google

  ch這dnictwo, komory ch這dnicze, instalacje ch這dnicze

  Og這szenia kategorie

  Kursy walut 19.04.2019
  1 USD
  3.8051
  0.0049
  1 EUR
  4.2802
  0.0012
  1 CHF
  3.7557
  -0.0029
  1 GBP
  4.9479
  -0.0004
  1 RUB
  0.0595
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomo軼i o nowo軼iach w bran篡
  Podaj imi i nazwisko:
  Tw鎩 adres email:
   
  Zam闚 czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chc doda:
  W zasi璕u km

  • Wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji wraz z zasilaniem w obiekcie by貫j Sto堯wki Studenckiej PRz po這穎nej przy ul. Akademickiej 8 w Rzeszowie.
  • Region: podkarpackie
  • Zamieszczono: 2018-10-31

  Szczeg馧y przetargu  Og這szenie nr 643451-N-2018 z dnia 2018-10-31 r.

  Politechnika Rzeszowska im. Ignacego ㄆkasiewicza: Wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji wraz z zasilaniem w obiekcie by貫j Sto堯wki Studenckiej PRz po這穎nej przy ul. Akademickiej 8 w Rzeszowie.
  OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

  Og這szenie dotyczy: Zam闚ienia publicznego

  Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, kt鏎ych dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, kt鏎e b璠 realizowa造 zam闚ienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj os鏏 b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych

  Nie


  Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia os鏏 nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, os鏏 zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawc闚 albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

  Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y

  Nie

  Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych

  Nie


  Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego ㄆkasiewicza, krajowy numer identyfikacyjny 17490000000, ul. Powsta鎍闚 Warszawy  12 , 35-959   Rzesz闚, woj. podkarpackie, pa雟two Polska, tel. 17 7432175; 8653888; 8653838, , e-mail dorzech@prz.edu.pl, , faks 17 8651075.
  Adres strony internetowej (URL): www.prz.edu.pl
  Adres profilu nabywcy: www.ogloszenia.propublico.pl/prz
  Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny (prosz okre郵i):
  Uczelnia wy窺za

  I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

  Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia

  Tak
  www.ogloszenia.propublico.pl/prz


  Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Nie
  Inny spos鏏:

  Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Tak
  Inny spos鏏:
  Pisemnie na adres wskazany poni瞠j
  Adres:
  POLITECHNIKA RZESZOWSKA Al. Powsta鎍闚 Warszawy 12 35-959 Rzesz闚 Polska


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  Nie
  Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


  II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji wraz z zasilaniem w obiekcie by貫j Sto堯wki Studenckiej PRz po這穎nej przy ul. Akademickiej 8 w Rzeszowie.
  Numer referencyjny: NA/P/272/2018
  Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
  Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:
  tylko jednej cz窷ci

  Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

  Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy:  II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: I. Charakterystyka obiektu. Przeznaczenie obiektu: Budynek Centrum Kultury Studenckiej (a poprzednio - Sto堯wki Studenckiej) jest jednym z obiekt闚 Politechniki Rzeszowskiej umo磧iwiaj帷ych organizowanie zamkni皻ych imprez okoliczno軼iowych. Opr鏂z jad這dajni dla student闚, pracownik闚 i ich go軼i mieszcz si w nim r闚nie: Klub Absolwenta, biura Centralnej Komisji Rekrutacyjnej PRz oraz Centrum Pomocy Materialnej Student闚 i Doktorant闚 Politechniki Rzeszowskiej. II. Zakres rob鏒: Przedmiotem zam闚ienia jest wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji wraz z instalacj elektryczn zasilaj帷 i towarzysz帷ymi robotami budowlanymi we wszystkich pomieszczeniach obj皻ych za陰czonym do SIWZ projektem z wy陰czeniem kuchni, sali konsumpcyjnej oraz cz窷ciowo sali g堯wnej, dla kt鏎ej zako鎍zenie prac przewidziano w szachcie instalacyjnym na kszta速kach N119 i W1-19.Dla budynku przewidziano system klimatyzacji oparty uk豉dzie VRF, opartym na jednostkach wewn皻rznych kasetonowych, pod陰czonych do jednostki zewn皻rznej zlokalizowanej na dachu budynku. Uk豉d klimatyzacyjny obs逝guje: Klub Absolwenta oraz pomieszczenia biurowe tj.:, Centrum Rekrutacji i Centrum Pomocy Materialnej dla Student闚 i Doktorant闚. Instalacja wentylacyjna obejmuje pomieszczenia biurowe (uk豉d NW2), sal g堯wn (uk豉d NW1) oraz maszynowni wentylacyjn. Centrale wentylacyjne uk豉d闚 NW1 i NW2 montowane b璠 w cz窷ci piwnicznej. Ilo嗆 powietrza nawiewnego i wywiewnego wynosi b璠zie:o dla uk豉du NW1 V= 6 000 m3/h, (sala g堯wna),o dla uk豉du NW2 V= 1 500 m3/h. (pomieszczenia biurowe).Przewody wentylacyjne wraz z uzbrojeniem instalacji rozprowadzane b璠 pod stropem w konstrukcji dachu, w suficie podwieszanym, a kana造 czerpne i wyrzutowe prowadzone b璠 po dachu i w szachcie instalacyjnym.Przedmiot zam闚ienia obejmuje r闚nie monta wsp鏊nych przewod闚 wentylacyjnych czerpnych i wyrzutowych dla uk豉d闚 wentylacji NW1, NW2 i NW3. Instalacja elektryczna obejmowa b璠zie tablice z zabezpieczeniami na potrzeby nowych urz康ze wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz doprowadzenie do nich zasilania, a rozprowadzona b璠zie na ca造m obiekcie, poza kuchni.III. Przebieg realizacji zam闚ienia: W zwi您ku z istniej帷ymi uwarunkowaniami finansowymi Zamawiaj帷ego wymaga si, aby realizacja zam闚ienia przebieg豉 w dw鏂h etapach :I etap - do 27 grudnia 2018 r. Etap obejmuje dostaw urz康ze i prefabrykat闚 wentylacyjnych (wed逝g tab. nr 2 Formularza cenowego)II etap - do 30 kwietnia 2019 r. Etap obejmuje: roboty monta穎we i instalacyjne. Dokumentacja projektowa, Przedmiar rob鏒 oraz STWiOR wraz z lokalizacj obiektu stanowi za陰cznik nr 8 do SIWZ.IV.Podstaw opracowania oferty jest opis przedmiotu zam闚ienia zawarty w SIWZ oraz STWiOR i przedmiary. Za陰czone przedmiary stanowi materia pomocniczy, bowiem w zwi您ku z przyj皻ym wynagrodzeniem rycza速owym dokumentacja nie musi obejmowa przedmiaru rob鏒 ( 4.3. Rozporz康zenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze郾ia 2004 r. w sprawie szczeg馧owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob鏒 budowlanych oraz programu funkcjonalno-u篡tkowego" Dz. 2072.2004.) Zamawiaj帷y umo磧iwi zainteresowanym wykonawcom dokonanie wizji lokalnej.Wymagane jest, aby zam闚ienie zosta這 zrealizowane zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami, normami za dostarczone w ramach przedmiotu zam闚ienia materia造, wyroby, urz康zenia i wyposa瞠nie posiada造 oznakowanie zgodno軼i po鈍iadczaj帷e dopuszczenie do stosowania i sprzeda篡 na terenie Unii Europejskiej (Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodno軼i - ( t.j. Dz. U. z 2016 poz. 655, Dz. U. z 2016 r. poz. 542 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1228.) oraz posiada造 wymagane certyfikaty.V. Oferowana cena musi zawiera wszystkie sk豉dniki koszt闚 wynikaj帷e z za陰czonej do SIWZ dokumentacji a tak瞠 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob鏒 oraz uwzgl璠nia wymagania i informacje Zamawiaj帷ego zamieszczone w SIWZ z uwzgl璠nieniem ewentualnych wyja郾ie Zamawiaj帷ego. Musi tak瞠 uwzgl璠nia wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i oka瞠 si niezb璠ne do zrealizowania przedmiotowego zadania, ma zawiera wszystkie koszty zwi您ane z realizacj zam闚ienia od przej璚ia placu budowy a do przekazania obiektu U篡tkownikowi, a tak瞠 obejmowa wszystkie koszty zwi您ane z realizacj zam闚ienia: dostawa, monta, przekazanie do u篡tkowania. VI. Stosowanie materia堯w r闚nowa積ych.- Je瞠li w jakimkolwiek miejscu w dokumentacji zosta造 wskazane nazwy producenta, nazwy w豉sne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materia堯w czy urz康ze s逝膨cych do wykonania niniejszego zam闚ienia - wsz璠zie tam Zamawiaj帷y dodaje wyrazy "lub r闚nowa積e".- Do materia堯w i urz康ze wskazanych w dokumentacji, dla kt鏎ych s wskazane nazwy producenta, nazwy w豉sne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie mo積a stosowa materia造 i urz康zenia r闚nowa積e pod wzgl璠em parametr闚 technicznych, jako軼iowych, funkcjonalnych oraz u篡tkowych. Przewidziane do zastosowania urz康zenia i materia造 powinny spe軟ia parametry okre郵one w dokumentacji projektowej i nie powinny by gorsze od za這瞠 projektowych.- Stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Pzp wykonawca powo逝j帷y si na zastosowanie materia堯w r闚nowa積ych winien wykaza, i spe軟iaj one wymogi zamawiaj帷ego w szczeg鏊no軼i poprzez udokumentowanie za陰czonymi do oferty informacjami na temat parametr闚 techniczno - wytrzyma這軼iowych, szczeg馧owych rysunk闚 technicznych, atest闚, aprobat, deklaracji zgodno軼i, kartami katalogowymi urz康ze i materia堯w zamiennych. Niniejsze dokumenty musz w spos鏏 jednoznaczny stwierdza r闚nowa積o嗆 proponowanych materia堯w i urz康ze w stosunku do przyj皻ych w projekcie. Dokumenty potwierdzaj帷e spe軟ienie wymog闚 okre郵onych niniejsz specyfikacj nale篡 za陰czy do oferty przetargowej.Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do oceny r闚nowa積o軼i proponowanych materia堯w lub urz康ze. Zamawiaj帷y zastrzega sobie tak瞠 prawo do korzystania w tym wzgl璠zie z opinii ekspert闚.VII. Zgodnie ze wzorem umowy, w okresie realizacji umowy Wykonawca b璠zie zobowi您any do ubezpieczenia budowy i rob鏒 z tytu逝 szk鏚, kt鏎e mog zaistnie w zwi您ku ze zdarzeniami losowymi o charakterze niszczycielskim pochodzenia naturalnego lub powsta造ch w wyniku dzia豉 cz這wieka, oraz od odpowiedzialno軼i cywilnej przez ca造 czas trwania niniejszej umowy. Ubezpieczeniu podlegaj w szczeg鏊no軼i:a. w zakresie zdarze losowych roboty, obiekty, budowle, urz康zenia oraz wszelkie mienie ruchome zwi您ane bezpo鈔ednio z wykonywaniem rob鏒, na kwot nie mniejsz ni warto嗆 umownego wynagrodzenia powi瘯szona o warto嗆 element闚 zaplecza budowy oraz sprz皻u niezb璠nego do zrealizowania przedmiotu umowy.b. od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na kwot w wysoko軼i co najmniej 500 000,00 z.

  II.5) G堯wny kod CPV: 45331200-8
  Dodatkowe kody CPV:


  II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
  Warto嗆 bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 - szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)


  II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:
  miesi帷ach:    lub dniach:
  lub
  data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia: 2019-04-30

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
  Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y nie stawia szczeg鏊nych wymaga w zakresie spe軟iania tego warunku.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Okre郵enie warunk闚: O udzielenie zam闚ienia mo瞠 ubiega si wykonawca, kt鏎y spe軟ia warunki, dotycz帷e sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. wykonawca, kt鏎y potwierdzi, 瞠 posiada 鈔odki finansowe lub posiada zdolno嗆 kredytow na kwot co najmniej 500 000,00 z.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
  Okre郵enie warunk闚: O udzielenie zam闚ienia publicznego mog ubiega si wykonawca, kt鏎y spe軟ia warunki, dotycz帷e zdolno軼i technicznej lub zawodowej tj.A) posiada do鈍iadczenie zawodowe rozumiane jako nale篡te wykonanie jednego podobnego zam闚ienia w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert (a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie) tj.: wykona roboty budowlane w zakresie budowy instalacji klimatyzacji i wentylacji o warto軼i co najmniej 500 000 z.B) dysponuje lub b璠zie dysponowa osobami posiadaj帷ymi uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼iach bez ogranicze: - konstrukcyjno-budowlanej; - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci庵owych i kanalizacyjnych;- instalacyjnej w zakresie instalacji i urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych,posiadaj帷ej co najmniej 3 - letnie do鈍iadczenie w uzyskanej specjalno軼i, lub przedstawi pisemne zobowi您anie innych podmiot闚 do udost瘼nienia os鏏 zdolnych do wykonania zam闚ienia. Jednocze郾ie zamawiaj帷y zaznacza, i zgodnie z art. 12a - ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 209 z p騧n. zm.) samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okre郵one w art. 12 ust. 1, mog r闚nie wykonywa osoby, kt鏎ych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zosta造 uznane na zasadach okre郵onych w przepisach odr瑿nych. Ocena spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu b璠zie dokonana na podstawie dokument闚, na zasadzie spe軟ia/nie spe軟ia.
  Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


  Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

  O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
  Tak
  O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  Odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.Za鈍iadczenie w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem podatk闚, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca zawar porozumienie z w豉軼iwym organem podatkowym w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg鏊no軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu.Za鈍iadczenie w豉軼iwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego albo innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca zawar porozumienie z w豉軼iwym organem w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg鏊no軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu.O鈍iadczenie wykonawcy o przynale積o軼i albo braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej.

  III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
  Wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, z za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, w szczeg鏊no軼i informacji o tym czy roboty zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne dokumenty.Wykaz os鏏, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami.Informacja banku lub sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej potwierdzaj帷a wysoko嗆 posiadanych 鈔odk闚 finansowych lub zdolno嗆 kredytow wykonawcy, w okresie nie wcze郾iejszym ni 1 miesi帷 przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  Je瞠li Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej sk豉da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj帷e, 瞠 nie zalega z op豉caniem podatk闚, op豉t, sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne lub zdrowotne albo 瞠 zawar porozumienie z w豉軼iwym organem w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg鏊no軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu, wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu.Je瞠li Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej sk豉da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj帷e, 瞠 nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i, wystawione nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu.Zobowi您anie podmiot闚, na zdolno軼iach lub sytuacji kt鏎ych Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji zam闚ienia.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  12 000.00 z


  IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia:

  Nie
  Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej
  Nie
  Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawc闚  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚 0
  Maksymalna liczba wykonawc闚  0
  Kryteria selekcji wykonawc闚:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

  Umowa ramowa b璠zie zawarta:

  Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:
  Nie
  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:
  Nie
  Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:
  Nie


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie
  Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:

  Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:

  Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
  Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
  Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
  Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena60,00
  Okres gwarancji40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
  Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

  Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

  Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

  Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

  Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

  Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

  Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:


  Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Nie
  Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

  字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
  Data: 2018-11-15, godzina: 10:00,
  Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):
  Nie
  Wskaza powody:

  J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
  > pl
  IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCH  Dane kontaktowe

  Politechnika Rzeszowska im. Ignacego ㄆkasiewicza
  35-959 Rzesz闚, Powsta鎍闚 Warszawy 12
  tel.: 17 7432175; 8653888; 8653
  fax.: 17 8651075
  email: Wy郵ij email
  http://www.prz.edu.pl
   
  Powiedz oferentowi, 瞠 jeste klientem z chlodnictwo.biz!
  Dzi瘯ujemy
   
  ID ogloszenia: 275688 Wr鵵 do listy przetarg闚

  Aby w pe軟i wykorzysta funkcjonalno嗆 portalu
  wymie swoj przegl康ark na nowsz wersj.