google

  chłodnictwo, komory chłodnicze, instalacje chłodnicze

  Katalog firm
  Kursy walut 19.04.2019
  1 USD
  3.8051
  0.0049
  1 EUR
  4.2802
  0.0012
  1 CHF
  3.7557
  -0.0029
  1 GBP
  4.9479
  -0.0004
  1 RUB
  0.0595
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży HVAC - sierpień 2018

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży HVAC

  - sierpień 2018

   
   

  PN-EN 14511-1:2018-08 - wersja angielska

  Data publikacji: 10-08-2018

  Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła do grzania i ziębienia oraz ziębiarki do procesów przemysłowych, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym -- Część 1: Terminy i definicje

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono terminy i definicje dotyczące danych znamionowych i charakterystyk klimatyzatorów powietrza, ziębiarek cieczy i pomp ciepła wykorzystujących jako czynnik przekazujący ciepło powietrze, wodę lub solankę, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, stosowanych do ogrzewania i/lub oziębiania pomieszczeń.

  Określono również warunki i definicje dla oceny wydajności pomp ciepła.

  Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej, jakkolwiek niektóre definicje mogą być do nich stosowane.

  Niniejsza Norma Europejska stosuje się do:
  - zespołów wytwarzanych fabrycznie jako wyroby, które mogą współdziałać z kanałami służącymi do transportu powietrza,
  - zespołów wytwarzanych fabrycznie jako wyroby ze skraplaczami stanowiącymi ich integralną część lub oddzielnymi,
  - zespołów wytwarzanych fabrycznie jako wyroby o wydajności stałej albo regulowanej w dowolny sposób, oraz
  - klimatyzatorów działających w systemie powietrze/powietrze, w których także skropliny mogą odparowywać po stronie skraplacza.

  Niniejsza norma obejmuje zespoły zblokowane autonomiczne, pojedyncze systemy dzielone i systemy dzielone wieloczłonowe.

  W przypadku zespołów składających się z kilku części niniejsza Norma Europejska dotyczy tylko tych, które są zbudowane i dostarczane w postaci kompletnego zestawu, z wyłączeniem ziębiarek cieczy z oddzielnym skraplaczem.

  Niniejsza Norma Europejska jest przeznaczona głównie dla ziębiarek wody i solanki, lecz może być stosowana do innych cieczy, co uzależnione jest od uzyskania zgody.

  Niniejsza norma nie obejmuje zespołów posiadających skraplacz chłodzony powietrzem oraz na skutek odparowywania dodatkowej ilości wody doprowadzanej z zewnątrz. Odnośnie zespołów ze skraplaczami chłodzonymi wyparnie patrz EN 15218. Zespołów działających również w trybie grzewczym dotyczą części EN 14511.

  UWAGA 1 Badania urządzeń przy obciążeniu częściowym omówiono w EN 14825.

  UWAGA 2 Wszystkich symboli w tym tekście używa się niezależnie od tekstu, w jakim został sporządzony tekst

   

  PN-EN 14511-2:2018-08 - wersja angielska

  Data publikacji: 22-08-2018

  Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła do grzania i ziębienia oraz ziębiarki do procesów przemysłowych, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym -- Część 2: Warunki badań

  Zakres

  1.1 Zastosowanie ma zakres EN 14511-1.
  1.2 W niniejszej Normie Europejskiej określono warunki badań do oceny klimatyzatorów, ziębiarek cieczy i pomp ciepła, używających powietrza, wody lub solanki jako nośnika ciepła, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, przy użyciu w/w urządzeń do grzania i/lub ziębienia. Określa również warunki badań dla trybu odzysku ciepła w systemach multisplit.
  1.3 W niniejszej Normie Europejskiej określono warunki, dla jakich dane eksploatacyjne powinny być deklarowane dla jednostek z jednym i dwoma kanałami, dla zachowania zgodności z rozporządzeniem komisji UE w/s Ekoprojektu 206/2012 i rozporządzeniem komisji UE 626/2011 w sprawie etykiet efektywności energetycznej klimatyzatorów.

   

  PN-EN 14511-3:2018-08 - wersja angielska

  Data publikacji: 22-08-2018

  Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła do grzania i ziębienia oraz ziębiarki do procesów przemysłowych, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym -- Część 3: Metody badań

  Zakres

  1.1 Zastosowanie ma zakres EN 14511-1.
  1.2 W niniejszej Normie Europejskiej określono metody badań do wyznaczania danych znamionowych i charakterystyk klimatyzatorów chłodzonych powietrzem i wodą, ziębiarek cieczy oraz pomp ciepła działających w systemach powietrze-powietrze, woda-powietrze, powietrze-woda i woda-woda, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, stosowanych do grzania i/lub ziębienia pomieszczeń.

  Określono również metody badań i opracowywania sprawozdań dotyczących wyznaczania wydajności odzysku ciepła, wydajności instalacji przy zmniejszeniu obciążenia i wydajności pojedynczych zespołów wewnętrznych z instalacji wieloczęściowych, jeśli mają zastosowanie.
  Niniejsza norma umożliwia także ocenę multisplitów i modułowych systemów odzyskiwania ciepła w oparciu o wskaźniki jednostek wewnętrznych i zewnętrznych.

   

  PN-EN 14511-4:2018-08 - wersja angielska

  Data publikacji: 22-08-2018

  Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła do grzania i ziębienia oraz ziębiarki do procesów przemysłowych, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym -- Część 4: Wymagania

  Zakres

  1.1 Zastosowanie ma zakres EN 14511-1.
  1.2. W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania, które zapewniają że klimatyzatory, pompy ciepła i ziębiarki cieczy przy użyciu powietrza, wody lub solanki jako płynu pośredniczącego w wymianie ciepła, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym nadają się zgodnie z przeznaczeniem producenta do wykorzystania w przestrzeni grzanej i/lub chłodzonej.
   


   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję
  Klimatyzacja.biz, Wentylacja.biz, Chlodnictwo.biz
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.