Artykuł Dodaj artykuł

NAGRODY BRANŻOWE STOWARZYSZENIA POLSKA WENTYLACJA

Podczas tegorocznej, 13. edycji  Międzynarodowych Targów Techniki Wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i chłodniczej FORUM WENTYLACJA – SALON KLIMATYZACJA, organizowanych przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja, odbyła się uroczysta Gala Branżowa. 

Podczas tegorocznej, 13. edycji  Międzynarodowych Targów Techniki Wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i chłodniczej FORUM WENTYLACJA – SALON KLIMATYZACJA, organizowanych przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja, odbyła się uroczysta Gala Branżowa.

Gala Branżowa SPWTrzeciego marca, w obecności 400 gości, ogłoszono laureatów Nagród branżowych przyznawanych przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja. Po raz pierwszy Stowarzyszenie przyznało nagrody DELTA, PASCAL oraz nagrody specjalne Zarządu.

Nagrody są wyrazem uznania dla osiągnięć firm i osób - dostawców urządzeń i technologii, firm wykonawczych i biur projektów, a także wyróżniających się osobowości branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej. Nagrody Stowarzyszenia Polska Wentylacja są jedynymi w branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej, a ich wartość jest tym większa, że są przyznawane przez organizację znającą realia i specyfikę branży. Ponadto formuła przyznawania Nagród Stowarzyszenia Polska Wentylacja jest inicjatywą w pełni niekomercyjną, a procedura wyłaniania laureatów jest obiektywna i transparentna.

Nagroda Biznesowa DELTA

Nagroda Biznesowa DELTA FORUM WENTYLACJA – SALON KLIMATYZACJA,Stowarzyszenie Polska Wentylacja przeprowadziło analizę ekonomiczną blisko 300 przedsiębiorstw działających w branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej: producentów, importerów, firm handlowych i  wykonawców.  Celem analizy, która objęła lata 2010-2014 było określenie tempa rozwoju branży oraz odniesienie kondycji poszczególnych przedsiębiorstw do średniej branżowej.

Nagrody DELTA przyznane najbardziej dynamicznym i skutecznym biznesowo firmom są więc  synonimem pozytywnych zmian i rozwoju biznesu w naszej branży.

Poddane analizie firmy podzielono na trzy grupy wiekowe. Dojrzałe firmy, które w 2015 roku skończą co najmniej 21 lat, te rozwinięte, które skończą co najmniej 11 lat ale nie należą do grupy firm dojrzałych i te najmłodsze, które w 2015 roku skończą co najwyżej 10 lat.

Analizę prowadzono wieloetapowo z założeniem, że badaniu są poddane firmy rzetelnie informujące o swoich wynikach. Po obliczeniach, do nagród DELTA nominowano 44 firmy, których dynamika wzrostu przychodów przy spełnieniu dodatkowych warunków (patrz zasady) w badanym okresie wyniosła co najmniej 105%. Z tego grona laureatami zostały po 3 firmy, których dynamika była najwyższa w każdej kategorii wiekowej.

Nagrody Biznesowe DELTA  2015 otrzymały firmy (w kolejności od najwyższego wyniku):

W kategorii firm działających do 10 lat:

 1. VENTIA Sp. z o.o.
 2. ZYMETRIC Sp. z o.o.
 3. INWEST KLIMA

W kategorii firm działających do 21 lat:

 1. BELIMO SIŁOWNIKI S.A.
 2. EBM-PAPST POLSKA Sp. z o.o.
 3. HALTON Sp. z o.o.

W kategorii firm działających ponad 21 lat:

 1. FRAPOL Sp. z o.o.
 2. ALFACO POLSKA Sp. z o.o.
 3. BEIJER REF POLSKA Sp. z o.o.

Nagrodzone firmy to liderzy naszej branży, którzy rzetelnie informują o swoich wynikach i co najmniej od 2010 roku rozwijają się z sukcesem i z zyskiem, wykazując się ostatnio, na tle branży, najwyższą dynamiką wzrostu sprzedaży.

Nominowani do nagrody DELTA 2015

Kolejność alfabetyczna, nazwy firm skrócone
Dynamika wzrostu przychodów w badanym okresie wyniosła co najmniej 105%

 • AERECO WENTYLACJA
 • ALFACO POLSKA
 • ALNOR
 • ANG WENTYLACJA
 • BEIJER REF
 • BELIMO SIŁOWNIKI
 • BERLING
 • BSH KLIMA POLSKA
 • CENTRUM KLIMA (LINDAB)
 • DARCO
 • EBM-PAPST POLSKA
 • EMERSON NETWORK POWER
 • FAWENT
 • FLOWAIR
 • FRAPOL
 • GEA REFRIGERATION POLAND
 • HALTON
 • HTS
 • INWEST KLIMA
 • IRMARK
 • IZOLA
 • KARPOL
 • KLIMAT SOLEC
 • KLIMAWENT
 • KLIMAZBYT
 • KLIMOR
 • KLINGENBURG INTERNATIONAL
 • KONWEKTOR
 • LENNOX POLSKA
 • MERCURY ENGINEERING POLSKA
 • ORWAT FILTERTECHNIK
 • POLONEZ PLUS
 • SCHIESSL
 • SCROL
 • SMAY
 • SWEGON
 • SYSTEMAIR
 • VBW ENGENEERING
 • VENTIA
 • VENTURE INDUSTRIES
 • VTS POLSKA
 • WENTYLATORY WENTECH
 • ZHIEL ABEGG
 • ZYMETRIC
   

DELTA 2015
ZASADY OBLICZANIA

1. Analiza blisko 300 firm branżowych o łącznych obrotach ponad 7 mld PLN
2. Określenie wskaźnika ŚREDNIEJ REFERENCYJNEJ BRANŻOWEJ [SRB].
Dla wybranych, reprezentatywnych, 190 firm z branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej określono wskaźnik SRB wg zasady 3P3 dla lat 2010 – 2013. Wskaźnik SRB jest punktem odniesienia dla analizy każdej z firm osobno. W edycji 2015 wskaźnik SRB = 105%.
3. Sprawdzenie spełnienia kryteriów firmowych:
- publikacja danych finansowych
- zysk w latach 2010 – 2013
- obroty w roku 2011 na poziomie co najmniej 6/9/12 mln PLN w zależności od kategorii wiekowej (do 10 lat, do 21 lat, powyżej 21 lat działalności).
4. Określenie wskaźnika SFB dla każdej z firm wg zasady 3P3 dla lat 2010 – 2013. Każda firma, której wskaźnik SFB jest równy lub większy niż SRB uzyskuje status firmy nominowanej do nagrody DELTA.
5. Określenie wskaźnika SFD dla firm nominowanych. Określenie wg zasady 3P3 dla lat 2011 – 2014.
6. Wskazanie zwycięzców. W każdej kategorii wiekowej wybrano 3 firmy o najwyższym wskaźniku SFD.


Słownik :

zasada 3P3 – obliczanie dynamiki zmiany obrotów firmy badanej z okresu 4 lat wg zasady porównania uśrednionych obrotów z lat 1, 2, 3 do uśrednionych obrotów z lat 2, 3, 4, wyrażonej w procentach.

Przykład:
Firma o obrotac
h wyrażonych w mln PLN w latach:
[O1] 2010 – 10 mln, [O2] 2011 – 12 mln, [O3] 2012 – 10 mln, [O4] 2013 – 13 mln;
wzór (([O2] + [O3] + [O4])/3) / (([O1] + [O2] + [O3])/3)  = ((12+10+13)/3) / ((10+12+10)/3) = 105%

wskaźnik SRB – uśredniony wzrost obrotów wskazanych firm wg zasady 3P3 lata 2010 - 2013
wskaźnik SFB – uśredniony wzrost obrotów wg zasady 3P3 jednej firmy w tym samym okresie jak badany wskaźnik SRB 2010 – 2013
wskaźnik SFD – uśredniony wzrost obrotów firmy nominowanej do nagrody wg zasady 3P3 lata 2011 - 2014

 


Nagroda PASCAL

Nagroda PASCAL FORUM WENTYLACJA – SALON KLIMATYZACJAStowarzyszenie Polska Wentylacja postanowiło uhonorować wiodące biura projektów  realizujące instalacje wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia budynków, przyznając za zrealizowane projekty specjalne branżowe nagrody - PASCAL 2015.

Ideą Nagród PASCAL 2015 jest promowanie myśli inżynierskiej, wskazywanie dobrych wzorów, uhonorowanie osób i firm będących autorami instalacji za wyróżniające się koncepcje inżynierskie oraz rzetelność zawodową.

Ideą Nagród PASCAL 2015 jest również podkreślenie roli inżynierów branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej w procesie projektowym i ich wkładu w dzieło budowlane.

Powołana przez Stowarzyszenie Kapituła Nagród wyłoniła laureatów, którzy zostali uhonorowani specjalnymi statuetkami. W skład kapituły weszli dr inż. Leszek Targowski, dr inż. Piotr Bartkiewicz i dr inż. Tomasz Klinke - doświadczeni i szanowani specjaliści branżowi, profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Kapituła oceniała walory koncepcji  projektowych, w szczególności rozwiązania wpływające na racjonalne użytkowanie energii komfort użytkowania budynków.

Równorzędne nagrody otrzymały biura:

 • POL-CON CONSULTING Sp. z o.o.,
  za projekt instalacji w obiekcie MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH,
 • WSP POLSKA Sp. z o.o.,
  za projekt instalacji w obiekcie BUDYNEK BIUROWY ul. Kruczkowskiego 2, Warszawa,
 • BURO HAPPOLD POLSKA Sp. z o.o.,
  za projekt instalacji w obiekcie NOWA SIEDZIBA NARODOWEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ POLSKIEGO RADIA W KATOWICACH.

Rozwiązania techniczne, które w nagrodzonych projektach instalacji zwróciły szczególną uwagę Kapituły Nagród.
 

d

Budynek biurowy, ul. Kruczkowskiego 2 – WSP POLSKA Sp. z o.o.

 • Unikatowe rozwiązanie źródła energii – Kogeneracja.
 • Umiejętne połączenie generatora gazowego, chillera absorpcyjnego, układu agregatów wody lodowej z wieżą chłodniczą, kotłownią gazową.
 • Efektywne energetycznie i technologicznie zbilansowanie zapotrzebowania na energię elektryczną, ciepło i chłód w budynku.

d

Nowa Siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach – BURO HAPPOLD POLSKA Sp. z o.o.

 • Dopasowanie systemu HVAC do wysokich wymagań architektonicznych obiektu.
 • Autorskie rozwiązania konstrukcji nawiewników (nawiewniki wykonane z drewna).
 • Utrzymanie na najwyższym europejskim poziomie parametrów akustycznych systemu.
 • System magazynowania chłodu znacząco zmniejszający zapotrzebowanie na „chłód” i pozwalający wykorzystać go w momencie wysokich chwilowych obciążeń cieplnych (np. koncert).
 • Szereg rozwiązań racjonalizujących zużycie energii - free-cooling, wysokosprawny odzysk ciepła, zaawansowany system BMS, pełne opomiarowanie energii.

f

Muzeum Historii Żydów Polskich – POL-CON CONSULTING Sp. z o.o.

 • Dopasowanie systemu HVAC do wysokich wymagań architektonicznych obiektu.
 • Unikatowe rozwiązania nawiewników laminarnych.
 • Wykorzystanie masy akumulacyjnej budynku – stropy chłodzące.
 • Wykonanie projektu dla wysokich wymagań stawianych środowisku wewnętrznemu (często utrzymanie temperatury i wilgotności w ścisłym reżimie) przy dużej zmienności wymuszeń.
 • Szereg rozwiązań racjonalizujących zużycie energii (free-cooling, wysokosprawny odzysk, płynna regulacja pomp, zaawansowany BMS).
   

PASCAL 2015
Zasady zgłaszania i oceny projektów

Do nagród PASCAL 2015 nominowano biura projektowe, które zaprojektowały instalacje w budynkach oddanych do użytku w latach 2013-2014. Biura projektów zgłosiły zrealizowane projekty poprzez złożenie formalnych zgłoszeń. Za rzetelność podania informacji wymaganych w formularzu zgłoszeniowym odpowiadają zgłaszający.

W zgłoszeniu wymagano podania informacji charakteryzujących zrealizowane inwestycje.

Zgłoszenia zawierają m.in.:

 • Opisową charakterystykę instalacji wentylacyjnej / klimatyzacyjnej / chłodniczej
 • Założenia projektowe w zakresie funkcji systemu wentylacji / klimatyzacji / chłodzenia: założone parametry powietrza w budynku, założony sposób użytkowania / obciążenia cieplne / liczba osób użytkujących pomieszczenia itp.
 • Opis niestandardowych rozwiązań instalacji wentylacyjnej / klimatyzacyjnej / chłodniczej
 • Informacje o projektowanym zapotrzebowaniu na energię: zapotrzebowanie na energię użytkową EU, energię końcową EK, nieodnawialną energię pierwotną Ep, informację o udziale odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową.
 • Opis zastosowanych w projekcie rozwiązań systemowych lub składowych systemów zmniejszających zużycie energii.
 • Ilość świeżego powietrza przyjęta na 1 osobę w poszczególnych typach pomieszczeń
 • Informacje o sposobach regulacji instalacji, m.in. regulacji wydajności instalacji na podstawie stężenia CO2 w pomieszczeniach, możliwość regulacji temperatury przez użytkowników pomieszczeń.
 • Opis rozwiązań poprawiających jakość środowiska wewnętrznego.

Oceny projektów, na podstawie informacji udzielonych przez zgłaszającego, dokonuje kapituła Nagrody. Kapituła przeprowadza uzupełniających wywiad z projektantami obiektu.

 

Nagrody Specjalne Zarządu Stowarzyszenia Polska Wentylacja

Nagrody Specjalne Zarządu Stowarzyszenia Polska Wentylacja FORUM WENTYLACJA – SALON KLIMATYZACJAZarząd Stowarzyszenia Polska Wentylacja postanowił uhonorować osoby związane z branżą wentylacyjno-klimatyzacyjną za szczególne dokonania. Celem przyznania Nagród Zarządu było wskazanie osobowości – osób, które odnoszą spektakularne sukcesy, wyróżniają się pomysłami i metodami prowadzenia działalności, są postaciami silnymi, wpływającymi na losy własnych firm, ale także mogące wpływać na obraz branży.

Zarząd jednomyślnie wyróżnił trzy osoby, uzasadniając w każdym wypadku swoją decyzję. Laureatami Nagród Specjalnych Zarządu Stowarzyszenia Polska Wentylacja zostali:

Maciej Głogowski

Za nieszablonowe podejście do marketingu i wzornictwa produktów. Za marketing z własną twarzą i pomysłem, za odwagę w przełamywaniu schematów. Flowair jako pierwszy udowodnił, że produkt, który nie musi, może dobrze wyglądać i wygląda.

Maciej Głogowski – współwłaściciel firmy FLOWAIR Głogowski i Brzeziński Sp. J.

Grzegorz Mars

Za skuteczne zarządzanie zmianami i zmysł biznesowy, dzięki któremu w krótkim czasie firma Frapol znacząco zwiększyła przychody i umocniła pozycję rynkową.

Grzegorz Mars – Prezes Zarządu Frapol Sp. z o.o.

Józef Darłak

Za to, że rozwinął firmę od niewielkiego warsztatu rzemieślniczego do fabryki na skalę europejską nie tracąc jednocześnie rodzinnego charakteru firmy, zachowując tradycję i wartości.

Józef Darłak – Prezes Zarządu Darco Sp. z o.o.

 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.