz budynku/闚 o warto軼i co najmniej 100 000,00 z brutto ka盥a lub co najmniej jedna w/w robota o warto軼i co najmniej 200 000,00 z brutto. b) Zdolno嗆 zawodowa:Warunek zostanie spe軟iony, je郵i Wykonawca wyka瞠, 瞠 dysponuje lub b璠zie dysponowa osobami zdolnymi do wykonania zam闚ienia t.j.:Kierownik Budowy (Przedstawiciel Wykonawcy) posiadaj帷y: o uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej lub r闚nowa積e wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚,o co najmniej 2-letnie do鈍iadczenie zawodowe jako kierownik Budowy,Kierownik rob鏒 sanitarnych posiadaj帷y:o uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci庵owych i kanalizacyjnych lub r闚nowa積e wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚,o co najmniej 2-letnie do鈍iadczenie zawodowe polegaj帷e na kierowaniu robotami sanitarnymi lub nadzorowaniu rob鏒 sanitarnych.Kierownik rob鏒 elektrycznych i elektroenergetycznych posiadaj帷y:o uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych lub r闚nowa積e wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚, o co najmniej 2-letnie do鈍iadczenie zawodowe polegaj帷e na kierowaniu robotami elektrycznymi i elektroenergetycznymi lub nadzorowaniu rob鏒 elektrycznych i elektroenergetycznych.Uprawnienia posiadane przez osoby wskazane powy瞠j, w wymaganym zakresie, powinny by zgodne z ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz aktualnym obowi您uj帷ym rozporz康zeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze郾ia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278) lub r闚nowa積e wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚. W ka盥ym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie okre郵onych uprawnie budowlanych, przez osob wskazan do pe軟ienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powy瞠j, Zamawiaj帷y dopuszcza posiadanie przez wskazane osoby:- uprawnie r闚nowa積ych wzgl璠em wymaganych, kt鏎e zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚 lub:- uprawnie r闚nowa積ych wzgl璠em wymaganych, uznanych przez w豉軼iwy organ zgodnie z ustaw z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 65) lub:- uprawnie r闚nowa積ych wzgl璠em wymaganych, nabytych w innym ni Rzeczypospolita Polska pa雟twie cz這nkowskim Unii Europejskiej, pa雟twie cz這nkowskim Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA),- stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i kt鏎ej na mocy odr瑿nych przepis闚 przys逝guje prawo do 鈍iadczenia us逝g transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏: Tak
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


  Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

  O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
  Tak
  O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  a) za鈍iadczenie w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷ego, 瞠 Wykonawca nie zalega z op豉caniem podatk闚, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj帷ego, ze wykonawca zawar porozumienie z w豉軼iwym organem podatkowym w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg鏊no軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu,b) za鈍iadczenia w豉軼iwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego albo innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne, lub zdrowotne, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca zawar porozumienie z w豉軼iwym organem w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg鏊no軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu.c) odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,d) O鈍iadczenie wykonawcy o niezaleganiu z op豉caniem podatk闚 i op豉t lokalnych, o kt鏎ych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op豉tach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716), sporz康zone wg za陰cznika nr 9 do SIWZ.Zamawiaj帷y 膨da od wykonawcy, kt鏎y polega na zdolno軼iach lub sytuacji innych podmiot闚 na zasadach okre郵onych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiot闚 dokument闚 wymienionych w lit. a-d.Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokument闚 o kt鏎ych mowa w lit. a-c powy瞠j sk豉da dokument wystawiony w kraju, w kt鏎ym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzaj帷y odpowiednio, 瞠:a) nie zalega z uiszczeniem podatk闚, op豉t, sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne lub zdrowotne albo, 瞠 zawar porozumienie z w豉軼iwym organem w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg鏊no軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert. b) nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i, wystawione nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert.Je瞠li w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt鏎ej dokument dotyczy, nie wydaje si dokument闚 o kt鏎ych mowa powy瞠j zast瘼uje si je dokumentem zawieraj帷ym odpowiednio o鈍iadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os鏏 uprawnionych do jego reprezentacji, lub o鈍iadczenie osoby, kt鏎ej dokument mia dotyczy, z這穎ne przed notariuszem lub przed organem s康owym, administracyjnym albo organem samorz康u zawodowego lub gospodarczego w豉軼iwym ze wzgl璠u na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

  III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
  - Wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane - wg wzoru za陰cznika nr 6 do SIWZ wraz z za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, w szczeg鏊no軼i informacji o tym czy roboty zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne dokumenty.- Wykaz os鏏, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru za陰cznik nr 7 do SIWZ.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  Nie dotyczy

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  Kompletna oferta musi zawiera:1) Formularz ofertowy zgodny z tre軼i Za陰cznika nr 1 do SIWZ,2) Wype軟ion Tabel Element闚 Scalonych, zgodn z tre軼i Za陰cznika nr 1A do SIWZ,3) O鈍iadczenia o spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 i nie podleganiu wykluczeniu z post瘼owania (zwane dalej O鈍iadczeniem) stanowi帷ego wst瘼ne potwierdzenie, 瞠 wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu - zgodnego z tre軼i Za陰cznika nr 2 i 3 do SIWZ,4) Zobowi您ania innych podmiot闚 do oddania wykonawcy do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji zam闚ienia (art. 22a ust. 2 ustawy Pzp) (je瞠li dotyczy),5) Pe軟omocnictwo w - oryginale lub kopii po鈍iadczonej za zgodno嗆 z orygina貫m przez notariusza (je瞠li dotyczy),6) Pozosta貫 dokumenty - wykaz rob鏒 wraz z po鈍iadczeniem nale篡tego ich wykonania, wykaz os鏏, o鈍iadczenie o niezaleganiu z op豉ceniem podatk闚 i op豉t lokalnych, ZUS, US sk豉dane s przez Wykonawc najwy瞠j ocenionego w rankingu ofert, na wezwanie Zamawiaj帷ego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.7) Odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej (KRS, CEIDG) sk豉da Wykonawca najwy瞠j oceniony w rankingu ofert, na wezwanie Zamawiaj帷ego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, z zastrze瞠niem, 瞠 je郵i Wykonawca w formularzu ofertowym (za陰cznik nr 1) wska瞠 dost瘼no嗆 tego dokumentu, w formie elektronicznej pod okre郵onym adresem internetowym og鏊nopolskiej i bezp豉tnej bazy danych, Zamawiaj帷y pobierze samodzielnie z tej bazy danych wskazany przez Wykonawc dokument. 8) Dow鏚 wniesienia wadium.W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiaj帷ego informacji z otwarcia ofert, o kt鏎ej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca zobowi您any jest przekaza Zamawiaj帷emu o鈍iadczenie o przynale積o軼i lub braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o kt鏎ej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - za陰cznik nr 4 do SIWZ.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  1. Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium w wysoko軼i 5 000,00 z (pi耩 tysi璚y z這tych).2. Wadium wnosi si przed up造wem terminu sk豉dania ofert.3. Wadium mo瞠 by wnoszone w jednej lub w kilku nast瘼uj帷ych formach, o kt鏎ych mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp:a) pieni康zu,b) por璚zeniach bankowych lub por璚zeniach sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo - kredytowej, z tym 瞠 por璚zenie kasy jest zawsze por璚zeniem pieni篹nym,c) gwarancjach bankowych,d) gwarancjach ubezpieczeniowych,e) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i. 4. Z tre軼i gwarancji i por璚ze, o kt鏎ych mowa w ust. 3. lit. b) - e) powy瞠j (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp) musi wynika bezwarunkowe, nieodwo豉lne i na pierwsze pisemne 膨danie zamawiaj帷ego, zobowi您anie gwaranta do zap豉ty na rzecz zamawiaj帷ego kwoty okre郵onej w gwarancji.5. Zamawiaj帷y zatrzymuje wadium wraz z odsetkami:1) je瞠li wykonawca, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana:a) odm闚i podpisania umowy w sprawie zam闚ienia publicznego na warunkach okre郵onych w ofercie,b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy,c) zawarcie umowy w sprawie zam闚ienia publicznego stanie si niemo磧iwe z przyczyn le膨cych po stronie wykonawcy.2) je瞠li wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o kt鏎ym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn le膨cych po jego stronie, nie z這篡 o鈍iadcze lub dokument闚 potwierdzaj帷ych okoliczno軼i, o kt鏎ych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pe軟omocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omy趾i, o kt鏎ej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak mo磧iwo軼i wybrania oferty z這穎nej przez wykonawc jako najkorzystniejszej.6. Wadium wnosi si przed up造wem terminu sk豉dania ofert. Wadium wnoszone w pieni康zu wp豉ca si przelewem na rachunek bankowy zamawiaj帷ego:Bank PEKAO S.A. ul. Grzybowska 53/57 00-950 Warszawa nr 88 1240 6348 1111 0010 4058 8554Kopi polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego nale篡 z這篡 wraz z ofert. 7. Wniesienie wadium w pieni康zu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiaj帷ego b璠zie skuteczne z chwil uznania tego rachunku bankowego kwot wadium (je瞠li wp造w 鈔odk闚 pieni篹nych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiaj帷ego nast徙i przed up造wem terminu sk豉dania ofert).8. Orygina dokumentu potwierdzaj帷ego wniesienie wadium w formach, o kt鏎ych mowa w rozdziale ust. 3 lit. b) - e) powy瞠j (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp) wykonawca sk豉da wraz z ofert.9. W przypadku wadium wniesionego w pieni康zu oraz z tre軼i gwarancji i por璚ze, o kt鏎ych mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 ustawy Pzp, je瞠li wadium b璠zie wniesione w tych formach, musi wynika, 瞠 wadium zabezpiecza ofert wykonawcy z這穎n w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego pn: Modernizacja Hali Sportowej przy ul. Westfala w Grodzisku Mazowieckim - etap I realizacji, ZP.271.80.201910. Za zgod zamawiaj帷ego wykonawca mo瞠 dokona zmiany formy wadium na jedn lub kilka form, o kt鏎ych mowa w rozdziale ust. 3 powy瞠j. Zmiana formy wadium musi by dokonana z zachowa?niem ci庵這軼i zabezpieczenia oferty kwot wadium. 11. W przypadku wniesienia wadium w pieni康zu wykonawca mo瞠 wyrazi zgod na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.


  IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia:

  Nie
  Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej
  Nie
  Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawc闚  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚
  Maksymalna liczba wykonawc闚  
  Kryteria selekcji wykonawc闚:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

  Umowa ramowa b璠zie zawarta:

  Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:

  Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie
  Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:

  Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:

  Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
  Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
  Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
  Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena60,00
  Okres udzielonej gwarancji 40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
  Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

  Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

  Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

  Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

  Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

  Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

  Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:


  Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Przewidywane istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy zawiera za陰cznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

  字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
  Data: 2019-07-25, godzina: 12:00,
  Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):
  Nie
  Wskaza powody:

  J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
  > j瞛yk polski
  IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCH  Dane kontaktowe

  Gmina Grodzisk Mazowiecki
  05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Ko軼iuszki 32A
  tel.: 227555146
  fax.: 227555327
  email: Wy郵ij email
  http://www.bip.grodzisk.pl
   
  Powiedz oferentowi, 瞠 jeste klientem z chlodnictwo.biz!
  Dzi瘯ujemy
   
  ID ogloszenia: 56618 Wr鵵 do listy przetarg闚

  Aby w pe軟i wykorzysta funkcjonalno嗆 portalu
  wymie swoj przegl康ark na nowsz wersj.