Artykuł Dodaj artykuł

Wentylatory - zasady odpowiedniego doboru

Po pierwsze - określamy rodzaj wentylowanego pomieszczenia (kuchnia, łazienka, garderoba, sypialnia...), gdyż ma to wpływ na ustalenie tabelarycznej wartości krotności wymiany powietrza w danym pomieszczeniu.

Dobór typu wentylatora w zależności od długości kanału wentylacyjnego przebiegającego w poziomie:

Wentylator osiowy, VentsWENTYLATORY OSIOWE

Przy długościach kanałów od 1.0 do max 1,5 mb dopuszczalne jest stosowanie wentylatorów osiowych (wysoka wydajność w m3/h przy stosunkowo niskich parametrów sprężu tj. zdolności przetłaczania powietrza w poziomie).

Wentylator kanałowy, VentsWENTYLATORY KANAŁOWE

Przy konieczności przetłaczania powietrza na odległości większe niż 1,5 m, niezbędne jest zastosowanie wentylatorów o podwyższonym parametrze sprężania, a więc stosujemy wentylatory kanałowe o konstrukcji turbinowej - odśrodkowej. Ten typ wentylatorów swoim kształtem przypomina gruszkę lub fragment kanału, zaś kierunek jego działania zależny jest od kierunku montażu w kanale wentylacyjnym - może wywiewać lub nawiewać.

Określenie potrzebnej wydajności wentylatora w m3/h

Aby to osiągnąć:

Po pierwsze - określamy rodzaj wentylowanego pomieszczenia (kuchnia, łazienka, garderoba, sypialnia...), gdyż ma to wpływ na ustalenie tabelarycznej wartości krotności wymiany powietrza w danym pomieszczeniu.

Tabela zalecanych krotności wymian powietrza w pomieszczeniach:

Rodzaj pomieszczenia: Częstotliwość wymiany:
łazienka 5-8
ubikacja 4-5
kuchnia 5-10
pomieszczenia mieszkalne 0,5-2
pomieszczenia biurowe 5-7
korytarz, hall 2-4
sklep 5-10
garaż 4-8

Po drugie - określamy objętość (kubaturę) wentylowanego powietrzaw m3.

Obliczeń dokonujemy mnożąc: długość x szerokość x wysokość pomieszczenia wyrażoną w metrach.

Wyliczenia parametrów wentylatora dokonujemy mnożąc tabelaryczną wartość zalecanej krotności wymiany powietrza przez wyliczoną kubaturę powietrza. Otrzymujemy minimalna, wymaganą wydajność wentylatora w m3/h dla tego układu wentylacyjnego.

kubatura pomieszczenia m3
x
częstotliwość wymiany powietrza w ciągu 1 godz.
=
wydajność wentylatora w m3/
h

Po trzecie - dobieramy wentylator spełniający wymogi wydajności w m3 oraz charakteryzujący się maksymalnymi parametrami sprężu, takimi, aby był on w stanie pokonać opory powstające w czasie przepływu powietrza przez kanały i kształtki wentylacyjne naszego układu.

RODZAJE ŁOŻYSKOWAŃ SILNIKÓW WENTYLATORÓW

Łożyska ślizgowe - panewkowe
powszechnie stosowane z uwagi na tanią i nieskomplikowaną konstrukcję.

Łożyska toczne - kulkowe
stosowane znacznie rzadziej, z uwagi na wysoki koszt łożysk kulkowych. Dodatkową zaletą tego rodzaju łożyskowania jest bezwarunkowa możliwość stosowania tych wentylatorów do pracy w położeniu sufitowym.

Rodzaj stosowanych łożysk nie ma wpływu na głośność ich pracy gdyż jedynym niemalże źródłem hałasu w tego typu wentylatorach jest szum tłoczonego przez nie powietrza.

FUNKCJE WENTYLATORÓW

  • standard - do podłączenia w obwód z dodatkowym wyłącznikiem zewnętrznym, (podłączany na dwóch przewodach: "faza" oraz "zero")
  • z wyłącznikiem sznurkowym - jest to typ, który pozwala na sterowanie przy pomocy wbudowanego wyłącznika, załączanego pociągnięciem sznurka (podłączany na dwóch przewodach: "faza" oraz "zero")
  • z wyłącznikiem czasowym - "timerem" - typ ten pozwala na pracę wentylatora przez określony czas od 1 do 20 min. pomimo wyłącznie go wyłącznikiem (koniecznie podłączany na trzech przewodach: "faza", "faza wzbudzająca" oraz "zero")
  • z czujnikiem wilgotności - "higrostatem" - typ ten załącza się samoczynnie pod wpływem wzrostu wilgotności i działa do czasu jej całkowitego usunięcia, posiada dodatkową funkcję "timera" (wskazane podłączenia na trzech przewodach: "faza", "faza wzbudzająca" oraz "zero" lub na dwóch przewodach "faza" oraz "zero" wzbudzanym jedynie przez czujnik wilgoci)
  • z automatyczna żaluzją - ten typ wentylatora wyposażony jest w automatycznie zamykającą się po zakończeniu działania żaluzję, mającą za zadanie, zapobieżenie cofaniu się powietrza z komina wentylacyjnego lub układu zewnętrznego.
  • z zaworem zwrotnym - jest to element opcjonalny do większości wentylatorów, montowany dodatkowo na króćcu wylotowym wentylatora w celu zapobieżenia cofania się powietrza z komina wentylacyjnego lub układu zewnętrznego.
  • z zasilaniem niskonapięciowym - 12V - ten typ wentylatora stosuje się w miejscach narażonych na bezpośrednie opryskanie strumieniem wody (nad wanną lub kabiną prysznicową). Niskie napięcie zasilania chroni nas przed groźbą porażenia prądem. W związku z powyższym wentylator taki musi zostać dodatkowo wyposażony w 12-sto voltowe źródło zasilania.

Koniecznym jest transformator 12 voltowy, prądu zmiennego o mocy 13 W do 30 W w zależności od średnicy wentylatora.

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.