Elektronika S.A.

Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Pompy ciepła sprężarkowe, sorpcyjne i termoelektryczne

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: I.P.P.U.MASTA Spółka z o.o.
Stron: 216
Data wydania: 2001-06-07
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-8-39-138954-6


Wersja papierowa: 63,00 PLN

Data wydania:

07-06-2001

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie


Książka "Pompy ciepła sprężarkowe, sorpcyjne i termoelektryczne" składa się z dwóch części: pierwszej - "Podstawy teoretyczne" i drugiej - "Przykłady obliczeniowe". Część pierwsza stanowi monograficzne opracowanie na temat pomp ciepła zawierające podstawy teoretyczne działania różnego rodzaju pomp ciepła, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń sprężarkowych, sorpcyjnych i termoelektrycznych. Podano w niej podstawowe informacje o stosowanych i wprowadzanych do stosowania czynnikach roboczych. Omówiono niskotemperaturowe źródła ciepła pod kątem możliwości wykorzystania ich w pompach ciepła. Ze względu na skalę zastosowań najwięcej miejsca poświecono sprężarkowym pompom ciepła. Opisano ich główne elementy składowe: wymienniki ciepła, sprężarki i elementy dławiące. W sposób ogólny zaprezentowano zakres produkcji polskich producentów pomp ciepła.

W pracy przedstawiono także schematy konstrukcyjne i omówiono działanie różnego typu wymienników ciepła stosowanych w urządzeniach sorpcyjnych. Podano podstawowe dane techniczne typoszeregu bromolitowych pomp i transformatorów ciepła.

Krótko scharakteryzowano niskotemperaturowe systemy ogrzewania pomieszczeń jako najbardziej odpowiednie dla pomp ciepła. Wspomniano również o układach biwalentnych stosowanych w systemach ogrzewania budynków.

Rozdział końcowy zawiera przykłady zastosowań pomp ciepła. Pokazano schematy instalacji wykorzystujących pompy ciepła w klimatyzacji, ogrzewnictwie, ciepłownictwie, przemyśle i sporcie. Dokładniej opisano kilka wybranych, sprężarkowych i sorpcyjnych instalacji z pompami ciepła powstałych w kraju w ostatnim czasie, podając ich podstawowe dane techniczno-ekonomiczne.

W drugiej części pracy -"Przykłady obliczeniowe"- dokonano analizy porównawczej kosztów ogrzewania domu jednorodzinnego za pomocą różnych systemów grzewczych w oparciu o aktualne ceny urządzeń i nośników energii oraz przedstawiono zależności służące do przeprowadzania obliczeń cieplnych wymienników stosowanych w pompach ciepła. Szczególne zainteresowanie czytelnika powinien wzbudzić rozdział dotyczący metod obliczeniowych gruntowych wymienników ciepła: poziomych i pionowych. Ostatni rozdział zawiera przykłady obliczeniowe różnych systemów ogrzewania budynków z wykorzystaniem pomp ciepła typu grunt-woda i powietrze-powietrze.

Książka może stanowić cenną pomoc dla studentów i inżynierów zajmujących się projektowaniem i konstruowaniem pomp ciepła oraz instalacji klimatyzacyjnych i grzewczych.

Spis treści:

Przedmowa

Oznaczenia

1. Wstęp

2. Podział i zastosowanie pomp ciepła

2.1. Podział pomp ciepła

2.2. Zastosowanie pomp ciepła

3. Wybrane zagadnienia z termodynamiki

4. Sprężarkowe pompy ciepła

4.1. Parowe urządzenia sprężarkowe

4.1.1. Obiegi pomp ciepła na wykresach T-s i log p-h

4.1.2. Współczynniki wydajności

4.1.3. Czynniki robocze

4.1.4. Układy wielostopniowe

4.2. Gazowe urządzenia sprężarkowe

5. Sorpcyjne pompy ciepła

5.1. Zasada działania

5.2. Zespoły sorpcyjne

6. Termoelektryczne pompy ciepła

6.1. Podstawy teoretyczne

6.2. Wymienniki ciepła

6.3. Straty energetyczne

7. Inne rodzaje pomp ciepła

7.1. Strumienicowa pompa ciepła

7.2. Pompa ciepła wykorzystująca efekt wirowy (Ranquea)

7.3. Chemiczna pompa (transformator) ciepła

7.4. Pompa ciepła wykorzystująca efekt elektrodyfuzji

8. Dobór pompy ciepła do instalacji

9. Źródła ciepła

9.1. Odnawialne żródła ciepła

9.2. Sztuczne żródła ciepła (ciepło odpadowe)

10. Elementy sprężarkowych i sorpcyjnych pomp ciepła

10.1. Sprężarkowe pompy ciepła

10.1.1. Wymienniki ciepła

10.1.2. Sprężarki

10.1.3. Elementy dławiące i regulacyjne

10.1.4. Opis konstrukcji pomp ciepła producentów krajowych

10.2. Sorpcyjne pompy ciepła

11. Akumulacja ciepła

11.1. Podział akumulatorów energii cieplnej

11.2. Rodzaje akumulatorów cieplnych

11.2.1. Zasobniki ciepła jawnego

11.2.2. Zasobniki ciepła utajonego

12. Systemy ogrzewania pomieszczeń

12.1. Systemy ogrzewania powietrznego

12.2. Systemy ogrzewania wodnego120

12.3. Systemy ogrzewania powietrza w pomieszczeniach

12.3.1. Grzejniki konwektorowe

12.3.2. Ogrzewanie podłogowe

12.3.3. Ogrzewanie ścienne

12.3.4. Ogrzewanie sufitowe

13. Przykłady zastosowań pomp ciepła

13.1. Sprężarkowe pompy ciepła

13.1.1. Ogrzewanie budynków i przygotowanie ciepłej wody użytkowej

13.1.2. Obiekty sportowe

13.1.3. Cele przemysłowe i komunalne

13.2. Sorpcyjne pompy ciepła

13.3. Termoelektryczne pompy ciepła

13.4. Dane techniczno-ekonomiczne wybranych instalacji z pompami ciepła

14. Podsumowanie

Literatura

Ważniejsze oznaczenia 

I. PORÓWNANIE KOSZTÓW RÓŻNYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCH

I.1. Obliczanie kosztów wytwarzania ciepła dla celów grzewczych

I.1.1. Wyznaczanie zapotrzebowania na ciepło systemów ogrzewania budynków

I.1.2. Wyznaczanie zapotrzebowania na ciepło systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej

I.1.3. Określanie wysokości kosztów związanych ze zużyciem paliwa Cp

I.1.4. Określanie wysokości kosztów związanych z wytwarzaniem energii cieplnej Cw

I.1.5. Określanie wysokości kosztów związanych z amortyzacją urządzenia (kapitałowych) Ck i kosztów utrzymania Cutrz

I.1.6. Koszty całkowite Cc i ocena opłacalności inwestycji

I.2. Porównanie kosztów ogrzewania domu jednorodzinnego

II. OBLICZENIA WYMIENNIKÓW CIEPŁA POMP CIEPŁA

II.1. Wyznaczanie wydajności cieplnej

II.2. Zestawienie zależności służących do wyznaczania wartości współczynników wnikania ciepła

II.3. Gruntowe wymienniki ciepła

II.3.1. Poziome wymienniki ciepła

II.3.2. Pionowe wymienniki ciepła w przypadku niewystępowania wód gruntowych

II.3.3. Pionowe wymienniki ciepła w przypadku występowania wód gruntowych

 

III. OBLICZENIA PROJEKTOWE SYSTEMÓW GRZEWCZYCH

III.1. Projekt systemu grzewczego z pompą ciepła grunt-woda

III.1.1. Określenie wymaganej wydajności cieplnej pompy ciepła

III.1.2. Wydajność cieplna skraplacza, parowacza i moc napędowa sprężarki

III.1.3. Obliczenia cieplne skraplacza

III.1.4. Obliczenia cieplne parowacza

III.1.5. Wyznaczanie długości rur gruntowych wymienników ciepła

III.1.6. Obliczenia cieplne parowacza płaszczowo-rurowego wężownicowego

III.2. Projekt systemu grzewczego z pompą ciepła powietrze-powietrze

III.2.1. Określenie wymaganej wydajności cieplnej pompy ciepła

III.2.2.Wydajność cieplna parowacza i moc napędowa sprężarki

III.2.3.Obliczenia cieplne skraplacza

III.2.4.Obliczenia cieplne parowacza

III.2.5.Obliczenia cieplne płytowego wymiennika ciepła typu powietrze-powietrze

Literatura

Brak załączników
Brak prenumeraty