Artykuł Dodaj artykuł

Kolej metra w Delhi wykorzystuje kamery termowizyjne FLIR do monitorowania linii napowietrznyc

Każdego dnia miliony podróżujących korzysta z metra w Delhi. Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) uważa, że wszystkie koleje przybywają na czas do miejsca przeznaczenia.

Każdego dnia miliony podróżujących korzysta z metra w Delhi. Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) uważa, że wszystkie koleje przybywają na czas do miejsca przeznaczenia. „Być zorientowanym na usługi i dbać o swoich klientów” - tak chodzi właśnie o DMRC. Aby utrzymać stałe działanie sieci metra, DMRC korzysta z kamer termowizyjnych FLIR. 

Kolej metra w Delhi wykorzystuje kamery termowizyjne FLIR do monitorowania linii napowietrznyc

Kolej metra w Delhi wykorzystuje kamery termowizyjne FLIR do monitorowania linii napowietrznych
Kamera termowizyjna FLIR E50 (dystrybuowana w Polsce przez iBros technic) jest uniwersalnym narzędziem, które może mieć wiele różnych zastosowań. 

Metro Delhi jest systemem szybkiego tranzytu obsługującego miasta Delhi, Gurgaon, Noida i  Ghaziabad w Indiach. Sieć składa się z siedmiu linii o łącznej długości 189,63 km z 142 stacjami, z których 35 jest podziemnych. Stanowi kombinację linii na poziomie terenu, wznoszonych oraz podziemnych i wykorzystuje zarówno szeroki rozstaw torów, jak i standardowych rozmiarów pojazdy szynowe. Metro Delhi jest budowane i obsługiwane przez Delhi Metro Rail Corporation (DMRC). Z metra dziennie korzysta średnio 1,8 miliona podróżujących, a DMRC codziennie obsługuje około 2700 przejazdów pomiędzy godziną 6:00 a 23:00, w odstępie 2 minut i 30 sekund pomiędzy kolejnymi pociągami w czasie największej częstotliwości. 

Przewidywanie konieczności konserwacji przy użyciu obrazowania termicznego

Ta duża i intensywnie używana sieć musi być utrzymana w dobrym stanie, aby zapobiec zużyciu sieci w wyniku intensywnego użytkowania, powodując tym samym zamieszanie dla milionów podróżujących. Dlatego też personel obsługi technicznej wykorzystuje kamery termowizyjne w ramach przewidywania prac konserwacyjnych. Mówiąc ogólnie, wszystkie urządzenia elektroniczne i podzespoły nagrzewają się, zanim ulegną awarii. Te potencjalne problemy będą wyraźnie widoczne na obrazie termicznym. Dzięki wczesnemu wykryciu tego wzrostu temperatury za pomocą kamer termowizyjnych FLIR pracownicy techniczni mogą zaplanować naprawy i uniknąć kosztownych awarii i przestojów. W tym celu wszystkie elementy sieci kolejowej są regularnie kontrolowane przez załogę obsługi technicznej za pomocą kamery termowizyjnej FLIR E50. Te okresowe inspekcje odgrywają kluczową rolę w programie profilaktycznym DMRC.  

Kolej metra w Delhi wykorzystuje kamery termowizyjne FLIR do monitorowania linii napowietrznych
Wczesne wykrywanie podwyższonej temperatury pomaga liniom kolejowym DMRC w zapobieganiu kosztownym awariom i przestojom.

Instalacja kamery termowizyjnej

Gdy niedawno pojawiły się problemy z siecią metra, co spowodowało ogromne opóźnienia, DMRC podejrzewał, że problem spowodowały izolatory segmentowe. Zespół techniczny DMRC zainstalował jedną z kamer termowizyjnych FLIR E50 w obudowie ochronnej IP66, wyposażonej w specjalne  wzierniki oferowane do kamer termowizyjnych przez FLIR nazwane „IR Window”, w celu monitorowania problematycznej sekcji przez cały dzień pracy. Chroniona przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi przez obudowę IP66 kamera termowizyjna FLIR E50 mogła bezpiecznie rejestrować promieniowanie podczerwone emitowane przez izolatory segmentowe i dostarczać obrazy termowizyjne ukazujące każdy piksel odpowiadający bezkontaktowemu pomiarowi temperatury.

Kolej metra w Delhi wykorzystuje kamery termowizyjne FLIR do monitorowania linii napowietrznychSygnał wideo z kamery termowizyjnej FLIR E50 podłączono do rejestratora cyfrowego (DVR) o pojemności jednego terabajta, w celu zapisania danych. Po przeanalizowaniu przez godzinę izolatorów segmentowych system zapisuje plik wideo. Te godzinowe pliki wideo zostały wykorzystane do skorelowania tymczasowych wzrostów temperatury o porę dnia, obciążenie sieci i innych czynników, w celu określenia przyczyny problemu.

Przyczyny znalezione w oparciu o dane termiczne

Wykonanie obudowy ochronnej dla kamery termowizyjnej i rejestratora zostało wykonane przez dystrybutora marki FLIR, pracowników NNK International i DMRC. Instalację wykonali w nocy, aby nie sprawiać problemu użytkownikom metra. 

Testy zostały przeprowadzone w miejscach, w których były duże problemy, a wyniki były rejestrowane w przypadku, gdy pantograf przechodził przez izolator segmentowy. Zaobserwowano, że czynniki takie jak obciążenie systemu i warunki środowiskowe miały istotny wpływ na pogorszenie stanu izolatorów segmentowych. Aby dodatkowo opisać problem używano kamery termowizyjnej FLIR E50 do monitorowania izolatorów w przypadku, gdy temperatura izolatorów segmentowych przekroczyła ustalony wcześniej próg.

Kolej metra w Delhi wykorzystuje kamery termowizyjne FLIR do monitorowania linii napowietrznych
Kamera termowizyjna FLIR E50 jest instalowana w obudowie o stopniu ochrony IP66.

Dokładna analiza danych termicznych pozwoliła DMRC podjąć odpowiednie działania. Ta informacja termiczna pomogła również DMRC sprawdzać swoje systemy w różnych warunkach pogodowych i przy różnym załadunku, aby zapewnić lepsze usługi dla pasażerów.

Co to jest izolator segmentowy? 

Izolatory segmentowe są wykorzystywane w systemie linii napowietrznych kolei, aby izolować elektrycznie i oddzielać poszczególne sekcje w celu ich konserwacji, bez konieczności wyłączania całego systemu. System linii napowietrznych jest podzielony na części, które są rozdzielone elektrycznie. 

Kolej metra w Delhi wykorzystuje kamery termowizyjne FLIR do monitorowania linii napowietrznyc

Artykuł został dodany przez firmę

iBros technic

Specjalizujemy się w dostawie i dystrybucji rozwiązań pomiarowych i sterujących, w projektowaniu nowych układów, a także integrowaniu już istniejących instalacji. W swojej ofercie posiadamy urządzenia stacjonarne oraz przenośne.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.