chlodnictwo

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Chłodnictwo i klimatyzacja

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 350
Data wydania: 2020-11-30
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: tak
ISBN: 978-83-01-21572-9


Wersja papierowa: 69,00 PLN
Wersja elektroniczna: 69,00 PLN

Data wydania wersji papierowej:

30-11-2020

Data wydania wersji elektronicznej:

30-11-2020

Druk w kolorze:

nie

Kolorowa wersja elektroniczna:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

Przedstawiamy kolejne, 4. wydanie bestsellerowego podręcznika dla studentów uczelni technicznych „Chłodnictwo i klimatyzacja”. Tematyka ta mieści się w obszarze tematycznym nazywanym COWK – ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja (chłodnictwo), wykładanym m.in. na kierunkach energetyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn. Publikacja stanowi bogate i zaktualizowane kompendium wiedzy o rozwiązaniach z zakresu chłodnictwa i klimatyzacji.

Dużą jej zaletą jest fakt przedstawienia często skomplikowanych w treści w sposób przystępny, w formie zwartego kompendium z przystępnym językiem. Autorzy tej publikacji to specjaliści w zakresie nauki o chłodnictwie i klimatyzacji: Dariusz Butrymowicz, Kamil Śmierciew, Jerzy Gagan oraz Kazimierz Gutkowski.

Publikację tę kierujemy zarówno do studentów kierunków takich jak: inżynieria środowiska, energetyka, mechanika i budowa maszyn, budownictwo i architektura (przedmioty: wentylacja i klimatyzacja, chłodnictwo i pompy ciepła, systemy klimatyzacji, wymiana ciepła pompy ciepła, technika cieplna i pokrewne), jak również do praktyków: projektantów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, inżynierów z tej branży, zakładów produkcyjnych.

 

Spis treści:

Przedmowa

Wykaz ważniejszych oznaczeń

1. Wprowadzenie i podstawy termodynamiki

1.1. Wprowadzenie 
1.2. Własności fizyczne płynów 
1.3. Stan fizyczny substancji 
1.4. Własności gazów i par 
1.5. Zasady termodynamiki i przemiany termodynamiczne 
1.6. Roztwory czynników chłodniczych 

2. Obieg chłodniczy sprężarkowy 

2.1. Obieg Carnota 
2.2. Obieg Lorenza 
2.3. Obieg Lindego 
2.4. Obieg Joule’a 

3. Czynniki chłodnicze i chłodziwa 

3.1. Czynniki chłodnicze 
3.1.1. Systematyka czynników chłodniczych 
3.1.2. Wskaźniki ekologicznej oceny czynników chłodniczych 
3.1.3. Regulacje ograniczające stosowanie czynników chłodniczych 
3.1.4. Ocena własności termodynamicznych czynników chłodniczych 
3.1.5. Charakterystyka wybranych czynników chłodniczych
3.2. Chłodziwa
3.2.1. Solanki 
3.2.2. Chłodziwa pochodzenia organicznego
3.2.3. Lód zawiesinowy
3.3. Oleje chłodnicze 

4. Analiza urządzeń chłodniczych sprężarkowych 

4.1. Urządzenia jednostopniowe 
4.2. Urządzenia dwustopniowe
4.2.1. Sprężanie dwustopniowe 
4.2.2. Urządzenia dwustopniowe z jednostopniowym dławieniem 
4.2.3. Urządzenia dwustopniowe z dwustopniowym dławieniem 
4.3. Urządzenia kaskadowe 
4.4. Pompy ciepła

5. Urządzenia chłodnicze niskotemperaturowe 

5.1. Obieg Lindego 
5.2. Obieg Claude’a 
5.3. Obieg Kapicy 

6. Urządzenia absorpcyjne 

6.1. Podstawy termodynamiki roztworów 
6.2. Obieg urządzenia absorpcyjnego 

7. Analiza pracy absorpcyjnych i strumienicowych urządzeń chłodniczych 

7.1. Wielokrotność cyrkulacji roztworu 
7.1.1. Bilans strumieni masy roztworu dwóch cieczy 
7.1.2. Bilans strumieni masy roztworu soli w cieczy 
7.2. Urządzenie absorpcyjne amoniakalno-wodne 
7.3. Urządzenie absorpcyjne amoniakalno-wodne z gazem wyrównawczym 
7.4. Urządzenie absorpcyjne bromolitowe
7.5. Absorpcyjne pompy ciepła
7.6. Transformator ciepła 
7.7. Urządzenie chłodnicze strumienicowe 

8. Powietrze wilgotne 

8.1. Wilgotność bezwzględna 
8.2. Zawartość wilgoci 
8.3. Wilgotność względna 
8.4. Entalpia powietrza wilgotnego 
8.5. Ciepło właściwe powietrza wilgotnego 
8.6. Objętość właściwa powietrza wilgotnego 
8.7. Wykres własności powietrza wilgotnego 
8.8. Temperatura termometru mokrego 
8.9. Temperatura punktu rosy 

9. Procesy wymiany ciepła i masy w powietrzu wilgotnym 

9.1. Konstrukcja wykresu Molliera h–X 
9.2. Charakterystyczne przemiany powietrza wilgotnego na wykresie Molliera 
9.3. Ogrzewanie oraz ochładzanie powietrza przez powierzchnie suche 
9.4. Ogrzewanie oraz ochładzanie powietrza przez powierzchnie wilgotne 
9.5. Nawilżanie izotermiczne powietrza 
9.6. Nawilżanie adiabatyczne powietrza 
9.7. Liczba Lewisa 
9.8. Adiabatyczne chemiczne procesy osuszania powietrza 
9.9. Potencjał entalpii 

10. Jakość powietrza w systemach klimatyzacji

11. Obiegi klimatyzacyjne powietrza wilgotnego 

11.1. Obiegi klimatyzacyjne o przeważających zyskach wilgoci 
11.2. Obiegi klimatyzacyjne o przeważających zyskach ciepła jawnego

12. Systemy klimatyzacji

12.1. Systemy wielostrefowe z podgrzewem wtórnym 
12.2. Systemy o zmiennym strumieniu objętości powietrza 
12.3. Systemy zdecentralizowane 
12.4. Systemy jednostrefowe 

13. Obliczanie obciążenia chłodniczego

13.1. Strumień ciepła przenikający przez przegrodę budowlaną 
13.2. Zyski ciepła pochodzące od promieniowania słonecznego 
13.2.1. Strumień ciepła pochodzący od bezpośredniego promieniowania słonecznego 
13.2.2. Strumień ciepła pochodzący od promieniowania słonecznego przekazywany przez okna 
13.3. Zyski ciepła pochodzące od ochładzanych towarów 
13.4. Zyski ciepła spowodowane wentylacją 
13.5. Zyski ciepła spowodowane infiltracją powietrza zewnętrznego 
13.6. Zyski ciepła wytwarzane przez silniki elektryczne 
13.7. Zyski ciepła wytwarzane przez oświetlenie elektryczne 
13.8. Zyski ciepła pochodzące od ludzi 
13.9. Zyski ciepła utajonego spowodowane odprowadzaniem wilgoci 

14. Sprężarki chłodnicze

14.1. Sprężarki tłokowe 
14.2. Sprężarki śrubowe 
14.3. Sprężarki łopatkowe 
14.4. Sprężarki spiralne 
14.5. Sprężarki odśrodkowe 

15. Wymienniki ciepła 

15.1. Skraplacze 
15.1.1. Skraplacze chłodzone wodą 
15.1.2. Skraplacze natryskowo-wyparne 
15.1.3. Skraplacze chłodzone powietrzem 
15.2. Parowniki 
15.2.1. Parowniki suche 
15.2.2. Parowniki zalane 
15.2.3. Parowniki mokre
15.2.4. Wężownice chłodzące 
15.3. Absorbery 
15.3.1. Absorbery zalane 
15.3.2. Absorbery z wypełnieniem 
15.3.3. Absorbery zroszeniowe 
15.4. Warniki 
15.5. Przegrzewacze pary 
15.6. Wodne nawilżacze powietrza 
15.7. Chłodnie wieżowe wody 

16. Agregaty skraplające i chłodnicze

17. Zasilanie parowników chłodniczych 

17.1. Elementy rozprężne 
17.1.1. Termostatyczne zawory rozprężne 
17.1.2. Automatyczne zawory rozprężne 
17.1.3. Rurki kapilarne 
17.1.4. Pływakowe zawory rozprężne 
17.1.5. Ręczne zawory rozprężne 
17.1.6. Dobór zaworu rozprężnego 
17.2. Systemy zasilania parowników 
17.2.1. Zasilanie parowników suchych 
17.2.2. Zasilanie oddzielaczy cieczy 

18. Przewody chłodnicze

18.1. Przewody cieczowe 
18.2. Przewody parowe 
18.3. Spadki ciśnienia w przewodach chłodniczych 

19. Przewody powietrzne

19.1. Obliczanie spadku ciśnienia statycznego 
19.2. Wymiarowanie przewodów powietrznych
19.3. Moc napędowa wentylatora i podobieństwo dynamiczne wentylatorów 
19.4. Optymalizacja układów rozprowadzania powietrza 
19.5. Rozdział powietrza w pomieszczeniach 

Literatura

Załącznik

1. Własności termodynamiczne powietrza wilgotnego nasyconego 
2. Własności termodynamiczne czynników chłodniczych 
2.1. Woda (R718) 
2.2. Amoniak (R717) 
2.3. Propan (R290) 
2.4. Izobutan (R600a) 
2.5. Dwutlenek węgla (R744) 
2.6. Czynnik R134a 
2.7. Czynnik R410A 
2.8. Czynnik R134a 
2.9. Czynnik R32 
2.10. Czynnik R1336mzzZ 
3. Roztwory stosowane w absorpcyjnych urządzeniach chłodniczych 
4. Wybrane zależności do obliczania własności termodynamicznych czynników chłodniczych 

Brak załączników
Brak prenumeraty