google

  chłodnictwo, komory chłodnicze, instalacje chłodnicze

  Katalog firm
  Kursy walut 21.09.2018
  1 USD
  3.6402
  -0.03
  1 EUR
  4.2929
  0.0017
  1 CHF
  3.8095
  0.011
  1 GBP
  4.8116
  -0.0296
  1 RUB
  0.0550
  -0.0003
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Nowy numer "Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna" 9/2017

  Szanowni Państwo!

  Nowy numer Za kilka dni rozpocznie się nowy rok akademicki, który tradycyjnie poprzedziła zakończona właśnie sesja poprawkowa 2016/2017. Jak zwykle ten miniony już na szczęście czas był dla mnie osobiście, i jak sądzę dla wielu nauczycieli akademickich okresem wytężonej „obróbki” licznej rzeszy adeptów technicznej wiedzy, którzy za rok lub dwa otrzymają tytuł zawodowy inżyniera.

  Ten wielodniowy i wielogodzinny maraton pozwolił bliżej poznać ubiegających się o zaliczenie studentów, w moim przypadku dotyczyło ono głównie TERMODYNAMIKI II, czyli jednego z niezwykle istotnych przedmiotów dla specjalności energetycznych, w tym chłodnictwa, wentylacji i klimatyzacji, oraz OZE (pomp ciepła). Przedmiot ten, podobnie jak mechanika płynów, czy podstawy konstrukcji maszyn, jest ważny dla poznania innych dotyczących tzw. techniki stosowanej, i w finale przygotowania oryginalnej, zawierającej elementy współczesnych osiągnięć naukowych i technicznych pracy dyplomowej inżynierskiej, i w dalszej perspektywie pracy magisterskiej.

  Niestety od wielu lat sytuacja się powtarza, i w pierwszym terminie zalicza mniej niż połowa zainteresowanych, w minionym roku akademickim było to 40%. Wynika to z wielu przyczyn, m. innymi ogromnego zaufania i przekonania studentów, że wszelką wiedzę w dowolnej chwili można uzyskać z Internetu. W wielu przypadkach jest to konsekwencja nieprzemyślanego wyboru rodzaju i kierunku studiów. Z drugiej strony, tej pozytywnej, od czasu do czasu mam przyjemność spotykania się ze swoimi byłymi, bardzo dobrymi dyplomantami prowadzonej w mojej uczelni specjalności chłodniczo-klimatyzacyjnej. Jest to w każdym przypadku doświadczenie bardzo budujące, bowiem są oni zadowoleni z wykonywanej pracy w znanych firmach branżowych przede wszystkim Trójmiasta. Co też ważne, są doceniani przez pracodawców m. in. poprzez czytelną drogę awansu. Takie spotkania dostarczają sporo motywacji do tego, aby nadal z żelazną konsekwencją kształcić kolejne roczniki dobrze przygotowanych absolwentów do wykonywania zawodu inżyniera.

  Po tym nieco refleksyjnym wstępie, tradycyjnie przejdę do krótkiego omówienia zawartości tego 259 numeru naszego czasopisma, który otwiera artykuł Oktawii Dolnej i prof. Jarosława Mikielewicza poświęcony łączeniu mikro wymienników w wymienniki integralne realizujące różne wydajności cieplne. Badania związane z analizowaniem pracy mikro wymienników prowadzone są już stosunkowo długo, jednak ich łączenie w sieci można uznać za zagadnienie nowe i złożone oraz wciąż aktualne. W dostępnej literaturze nie spotyka się prac dotyczących opracowania metod łączenia mikro wymienników, realizujących różne moce, ponieważ powszechnie używa się w tym celu wymienników dobieranych z oferty produkowanych typoszeregów. W artykule przedstawiono nową koncepcję realizacji określonego w założeniach projektowych wymiennika ciepła przy pomocy sieci mikro wymienników, tworzących zespolony wymiennik ciepła. Pozwala to na większą swobodę w doborze odpowiedniej sieci wymienników, w konsekwencji czego zbędne staje się projektowanie indywidualnego wymiennika ciepła. Generalnie integralny wymiennik ciepła to wymiennik składający się z wymienników elementarnych o identycznej konstrukcji i wielkości. Kolejna pozycja tego numeru, to druga część obszernej publikacji poświęconej niezwykłym właściwościom zwykłej wody, której autorem jest dobrze znany naszym Czytelnikom z licznych publikacji prof. Sergiy Filin. Woda jest najbardziej rozpowszechnionym, najbardziej znanym i jednocześnie najbardziej zagadkowym płynem na Ziemi, i prawdopodobnie nie tylko na naszej planecie. Jest ona niezbędnym warunkiem istnienia istot żywych, w tym oczywiście ludzkości. Jak głęboko sięga nasza wiedza o tym płynie oprócz skąpych informacji zaczerpniętych ze szkolnych i uczelnianych programów? Czy wszystkie jej niezwykłe właściwości jesteśmy w stanie objaśnić i wykorzystać dla swojej korzyści? Ponad 12 lat upłynęło od momentu opublikowania pierwszej części tego artykułu („TCHiK” nr 8/2005 oraz nr 6-7/2017), który wzbudził duże zainteresowanie Czytelników. W tym czasie ukazało się sporo nowych publikacji, zawierających mniej lub bardziej wiarygodne informacje świadczące o kontynuacji badań dotyczących niezwykłych właściwości wody, prowadzonych w różnych krajach świata, w tym także w Polsce. Istotny jest fakt, że informacje te stają się co raz bardziej dostępne w języku polskim.

  W tematyce klimatyzacji publikujemy drugą część artykułu Pawła Miszkiewicza poświęconego klimatyzacji pomieszczeń IT. Podstawowym warunkiem prawidłowego działania serwerów jest zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniu w którym one się znajdują. Jedynym uzasadnionym w tym przypadku rozwiązaniem jest zastosowanie klimatyzacji precyzyjnej, która pozwala na utrzymywanie ściśle określonych parametrów powietrza, niezależnie od zmieniającego się obciążenia cieplnego pomieszczenia, przy nieprzerwanej pracy przez cały rok. W pierwszej części tego opracowania (nr. 8/2017 „TCHiK”) Autor zwrócił uwagę na obowiązujące wymagania prawne i zalecenia projektowe. W części drugiej przedstawione zostały stosowane obecnie rozwiązania techniczne systemów klimatyzacji precyzyjnej serwerowi wraz z ich oceną techniczną. Kolejna odsłona stałej pozycji Grzegorza Madziąga „Alfabet PIUSWIKa”, czyli Projektanta, Instalatora, Użytkownika Systemów Wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych, w tym odcinku poświęcona jest ponownie literze F, czyli F-gazom. Zgodnie z zapowiedzią zawartą w artykule „C jak Certyfikacja” oraz w związku z podpisaną 1 sierpnia 2017 roku przez Prezydenta RP Ustawą z dnia 12 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dziennik Ustaw z dnia 23 sierpnia 2017 r. poz. 1567) oraz niektórych innych ustaw, istotnym, głównie dla branży klimatyzacyjnej i chłodniczej, stało się omówienie tematyki F-gazowej w kontekście dotychczasowych przepisów prawnych oraz zmian, które wnosi wyżej wymieniona Ustawa

  Na kolejnych stronach znajdziecie Państwo trzecią część większej całości poświęconej instalacjom gazów medycznych, sprężonego powietrza i próżni. Jej autorem jest Krzysztof Kaiser, a ten materiał jest kolejną częścią poświęconą podstawom termodynamiki gazów. Sprężone gazy i pary znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, m. in. w przemyśle spożywczym, chłodnictwie i transporcie. Do najczęściej sprężanych płynów można zaliczyć powietrze, czynniki chłodnicze, amoniak, azot, tlen, dwutlenek węgla, czy metan. Ze względu na wymagane parametry, w zależności od przeznaczenia takie gazy dzieli się na: gazy techniczne, medyczne i spożywcze. W prezentowanym cyklu artykułów omawiane są m. in. niezbędne w codziennej eksploatacji informacje z zakresu podstaw termodynamiki gazów, wymiany ciepła, działania urządzeń i instalacji gazów medycznych, obsługi tych instalacji oraz obsługi butli gazowych. Ponadto znajdą się w nim również informacje dotyczące wykonania tych instalacji i bezpieczeństwa ich użytkowania. W dziale poświęconym szeroko rozumianej eksploatacji zamieściliśmy interesujący artykuł Piotra Kameckiego podejmujący problem zmniejszenia napełnienia instalacji amoniakalnej. W podsumowaniu Autor wraca do przedstawionej w publikacji recepty na efektywną i bezpieczną instalację. Otóż należy pamiętać o tym, że muszą być spełnione wszystkie warunki, bowiem sam dobry projekt, wykonanie i właściwy rozruch nie wystarczą, jeżeli nie zapewni się właściwej eksploatacji i nadzoru. Wówczas może się zdarzyć, że i instalacja o niskim napełnieniu będzie bezwzględna dla operatora, który lekceważy procedury i elementarną wiedzę.

  Dział informacji otwiera wspomnienie i jednocześnie pożegnanie zmarłego niedawno wysokiej klasy specjalisty i projektanta przemysłowych instalacji chłodniczych, mgr inż. Czesława Lisowskiego. Z kolei w dziale materiałów o charakterze sponsorowanym publikujemy materiał przygotowany przez Adama Koniszewskiego, dotyczący ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dzięki współpracy powietrznych pomp ciepła typu split marki Dimplex z kotłami na paliwo stałe. Z kolei firma Güntner prezentuje wydajne i inteligentne urządzenia V-SHAPE Compact.

  Tradycyjnie zainteresowane osoby znajdą relację fotograficzną z kolejnych szkoleń i egzaminów na certyfikat kompetencji w zakresie ustawy F- -gazowej, które odbyły się w lipcu, sierpniu i wrześniu tego roku w Gdańskim Centrum Szkoleń i Certyfikacji. Jestem przekonany, że prezentowane materiały będą dla Państwa ciekawą i użyteczną lekturą.

  Źródło:
  Wydawnictwo Masta
  Artykuł został dodany przez firmę

  Wydawnictwo I.P.P.U.MASTA Spółka z o.o.

  Miesięcznik poświęcony zagadnieniom badania, projektowania i eksploatacji urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła wraz z zagadnieniami: przekazywania ciepła, technik pomiarowych, automatyki, pomp, wentylatorów, sprężarek, OZE

  » Zapoznaj się z ofertą firmy
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.