chlodnictwo

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Technika i technologia produkcji sztucznego lodu

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: I.P.P.U.MASTA Spółka z o.o.
Stron: 241
Data wydania: 2006-09-01
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 839-2-15551-3


Wersja papierowa: 75,00 PLN

Data wydania:

01-09-2006

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie


"We współczesnej Ameryce bezrobotny Amerykanin zrezygnuje ze szklanki soku w dobroczynnej stołówce, jeśli nie znajdzie w niej kostki lodu..."

Wykorzystanie do celów chłodzenia źródła ciepła o niskim potencjale, czyli zimna zakumulowanego w lodzie, jest najstarszą stosowaną dziedziną chłodnictwa, i we współczesnej terminologii technicznej określa się ją jako technikęwytwarzania lodu, w skrócie - lodotechnikę

Współczesna sytuacja ekologiczna na świecie, w tym groźne nasilenie efektu cieplarnianego sprawia, że nadrzędne staje się zadanie zwiększenia efektywności energetycznej wszystkich urządzeń energetycznych. Dotyczy to również urządzeń chłodniczych. W warunkach, kiedy możliwości poprawienia sprawności maszynowego sposobu produkcji zimna i bazujących na nich instalacji sprężarkowych już prawie wyczerpano, dalsza optymalizacja charakterystyk energetycznych wspomnianych urządzeń jest możliwa głównie na drodze:

  • akumulacji zimna oraz jej pełnego i racjonalnego wykorzystania;
  • racjonalizacji i optymalizacji nie tylko pojedynczych procesów zamrażania i odmrażania, ale także algorytmu cyklu produkcji lodu w całości, zarówno od strony źródła zimna jak i od strony obiektu zamrażania;
  • wykorzystania alternatywnych sposobów chłodzenia, w szczególności w urządzeniach o małej wydajności.

Spojrzenie na lód i jego modyfi kacje (śnieg, szron, woda) z jednej strony jako na produkt procesu chłodniczego, a z drugiej postrzeganie go jako zasobnika zimna, w sposób podstawowy wyróżnia tę monografię spośród innych prac z dziedziny techniki wytwarzania lodu.

Spis treści:

Oznaczenia

Wprowadzenie

1. Teoretyczne zasady wytwarzania sztucznego lodu

1.1. Lód w technice chłodniczej 

1.2. Własności termofizyczne i mechaniczne lodu 

1.3. Poszczególne etapy procesu technologicznego produkcji sztucznego lodu oraz ich wpływ na parametry techniczne wytwornicy lodu 

1.4. Podstawowe metody obliczania procesów zamrażania wody 

1.5. Obliczenie procesów produkcji lodu kostkowego 

1.6. Krystalizacja lodu z roztworów wodnych 

2. Wytwornice lodu technologicznego

2.1. Przemysłowe wytwornice lodu blokowego i rurkowego 

2.2. Bębnowe wytwornice lodu typu łuskowego 

2.3. Wytwarzanie i zastosowanie lodu binarnego (ice-slurry) 

2.4. Generatory śniegu i lodu granulowanego 

3. Produkcja lodu spożywczego

3.1. Przygotowanie lodu w gospodarstwach domowych 

3.2. Termoelektryczne kostkarki lodu 

3.3. Sprężarkowe wytwornice lodu kostkowego 

3.4. Nowe technologie produkcji i wykorzystania lodu spożywczego 

4. Wykorzystanie lodu w akumulatorach zimna

4.1. Przemysłowe akumulatory zimna 

4.2. Wypełnienia kuliste i wkłady 

4.3. Akumulacja i wykorzystanie zimna zawartego w szronie 

5. Metody intensyfikacji procesów produkcji lodu

5.1. Warstwowo-wynurzeniowa metoda zamrażania lodu 

5.2. Wpływ kształtu komórki na wydajność wytwornicy lodu 

5.3. Dwustronne zamrażanie w formach komórkowych 

5.4. Optymalizacja konstrukcyjno-procesowa sprężarkowych wytwornic lodu płytowego 

6. Wykorzystanie fizycznych własności lodu do polepszenia pracy wytwornic lodu

6.1. Wykorzystanie zjawiska przyrostu objętości wody i wodnych roztworów podczas krystalizacji 

6.2. Wykorzystanie oddziaływania pola magnetycznego i elektrycznego 

6.3. Wykorzystanie różnych efektów fizycznych do realizacji procesów odmrażania i wyjmowania lodu

Podsumowanie i wnioski

Literatura

Załączniki

Brak załączników
Brak prenumeraty