Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Klimatyzacja pojazdów samochodowych. Technika klimatyzacyjna dla praktyków

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo SYSTHERM Danuta Gazińska s. j.
Stron: 266
Data wydania: 2016-08-09
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-83-61265-05-4


Wersja papierowa: 90,00 PLN

Data wydania:

09-08-2016

Wymiary:

17.0 x 24.0 cm

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

Jest to pierwsze takie opracowanie na rynku polskim napisane przez zespół polskich autorów (z Krakowa, Łodzi, Warszawy i Poznania).

W poradniku zawarto zarówno teoretyczne podstawy procesów zachodzących w układach klimatyzacji, szczegółowo omówiono poszczególne podzespoły układu, jak również zamieszczono informacje praktyczne dotyczące diagnostyki oraz obsługi.

Pozycja kierowana jest do firm i osób związanych z branżą klimatyzacyjną i samochodową zainteresowanych teoretyczną i praktyczną stroną problematyki. Liczymy, że zyska także uznanie wśród naukowców, studentów i uczniów kierunków związanych z motoryzacją.

Nadrzędnym celem publikacji pt. Technika Klimatyzacyjna dla Praktyków: Klimatyzacja pojazdów samochodowych jest wypełnienie luki pomiędzy dynamicznie rozwijającą się klimatyzacją pojazdów samochodowych, a skąpymi publikacjami na ten temat. Chcemy zainteresować Czytelników naszą kolejną książką z zakresu transportu samochodowego.

W opracowaniu tym zebrane zostały dla Państwa informacje przydatne w działalności zawodowej np. prowadzeniu serwisu samochodowego oraz wychodzące naprzeciw zainteresowaniom wielu fanów motoryzacji. Książka znajdzie również zainteresowanie środowisk akademickich, a w szczególności studentów kierunków związanych z motoryzacją.

W książce staraliśmy się przedstawić zarówno ogólne zasady działania klimatyzacji w pojazdach i ich szczegóły, dotyczące budowy i działania instalacji klimatyzacyjnej w pojazdach. Ponadto przeanalizowano występujące awarie, przedstawiono sposoby diagnozowania niesprawności działania instalacji. Uzupełnieniem praktycznym dla serwisantów jest zestawienie ilości czynnika chłodniczego i oleju wymaganego do napełnienia instalacji klimatyzacyjnych w najczęściej występujących markach samochodowych.

Książka w moim przekonaniu, przyczyni się do lepszego zrozumienia zasad działania klimatyzacji w pojazdach samochodowych, co powinno ułatwić właściwą eksploatację klimatyzacyjnych urządzeń użytkownikom pojazdów i osobom prowadzącym serwis i naprawy klimatyzacji.

Spis treści:

Wstęp

1. Warunki klimatyczne wnętrza pojazdu – autor GK + SK

2. Przemiany powietrza wilgotnego. Przygotowanie procesu - autor GK

2.1. Powietrze wilgotne

2.2. Przemiany powietrza wilgotnego

3. Zasady działania układu klimatyzacji – autor GK 3.1. Obieg chłodniczy

3.2. Obieg powietrza w kabinie pasażerskiej

4. Problemy stosowania urządzeń na czynnik CO2 – autor Górski, JJ

4.1. Podstawowe zalety stosowania CO2

4.2. Historia CO2 w technice chłodniczej

4.3. Charakterystyka obiegów roboczych

4.4. Uwagi końcowe

5. Główne elementy składowe układów klimatyzacji – autor JJ

5.1. Sprężarka

 5.2. Skraplacz

5.3. Parownik

5.4. Zawór rozprężny

5.5. Dysza dławiąca

5.6. Elementy sterowania

 5.6.1. Sterowanie pracą sprężarki

5.6.2. Sterowanie pracą wentylatora skraplacza

5.6.3. Sterowanie właściwościami jezdnymi pojazdu

5.7. Elementy dodatkowe

5.7.1. Sprzęgło sprężarki

5.7.2. Zasobnik czynnika chłodniczego

5.7.3. Filtr odwadniacz

5.7.4. Wentylator skraplacza

5.7.5. Wentylator parownika

5.7.6. Przewody i złącza

5.7.7. Tłumik

5.7.8. Filtry

6. Regulacja wydajności sprężarek stosowanych w układach klimatyzacji samochodowej – autor TK

6.1. Skokowa regulacja wydajności

6.2. Ciągła regulacja wydajności

6.3. Upustowa regulacja wydajności

6.4. Wyłączanie części cylindrów

7. Klimatyzacja w kabinach samochodów ciężarowych i kabinach maszyn roboczych – TSz

7.1. Klimatyzatory kabinowe

7.2. Klimatyzatory postojowe

8. Specyfika klimatyzacji autobusów – autor TSz

8.1. Standardy europejskie spełniane przez zestawy klimatyzacyjne

8.2. Przystosowanie zestawów klimatyzacyjnych do współpracy z sieciami typu „CAN”

8.3. Modułowość

8.4. Przegląd zestawów klimatyzacyjnych

8.4.1. Autobusy

8.4.2. Minibusy

8.4.3. Autobusy mniejsze

8.4.4. Autobusy większe i trolejbusy

8.5. Zestawy klimatyzacyjne minibusów i autobusów – konserwacja

8.6. Zestawy klimatyzacyjne minibusów i autobusów – diagnostyka i naprawa

9. Czynniki robocze, ich właściwości i zastosowanie – autor JJ, T Sz

9.1. Czynniki chłodnicze

9.2. Czynniki R12 i R22

9.3. Czynnik R407C

9.4. Zastosowanie i właściwości fizyczne czynnika R134a

9.4.1. Rozpuszczalność z wodą

9.4.2. Mieszalność z olejami

 9.4.3. Właściwości chemiczne

9.4.4. Właściwości termodynamiczne

9.5. Porównanie wydajności czynnika R134a i R407C

9.6. Dwutlenek węgla R744

9.7. Porównanie czynnika roboczego R744 i R134a

10. Uszkodzenia sprężarek klimatyzacji samochodowej – autor TK

10.1. Uszkodzenia spotykane we wszystkich typach sprężarek klimatyzacji samochodowej

10.1.1. Uszkodzenia sprzęgieł elektromagnetycznych

10.1.1.1. Uszkodzenia mechaniczne sprzęgieł

10.1.1.2. Uszkodzenia elektryczne sprzęgieł

10.1.2. Uszkodzenia sprzęgieł zrywalnych

10.1.3. Utrata szczelności sprężarek

10.1.3.1. Uszkodzenia uszczelniaczy wałów

10.1.3.2. Rozszczelnienia korpusów

10.1.4. Uszkodzenia układów zaworowych

10.1.4.1. Trwałe odkształcenie płytek zaworowych

10.1.4.2. Wyłamania płytek zaworowych

10.1.4.3. Korozja układów zaworowych

10.1.4.4. Podnoszenie płytek przez ciała obce

10.2. Uszkodzenia sprężarek tłokowych

10.2.1. Uszkodzenia układu cylinder – tłoki – wał

10.2.2. Uszkodzenia łożyskowania wałów

10.2.3. Uszkodzenia bieżni oraz półkul prowadzących tłoki

10.2.4. Uszkodzenia zaworów regulacyjnych

10.3. Uszkodzenia sprężarek łopatkowych

10.3.1. Uszkodzenia łopatek oraz cylindrów

10.3.2. Uszkodzenia pokryw cylindrów

10.3. Uszkodzenia sprężarek scroll

11. Narzędzia i urządzenia serwisowe oraz wyposażenie warsztatu - JJ na bazie Rusowicz

11.1. Wstęp

11.2. Wyposażenie obowiązkowe

11.2.1. Urządzenia do odzysku czynników chłodniczych

11.2.2. Zestawy do napełniania instalacji chłodniczych

11.2.3. Zbiorniki ciśnieniowe dla czynników chłodniczych

11.2.4. Zestawy węży przyłączeniowych z zaworami

11.2.5. Przyrządy do pomiaru ciśnienia i temperatury

11.2.6. Wagi

11.2.7. Wykrywacze nieszczelności

11.2.8. Przyrządy do pomiarów elektrycznych

11.2.9. Przyrządy do lutowania twardego

11.2.10. Narzędzia specjalistyczne i ogólne

11.2.11. Przyrządy do pomiaru wilgotności, hałasu

11.2.12. Pompy próżniowe

12. Metody rozpoznawania i usuwania usterek w układach klimatyzacji pojazdów – autorzy LK + MS

12.1. Ogólne zasady dotyczące diagnozowania niesprawności działania klimatyzacji

12.2. Zbyt niskie ciśnienie czynnika chłodniczego

12.3. Zbyt wysokie ciśnienie czynnika chłodniczego podczas pracy układu

12.4. Ciśnienie po załączeniu układu pozostaje bez zmian

12.5. Sprzęgło sprężarki załącza się po chwili zabierak sprzęgła ślizga się.

12.6. Przycisk załączający klimatyzację jest włączony sprężarka układ nie reaguje

12.7. Nieprzyjemny zapach wydostający się z kanałów nawiewowych

12.8. Oblodzenie jednego z elementów układu klimatyzacji

12.9. Powstawanie hałasów w komorze silnika

13. Przepisy dotyczące stosowania urządzeń klimatyzacyjnych w pojeździe oraz bhp – autor TSz

13.1. Wybrane postanowienia norm serii PN-EN 378 w zakresie bezpieczeństwa instalacji urządzeń chłodniczych

13.2. Dobór czynników chłodniczych wg PN-EN 378 13.3. Zestawy klimatyzacyjne – BHP podczas czynności obsługowych i instalacji

14. Dane dotyczące napełnień czynnikiem chłodniczym i olejem – autorzy LK + MS

14.1. Alfa Romeo

14.2. Audi

14.3. BMW

14.4. Chrysler

14.5. Citroen

14.6. Daewoo

14.7. Fiat

14.8. Ford

14.9. Honda

14.10. Hyundai

14.11. Isuzu

14.12. Jaguar (Daimler)

14.13. Kia

14.14. Lancia

14.15. Land Rover

14.16. Lexus

14.17. Mazda

14.18. Mercedes Benz

14.19. Mitsubishi

14.20. Nissan

14.21.Opel-Vauxhall

14.22. Peugeot

14.23. Porsche

14.24. Renault

14.25. Rover

14.26. Saab

14.27. Seat

14.28. Skoda

14.29. SSangyong

14.30. Subaru

14.31. Suzuki

14.32. Toyota

14.33. Volkswagen

14.34. Volvo

15. Literatura – oprac. JJ


Autorzy:

BG -Bolesław Gaziński – redaktor naczelny wydania, Wprowadzenie

GK - Grzegorz Krzyżaniak - sekretarz naukowy wydania, autor rozdz. 1, 2, 3, 16, JJ - Joanna Jóźwiak – opiekun tytułu, autor rozdz. 4, 5, 8, 9, 13, 17,

SK - Stanisław Kwaśniowski - współautor rozdz. 2

TSz - Tomasz Szmajter (ThermoKing) - autor rozdz.8, 10, 13, 14, 15,

LK - Lucjan Kłos - autor rozdz.11, 12,

MS - Marcin Staniewicz - autor rozdz. 11, 12,

TK - dr T. Kapusta - autor rozdz. 6, 7,

Koordynacja wydania - Wydawnictwo SYSTHERM - Stanisław Ozdowski

Skład, łamanie, opracowanie graficzne i projekt okładki - Jacek Walenciak

Reklamy - Jolanta Trębicka, Lidia Domagała

Redakcja i korekta wydawnicza - Lidia Domagała

Brak załączników
Brak prenumeraty