chlodnictwo

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Technika chłodnicza

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 530
Data wydania: 2021-03-31
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: tak
ISBN: 978-83-01-21576-7


Wersja papierowa: 99,00 PLN
Wersja elektroniczna: 99,00 PLN

Data wydania wersji papierowej:

31-03-2021

Data wydania wersji elektronicznej:

31-03-2021

Wymiary:

16.5x23.5cm

Druk w kolorze:

nie

Kolorowa wersja elektroniczna:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

Przedstawiamy kolejne, 2. wydanie bestsellerowego poradnika – kompendium dotyczącego techniki chłodniczej, mocno związanego z certyfikacją zawodu Technika chłodnicza oraz inżynieria wykonującego związane z tym czynności.

Razem z niedawno wydanym podręcznikiem Chłodnictwo i klimatyzacja tworzą wyczerpujący pakiet wiedzy dotyczący chłodnictwa, pomp ciepła i klimatyzacji.

Dużą zaletą poradnika Technika chłodnicza jest przystępna forma oraz bogate materiały praktyczne.

Zaletą książki, którą potwierdzają Autorom jej Czytelnicy: ułatwienie do przygotowania do uzyskania certyfikatu uprawniającego do zajmowania się chłodnictwem i pompami ciepła. Poradnik to kompendium wiedzy dla wszystkich pracujących w obszarze chłodnictwa (i pomp ciepła) – zarówno w okresie uzyskiwania uprawnień, jak i w trakcie wykonywania zawodu.

Autorami tej publikacji są wybitni specjaliści w zakresie techniki chłodniczej i pomp ciepła: Dariusz Butrymowicz, Kamil Śmierciew, Jerzy Gagan, Piotr Baj.

Książka kierowana jest do profesjonalistów – inżynierów przygotowujących się do egzaminów zawodowych, obsługujących urządzenia chłodnicze, ale również przyda się studentom techniki cieplnej czy chłodnictwa i klimatyzacji.

 

Spis treści: 

Wykaz ważniejszych oznaczeń

Wstęp

CZĘŚĆ A

1. Wprowadzenie

1.1. Pojęcia elementarne
1.2. Zasada działania parowych sprężarkowych urządzeń chłodniczych - zagadnienia elementarne
1.3. Pompy ciepła - zagadnienia elementarne

2. Podstawy termodynamiczne działania urządzeń chłodniczych

2.1. Odwracalność przemian 
2.2. Zasady termodynamiki
2.3. Właściwości fizyczne i termodynamiczne substancji
2.4. Przemiany fazowe czynników 
2.5. Przemiany termodynamiczne
2.5.1. Przemiana izobaryczna 
2.5.2. Przemiana izochoryczna 
2.5.3. Przemiana izotermiczna
2.5.4. Przemiana izentropowa 
2.5.5. Przemiana izentalpowa 
2.6. Wymiana ciepła 
Literatura 

3. Czynniki chłodnicze i nośniki ciepła

3.1. Czynniki chłodnicze
3.1.1. Informacje ogólne
3.1.2. Systematyka czynników chłodniczych
3.1.3. Oznaczenia kodowe czynników chłodniczych
3.1.4. Charakterystyka wybranych czynników chłodniczych
3.2. Oleje chłodnicze
3.3. Nośniki ciepła
Literatura

4. Budowa i zasada działania urządzeń chłodniczychsprężarkowych

4.1. Urządzenia sprężarkowe jednostopniowe
4.2. Obiegi dwustopniowe 
4.2.1. Obieg dwustopniowy z chłodzeniem pary w chłodnicy mokrej i jednostopniowym dławieniem 
4.2.2. Obieg dwustopniowy z chłodnicą międzystopniową i dwustopniowym dławieniem 
4.2.3. Obieg dwustopniowy z chłodzeniem cieczy w wężownicy i jednostopniowym dławieniem 
4.2.4. Obieg z chłodzeniem cieczy w wężownicy i podwójnym dławieniem 
4.3. Układy kaskadowe 
4.4. Elementy wyposażenia urządzeń chłodniczych - ich funkcja, sposób działania i zasada doboru 
Literatura 

5. Efektywność energetyczna urządzeń chłodniczych

5.1. Chłodnicze obiegi porównawcze 
5.2. Wpływ parametrów pracy obiegu chłodniczego Lindego na efektywność energetyczną
5.3. Straty dławienia 
5.4. Niedoskonałość termodynamiczna sprężarkowych urządzeń chłodniczych i pomp ciepła 
5.4.1. Zagadnienia podstawowe 
5.4.2. Analiza egzergetyczna urządzenia chłodniczego 
5.4.3. Analiza egzergetyczna pompy ciepła 
5.4.4. Analiza egzergetyczna urządzeń chłodniczo-grzejnych 
5.4.5. Obliczenia strat egzergetycznych sprężarkowych urządzeń chłodniczych 
5.5. Możliwości zmniejszenia strat egzergetycznych w sprężarkowych urządzeniach chłodniczych i pompach ciepła 
5.5.1. Ograniczenie nieodwracalności wymiany ciepła 
5.5.2. Ograniczenie nieodwracalności procesu sprężania 
5.5.3. Ograniczenie nieodwracalności wywołanej procesem dławienia 
5.5.4. Ograniczenie innych nieodwracalności w obiegach chłodniczych 
5.6. Ekologiczna ocena urządzeń chłodniczych 
Literatura 

6. Sprężarki

6.1. Podstawy teoretyczne pracy sprężarek wyporowych 
6.2. Sprężarki tłokowe 
6.2.1. Sprężarki hermetyczne 
6.2.2. Sprężarki półhermetyczne 
6.2.3. Sprężarki tłokowe dławnicowe 
6.3. Sprężarki spiralne 
6.4. Sprężarki śrubowe 
6.5. Dobór sprężarki 
Literatura 

7. Wymienniki ciepła 

7.1. Parowniki 
7.1.1. Uwagi ogólne 
7.1.2. Parowniki suche 
7.1.3. Parowniki zalane 
7.1.4. Parowniki mokre 
7.2. Skraplacze 
7.3. Intensyfikacja wymiany ciepła 
7.4. Wymiana ciepła w pośrednich systemach chłodzenia 
Literatura 

8. Przyrządy regulacyjne i zabezpieczające instalacji chłodniczych 

8.1. Urządzenia obniżające ciśnienie w instalacjach chłodniczych 
8.1.1. Termostatyczne zawory regulacyjne (rozprężne) 
8.1.2. Elektroniczne zawory regulacyjne 
8.1.3. Rurki kapilarne 
8.2. Urządzenia zabezpieczające 
8.3. Odszranianie parowników 
Literatura 

9. Aparatura pomocnicza urządzeń chłodniczych 

9.1. Układ regulacji poziomu oleju w sprężarkach 
9.2. Separatory oleju 
9.3. Oddzielacze cieczy 
9.4. Zbiorniki cieczy 
9.5. Odwadniacze (filtry chemiczne) 
9.6. Filtry mechaniczne 
9.7. Dochładzacze 
9.8. Wzierniki 
9.9. Zawory bezpieczeństwa
9.10. Zawory elektromagnetyczne
9.11. Zawory kulowe odcinające 
9.12. Wymiarowanie przewodów rurowych 
Literatura 

10. Agregaty chłodnicze 

10.1. Agregaty skraplające 
10.2. Sprężarkowe schładzacze cieczy 
10.3. Agregaty sprężarkowe 
Literatura 

11. Absorpcyjne urządzenia chłodnicze 

11.1. Uwagi ogólne 
11.2. Amoniakalno-wodne urządzenia absorpcyjne 
11.2.1. Zasada działania i obieg 
11.2.2. Obliczenia obiegu amoniakalno-wodnego 
11.2.3. Obliczenia obiegu z wymiennikami regeneracyjnymi 
11.3. Urządzenia absorpcyjne bromolitowe 
Literatura 

12. Chłodnicze urządzenia strumienicowe 

12.1. Informacje ogólne 
12.2. Podział strumienic 
12.3. Budowa i zasada działania chłodniczych układów strumienicowych 
12.4. Aspekty fizyczne działania strumienicy parowej jednofazowej 
12.5. Efektywność energetyczna urządzeń strumienicowych 
Literatura 

CZĘŚĆ B 

13. Przygotowanie do uzyskania certyfikatu

13.1. Wstęp 
13.2. Zakres wiedzy i umiejętności określony w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 303/2008 z 2 kwietnia 2008 r 
13.3. Wybrane Polskie Normy
Literatura 

14. Informacje uzupełniające 

14.1. Najnowsze regulacje prawne w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych 
14.2. Wybrane zagadnienia w zakresie etykietowania urządzeń 

CZĘŚĆ C

15. Właściwości termodynamiczne i termokinetyczne czynników roboczych

15.1. Modelowanie wybranych właściwości termodynamicznych i termokinetycznych czynników chłodniczych 
15.2. Nośniki ciepła stosowane w technice chłodniczej 
15.2.1. Ergolidy 
15.2.2. Pekasol 
15.2.3. Antifrogen 
15.2.4. Tyfocor 
15.2.5. Tyfoxit 
15.3. Tabele właściwości termodynamicznych i termokinetycznych wybranych czynników chłodniczych 
Literatura

Brak załączników
Brak prenumeraty