chlodnictwo

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Artykuł Dodaj artykuł

Międzynarodowy Kongres PROCLIMATE 2015. Trendy i technologie jutra Rozmowa z Robertem Grejczem, Prezesem Krajowego Forum Chłodnictwa (KFCh)

Druga edycja Międzynarodowego Kongresu PROCLIMATE już za nami. Jaki był temat wiodący tegorocznej edycji?  

PROCLIMATE logo

 

 

Druga edycja Międzynarodowego Kongresu PROCLIMATE już za nami. Jaki był temat wiodący tegorocznej edycji?

s
Robert Grejcz

Głównym powodem, dla którego podjęliśmy się organizacji Kongresu, były zmiany legislacyjne dotyczące naszej branży przygotowywane przez Parlament UE. Mam tu na myśli rozporządzenia:

  • F-gazowe 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia roporządzenia 842/2006 w sprawie niektówych fluorowanych gazów cieplarnianych,
  • Ekoprojektowania i oznakowania energetycznego dotyczące urządzeń chłodniczych, klimatyzatorów i pomp ciepła
  • Bezpieczeństwa i higieny pracy przy instalacjach chłodniczych.

Wszystkie ww. roporządzenia mają istotny wpływ na wiele podmiotów naszego sektora, m.in. producentów i instalatorów urządzeń, służb utrzymania ruchu, serwisów i konserwacji, jak i użytkowników instalacji chłodniczych, w różnych  gałęziach  przemysłu gospodarki naszego kraju.

Chcielibyśmy, aby jak najszersze grono interesariuszy wokół branży chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła zostało poinformowanych i przygotowało się na czekające nas zmiany technologiczne, obowiązki administracyjne i rejestracyjne oraz dokonało analiz ekonomicznych w relacji do kosztów inwestycyjnych, eksploatacyjnych i  utrzymania ruchu.

Kongres PROCLIMATE 2015 zaszczycili wyjątkowi goście: przedstawiciele administracji publicznej, eksperci z Komisji Europejskiej ds.Klimatu i ds. Energii, grono najwyższej klasy specjalistów z kraju i zagranicy.

Tak kompletnego i merytorycznego spotkania branży nie było od lat. W Kongresie uczestniczyli przedstawiciele administracji państwowej, eksperci KE, eksperci polscy i zagraniczni oraz i przede wszystkim nasi partnerzy z EPEE - Europejskiego Partnerstwa dla Energii i Środowiska Naturalnego (European Partnership for Energy and Environment), zrzeszającego stowarzyszenia branżowe i wiodące firmy sektora chłodnictwa, klimatyzacji i ogrzewnictwa. Członkowie organizacji są liderami rozwoju technologicznego, często o zasięgu globalnym, którzy mogą podzielić się swoimi doświadczeniami w ich wdrażaniu       w oparciu o najlepsze istniejące praktyki.

Miniony Kongres był naszym kolejnym wspólnym projektem. Mamy wolę, aby tę współpracę zacieśniać, chociażby ze względu na przygotowywane kolejne zmiany legislacyjne mające równie istotny wpływ finansowy na działalność sektora chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła. Chcielibyśmy aktywnie uczestniczyć w procesie konsultacji tych zmian.

Jakie są wyzwania, przed którymi stoi branża?

Zdecydowanie będzie ich wiele, stąd konieczność integracji branży i stąd pomysł na sworzenie platformy dla wymiany opinii. A konkretnie pewne rodzaje urządzeń zostaną objęte zakazem wprowadzania do obrotu na rynek unijny. Data wprowadzenia zakazu jest uzależniona od wskaźnika GWP (współczynnik określający potencjał współtworzenia efektu cieplarnianego) fluorowanych gazów cieplarnianych zawartych w urządzeniu. Wyjątki będą stanowiły urządzenia spełniajace wymogi ekoprojektu, dla którego równoważna emisja CO2 w całym okresie życia jest niższa niż w przypadku zastępczego sprzętu spełniającego wymogi ekoprojektu nie zawierajacego substancji z grupy HFC (chlorofluorowodory).

Celem zobrazowania podam kilka przykladów: urządzenia chłodnicze i zamrażalnicze hermetycznie zamknięte przeznaczone do zastosowań komercyjnych są objęte ograniczeniem od 1 stycznia 2020 roku dla GWP ≥ 2500 i 1 stycznia 2022 dla GWP ≥ 150, stajonarne urządzenia chłodnicze z dniem 1 stycznia 2020 dla GWP ≥ 2500, wieloagregatowe scentralizowane układy chłodnicze do zastosowań komercyjnych o znamionowej wydajności chłodniczej ≥  40kW i zawierające czynniki z grupy HFC o GWP ≥ 150 od 1 stycznia 2022.

Hasło Kongresu „Trendy i technologie jutra” jest raczej pytaniem skierowanym w stronę branży, jakich rozwiązań możemy oczekiwać po roku 2020, aby spełnić wymagania legislacyjne i wspomóc redukcję emisji CO2 poprzez zastosowanie bezpiecznych oraz energooszczędnych technologii.

Naszym celem jest również przekazanie jak największej ilości informacji na temat nowych technologii, bezpiecznej ich obsługi i obchodzenia się z alternatywnymi w stosunku do obecnie stosowanych, czynnikami chłodniczymi.

Jakie zatem będą technologie i trendy?

Przemysł uznał swój obowiązek uwzględnienia kwestii ochrony środowiska w swoich priorytetach. Na pewno będą to rozwiązania idące w kierunku zmniejszenia emisji CO2, zarówno bezpośredniej, jak i pośredniej. Będą to konstrukcje zmierzające do redukcji napełnienia czynnikiem chłodniczym przystosowane do pracy z przyjaznymi środowisku czynnikami naturalnymi i o niskim potencjalne GWP, o wysokiej efektywności energetycznej i niskiej hałaśliwości. Własne systemy zabezpieczeń i kontroli pracy urządzeń będą dbały o ich niezawodność i długi okres eksploatacji.