Artykuł Dodaj artykuł

Elektroniczna waga dla czynników chłodniczych

Waga Accu-Charge II firmy Mastercool jest najbardziej zaawansowaną technicznie wagą czynnika chłodniczego, jaka dostępna jest obecnie na rynku. Posiada możliwość programowania ilości czynnika, jaka ma zostać przetłoczona, a w połączeniu z modułem sterując

Waga Accu-Charge II firmy Mastercool jest najbardziej zaawansowaną technicznie wagą czynnika chłodniczego, jaka dostępna jest obecnie na rynku. Posiada możliwość programowania ilości czynnika, jaka ma zostać przetłoczona, a w połączeniu z modułem sterującym stanowi w pełni zautomatyzowany zestaw do napełniania i odzysku.

Waga może pracować w trzech trybach:

- proste napełnianie - operator decyduje, jaka ilość czynnika ma zostać przetłoczona i wszystkie czynności wykonuje ręcznie stale nadzorując ilość przetłoczonego czynnika,

- napełnianie programowane - operator programuje ilość czynnika do przetłoczenia; w trakcie wykonywania operacji ilość ta jest na bieżąco kontrolowana przez wagę; na chwilę przed osiągnięciem żądanej ilości alarm sygnalizuje konieczność zamknięcia zaworu na butli,

- napełnianie programowane z modułem sterującym - waga, poprzez moduł (z zaworem elektromagnetycznym), sama steruje procesem napełniania - automatycznie otwierając zawór po zaprogramowaniu ilości czynnika do przetłoczenia i zamykając go po osiągnięciu żądanej ilości; moduł sterujący zwalnia operatora z konieczności stałego nadzoru nad ilością przetłoczonego czynnika.

Elektroniczna waga dla czynników chłodniczych, WIGMORS Elektroniczna waga dla czynników chłodniczych, WIGMORS

Waga wyposażona jest w alarm pustej oraz pełnej butli. Posiada możliwość wprowadzenia do pamięci ciężaru pustej (pełnej) butli. Jeśli w trakcie napełniania w butli zabraknie czynnika, zostanie to zasygnalizowane alarmem dźwiękowym i komunikatem na wyświetlaczu. Wystarczy wówczas zatrzymać wagę, wymienić butlę i wznowić operację (waga zapamiętuje ile czynnika przetłoczono przed zmianą butli). Analogicznie rzecz ma się przy odzysku (sygnalizacja napełnienia butli).

Przy pracy z modułem sterującym, opróżnienie lub napełnienie butli spowoduje automatyczne zamknięcie zaworu. Programowanie pojemności butli, pozwala w każdej chwili sprawdzić na wyświetlaczu, jaka ilość czynnika jeszcze pozostała w butli.

Moduł sterujący pracuje z wszystkimi rodzajami czynników chłodniczych. Importerem i dystrybutorem urządzenia jest firma Wigmors.

Więcej informacji na łamach miesięcznika Chłodnictwo&Wentylacja nr 5/2004.