google

  ch這dnictwo, komory ch這dnicze, instalacje ch這dnicze

  Og這szenia kategorie

  Kursy walut 24.05.2019
  1 USD
  3.8436
  -0.026
  1 EUR
  4.2989
  -0.0118
  1 CHF
  3.8327
  -0.0016
  1 GBP
  4.8768
  -0.0084
  1 RUB
  0.0595
  -0.0005
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomo軼i o nowo軼iach w bran篡
  Podaj imi i nazwisko:
  Tw鎩 adres email:
   
  Zam闚 czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chc doda:
  W zasi璕u km

  • Modernizacja studia S3 i re篡serni A3 w budynku Radia lublin S.A.
  • Region: lubelskie
  • Zamieszczono: 2018-11-23

  Szczeg馧y przetargu  Og這szenie nr 652005-N-2018 z dnia 2018-11-23 r.

  Polskie Radio - Regionalna Rozg這郾ia w Lublinie "Radio Lublin" S.A.: Modernizacja studia S3 i re篡serni A3 w budynku Radia lublin S.A.
  OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

  Og這szenie dotyczy: Zam闚ienia publicznego

  Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, kt鏎ych dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, kt鏎e b璠 realizowa造 zam闚ienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj os鏏 b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych

  Nie


  Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia os鏏 nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, os鏏 zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawc闚 albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

  Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y

  Nie

  Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych

  Nie


  Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Polskie Radio - Regionalna Rozg這郾ia w Lublinie "Radio Lublin" S.A., krajowy numer identyfikacyjny 43036873800000, ul. ul. Obro鎍闚 Pokoju  2 , 20030   Lublin, woj. lubelskie, pa雟two Polska, tel. 815364222, e-mail roman.myszak@radio.lublin.pl, faks 815328728.
  Adres strony internetowej (URL): www.radio.lublin.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Podmiot prawa publicznego

  I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

  Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)

  Tak
  www.radio.lublin.pl


  Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia

  Nie
  www.radio.lublin.pl


  Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Nie
  Inny spos鏏:

  Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Tak
  Inny spos鏏:
  Oferty dla poszczeg鏊nych cz窷ci zam闚ienia (trzy cz窷ci) nale篡 sk豉da w formie pisemnej pod rygorem niewa積o軼i, w j瞛yku polskim
  Adres:
  Polskie Radio - Regionalna Rozg這郾ia w Lublinie "Radio Lublin" S.A., 20 - 030 Lublin, ul. Obro鎍闚 Pokoju 2, Sekretariat - pok. 207


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  Nie
  Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


  II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Modernizacja studia S3 i re篡serni A3 w budynku Radia lublin S.A.
  Numer referencyjny: PZZ.251.3.2018
  Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
  Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:
  wszystkich cz窷ci

  Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:
  Zamawiaj帷y nie wnosi zastrze瞠 w tym wzgl璠zie
  Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy:
  trzy cz窷ci zam闚ienia


  II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Przedmiotem zam闚ienia jest modernizacja studia S3 i re篡serni A3 w budynku Radia Lublin S.A., a w tym:1)Przedmiotem cz窷ci Nr 1 zam闚ienia jest realizacja rob鏒 remontowo konstrukcyjno budowlanych studia S3 i re篡serni A3 dla Radia Lublin S.A okre郵onych jako zadanie Nr 1/1. Szczeg馧owy opis cz窷ci Nr 1 zam闚ienia jest zakre郵ony w Za陰cznikach Nr 1 i Nr 1A - 1H do SIWZ.2)Przedmiotem cz窷ci Nr 2 zam闚ienia jest wykonanie wewn皻rznej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz zwi您anych z tym instalacji elektrycznych wewn皻rznych w ramach modernizacji studia S3 i re篡serni A3 okre郵onych jako:- zadanie Nr 2/1: Instalacja systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji studia radiowego S3 i re篡serni A3 dla Radia Lublin S.A.;- zadanie Nr 2/2: Instalacje elektryczne wewn皻rzne dla systemu klimatyzacji studia radiowego S3 i re篡serni A3 dla Radia Lublin S.A.Szczeg馧owy opis cz窷ci Nr 2 zam闚ienia jest zakre郵ony w Za陰cznikach Nr 2 i Nr 2A - 2H do SIWZ.3)Przedmiotem cz窷ci Nr 3 zam闚ienia jest realizacja rob鏒 remontowo budowlanych w zakresie ok豉dzin akustycznych oraz instalacji elektrycznych studia S3 i re篡serni A3 okre郵onych jako:- zadanie Nr 3/1: Roboty w zakresie akustyki studia S3 i re篡serni A3 dla Radia Lublin S.A.;- zadanie Nr 3/2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych studia S3 i re篡serni A3.Szczeg馧owy opis cz窷ci Nr 3 zam闚ienia jest zakre郵ony w Za陰cznikach Nr 3 i Nr 3A - 3G do SIWZ.

  II.5) G堯wny kod CPV: 39717200-3
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  42520000-7
  45331200-8
  45320000-6
  45421000-4
  45110000-1
  45200000-9
  45420000-7
  45262500-6
  45300000-0
  45422100-2
  45400000-1
  45410000-4
  45442100-8
  45220000-5
  45310000-3
  45311000-0
  45315700-5
  45316000-5
  45300000-0
  45400000-1
  45440000-3
  45421000-4
  45422100-2
  45310000-3


  II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
  Warto嗆 bez VAT:
  Waluta:

  PLN
  (w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 - szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)


  II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:
  miesi帷ach:    lub dniach:
  lub
  data rozpocz璚ia: 2019-03-01   lub zako鎍zenia: 2019-07-02

  II.9) Informacje dodatkowe: Realizacj poszczeg鏊nych cz窷ci zam闚ienia przewiduje si w ni瞠j wymienionych okresach:- Cz窷 Nr 1 zam闚ienia: rozpocz璚ie od dnia podpisania umowy jednak瞠 nie p騧niej ni od dnia 1 marca 2019 r., zako鎍zenie w terminie do 30 kwietnia 2019 r.;- Cz窷 Nr 2 zam闚ienia: rozpocz璚ie od dnia 6 maja 2019 r. jednak瞠 nie wcze郾iej ni po zako鎍zeniu realizacji cz窷ci nr 1 zam闚ienia, zako鎍zenie realizacji g堯wnych zada w terminie do 3 czerwca 2019 r.;- Cz窷 Nr 3 zam闚ienia: rozpocz璚ie od dnia 4 czerwca 2019 r., zako鎍zenie w terminie do 2 lipca 2019 r.Szczeg馧y dotycz帷e realizacji Cz窷ci Nr 1, Nr 2 i Nr 3 przedmiotu zam闚ienia zosta造 zakre郵one odpowiednio w opisach przedmiotu zam闚ienia dla tych cz窷ci tj. w za陰cznikach Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do SIWZ.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
  Okre郵enie warunk闚:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Okre郵enie warunk闚:
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
  Okre郵enie warunk闚: Zdolno嗆 techniczna:1) Dla Cz窷ci Nr 1 zam闚ienia: warunek ten zostanie spe軟iony, je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 wykona co najmniej jedn robot budowlan nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz kt鏎ego roboty ta zosta豉 wykonana, z za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy ta robota budowlana zosta豉 wykonana nale篡cie, w szczeg鏊no軼i informacji o tym czy robota zosta豉 wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zona, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego robota budowlana by豉 wykonywana, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne dokumenty.Zamawiaj帷y pod poj璚iem roboty budowlanej rozumie zadanie dotycz帷e rob鏒 budowlanych w zakresie mi璠zy innymi demonta簑 i monta簑 okien i drzwi zewn皻rznych b康 wewn皻rznych o warto軼i nie mniejszej ni 35 000,00 PLN brutto za zadanie. 2) Dla Cz窷ci Nr 2 zam闚ienia: : warunek ten zostanie spe軟iony, je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 wykona co najmniej jedn dostaw wraz z monta瞠m i uruchomieniem systemu wentylacji i klimatyzacji nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz kt鏎ego dostawa lub us逝ga zosta豉 wykonana, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy ta dostawa lub us逝ga zosta豉 wykonana lub jest wykonywana nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego dostawa lub us逝ga by豉 wykonywana, a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch jest wykonywana, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - o鈍iadczenie Wykonawcy.Zamawiaj帷y pod poj璚iem dostawy wraz z monta瞠m i uruchomieniem rozumie wykonanie monta簑 systemu wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej i klimatyzacji o warto軼i nie mniejszej ni 90 000,00 PLN brutto za zadanie. 3) Dla Cz窷ci Nr 3 zam闚ienia: warunek ten zostanie spe軟iony, je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 wykona co najmniej jedn robot budowlan nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz kt鏎ego roboty ta zosta豉 wykonana, z za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy ta robota budowlana zosta豉 wykonana nale篡cie, w szczeg鏊no軼i informacji o tym czy robota zosta豉 wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zona, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego robota budowlana by豉 wykonywana, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne dokumenty.Zamawiaj帷y pod poj璚iem roboty budowlanej rozumie zadanie dotycz帷e rob鏒 budowlanych w zakresie mi璠zy innymi monta簑 izolacji cieplnych i przeciwd德i瘯owych o warto軼i nie mniejszej ni 70 000,00 PLN brutto za zadanie. Zamawiaj帷y dokona oceny spe軟iania powy窺zych warunk闚 w oparciu o:- o鈍iadczenie, o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, o kt鏎ych mowa w rozdz. IV. ust. 1 pkt 1 lit. a) SIWZ, oraz- wykaz wykonanych rob鏒 budowlanych (Cz窷 Nr 1 i Nr 3) / dostaw, a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych (Cz窷 Nr 3), o kt鏎ych mowa w rozdz. IV ust. 4 pkt. 1) SIWZ (dotyczy Wykonawc闚, kt鏎ych oferty zostan najwy瞠j ocenione odpowiednio dla Cz窷ci Nr 1, Nr 2 i Nr 3 zam闚ienia).Zdolno嗆 zawodowa:1)Dla Cz窷ci Nr 1 zam闚ienia: warunek zostanie spe軟iony, je瞠li Wykonawca przedstawi wykaz os鏏 skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝gi, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie dysponowania tymi osobami. Wykonawca winien w szczeg鏊no軼i wykaza, 瞠 dysponuje lub b璠zie dysponowa nast瘼uj帷 osob:Kierownik budowy - posiadaj帷y uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalno軼i konstrukcyjno - budowlanej (lub odpowiadaj帷e im r闚nowa積e uprawnienia budowlane w zakresie obj皻ym przedmiotowym przedsi瞝zi璚iem, kt鏎e zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚).2)Dla Cz窷ci Nr 2 zam闚ienia: warunek zostanie spe軟iony, je瞠li Wykonawca przedstawi wykaz os鏏 skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝gi, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie dysponowania tymi osobami. Wykonawca winien w szczeg鏊no軼i wykaza, 瞠 dysponuje lub b璠zie dysponowa nast瘼uj帷 osob:posiadaj帷 aktualne 鈍iadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie: obs逝gi, konserwacji, remont闚 i monta簑 urz康ze, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napi璚iu nie wy窺zym ni 1 kV (grupa G-1).3)Dla Cz窷ci Nr 3 zam闚ienia: warunek zostanie spe軟iony, je瞠li Wykonawca przedstawi wykaz os鏏 skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝gi, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie dysponowania tymi osobami. Wykonawca winien w szczeg鏊no軼i wykaza, 瞠 dysponuje lub b璠zie dysponowa nast瘼uj帷 osob:posiadaj帷 aktualne 鈍iadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie: obs逝gi, konserwacji, remont闚 i monta簑 urz康ze, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napi璚iu nie wy窺zym ni 1 kV (grupa G-1).W odniesieniu do Cz窷ci Nr 2 i Nr 3: uprawnienia wydane zgodnie z Rozporz康zeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo貫cznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczeg馧owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmuj帷e si eksploatacj urz康ze, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r., Nr 89, poz. 828 z p騧n. zm.) lub inne r闚nowa積e w stosunku do w/wym. uprawnie dopuszczone np. ustawami, dyrektywami lub umowami mi璠zynarodowymi.Wymienione powy瞠j sk豉dy osobowe Wykonawc闚 poszczeg鏊nych cz窷ci zam闚ienia nale篡 traktowa jako minimalne wymagania Zamawiaj帷ego, kt鏎e nie wyczerpuj ca這軼i personelu niezb璠nego do rzetelnego wype軟ienia zobowi您a Wykonawc闚 poszczeg鏊nych cz窷ci zam闚ienia.Zamawiaj帷y dokona oceny spe軟iania powy窺zych warunk闚 w oparciu o:- o鈍iadczenie, o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, o kt鏎ych mowa w rozdz. IV. ust. 1 pkt 1 lit. a) SIWZ, oraz- wykaz os鏏, skierowanych przez Wykonawc闚 do realizacji zam闚ie publicznych (odpowiednio dla Cz窷ci Nr 1, Nr 2 i Nr 3) / wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ie, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i, oraz informacj o podstawie dysponowania tymi osobami, o kt鏎ym mowa w rozdz. IV ust. 4 pkt. 2) SIWZ (dotyczy jedynie Wykonawc闚, kt鏎ych oferty zostan najwy瞠j ocenione odpowiednio dla Cz窷ci Nr 1, Nr 2 i Nr 3 zam闚ienia).
  Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏: Tak
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)


  III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

  O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
  Tak
  O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1)Odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Forma dokumentu: orygina lub kopia po鈍iadczona za zgodno嗆 z orygina貫m przez Wykonawc. W zakresie pozosta造ch podstaw wykluczenia (z zastrze瞠niem ust. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp), Zamawiaj帷y oprze si na tre軼i o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w ust. 1 pkt 1) lit b) rozdzia逝 IV SIWZ.2) Wykonawcy zagraniczni.a)Je瞠li Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o kt鏎ym mowa w pkt. 1, sk豉da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt鏎ym ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj帷e, 瞠 nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i. Dokumenty powinny by wystawione nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert,b)Je瞠li w kraju, w kt鏎ym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt鏎ej dokument dotyczy, nie wydaje si dokument闚, o kt鏎ych mowa w pkt 1, zast瘼uje si je dokumentem zawieraj帷ym odpowiednio o鈍iadczenie Wykonawcy, za wskazaniem osoby albo os鏏 uprawnionych do jego reprezentacji, lub o鈍iadczenie osoby, kt鏎ej dokument mia dotyczy z這穎ne przed notariuszem lub przed organem s康owym, administracyjnym albo organem samorz康u zawodowego lub gospodarczego w豉軼iwym ze wzgl璠u na siedzib lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 2 lit a) stosuje si odpowiednio.

  III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
  1)Dla Cz窷ci Nr 1 zam闚ienia: wykaz co najmniej jednej roboty budowlanej wykonanej nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz kt鏎ego roboty ta zosta豉 wykonana, z za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy ta robota budowlana zosta豉 wykonana nale篡cie, w szczeg鏊no軼i informacji o tym czy robota zosta豉 wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zona, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego robota budowlana by豉 wykonywana, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne dokumenty. Wz鏎 wykazu stanowi Za陰cznik Nr 13.1 do SIWZ. Forma dokumentu: orygina lub kopia po鈍iadczona za zgodno嗆 z orygina貫m przez Wykonawc.2)Dla Cz窷ci Nr 1 zam闚ienia: wykaz os鏏 skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝gi, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie dysponowania tymi osobami. Wz鏎 wykazu stanowi Za陰cznik Nr 14 do SIWZ. Forma dokumentu: orygina lub kopia po鈍iadczona za zgodno嗆 z orygina貫m przez Wykonawc.3)Dla Cz窷ci Nr 2 zam闚ienia: wykaz co najmniej jednej dostawy wraz z monta瞠m i uruchomieniem systemu wentylacji i klimatyzacji wykonanej nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz kt鏎ego dostawa lub us逝ga zosta豉 wykonana, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy ta dostawa lub us逝ga zosta豉 wykonana lub jest wykonywana nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego dostawa lub us逝ga by豉 wykonywana, a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch jest wykonywana, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - o鈍iadczenie Wykonawcy. Wz鏎 wykazu stanowi Za陰cznik Nr 13.2 do SIWZ. Forma dokumentu: orygina lub kopia po鈍iadczona za zgodno嗆 z orygina貫m przez Wykonawc.4)Dla Cz窷ci Nr 2 zam闚ienia: wykaz os鏏 skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝gi, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie dysponowania tymi osobami. Wz鏎 wykazu stanowi Za陰cznik Nr 14 do SIWZ. Forma dokumentu: orygina lub kopia po鈍iadczona za zgodno嗆 z orygina貫m przez Wykonawc.5)Dla Cz窷ci Nr 3 zam闚ienia: wykaz co najmniej jednej roboty budowlanej wykonanej nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz kt鏎ego roboty ta zosta豉 wykonana, z za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy ta robota budowlana zosta豉 wykonana nale篡cie, w szczeg鏊no軼i informacji o tym czy robota zosta豉 wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zona, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego robota budowlana by豉 wykonywana, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne dokumenty. Wz鏎 wykazu stanowi Za陰cznik Nr 13.3 do SIWZ. Forma dokumentu: orygina lub kopia po鈍iadczona za zgodno嗆 z orygina貫m przez Wykonawc.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  1)Dla Cz窷ci Nr 2 zam闚ienia: opis techniczny lub karty katalogowe lub inne r闚nowa積e dokumenty, potwierdzaj帷e, i oferowane klimatyzatory i centrale wentylacyjne spe軟iaj wymagania Zamawiaj帷ego (okre郵one w Za陰czniku Nr 2 do SIWZ. Forma dokumentu: orygina lub kopia po鈍iadczona za zgodno嗆 z orygina貫m przez Wykonawc.2)Dla Cz窷ci Nr 2 zam闚ienia: o鈍iadczenie Wykonawcy potwierdzaj帷e, i przedmiot umowy w zakresie monta簑 i serwisowania klimatyzator闚 i central wentylacyjnych b璠zie wykonywany przez podmiot posiadaj帷y autoryzacj producenta w dziedzinie monta簑 i serwisowania zaoferowanych klimatyzator闚 i central wentylacyjnych - orygina lub kopia po鈍iadczona za zgodno嗆 z orygina貫m przez Wykonawc.Zamawiaj帷y zastrzega, i najp騧niej przed przyst徙ieniem do wykonywania zam闚ienia mo瞠 za膨da okazania dokumentu potwierdzaj帷ego przedmiotowe uprawnienie (np. certyfikat).3)Dla Cz窷ci Nr 3 zam闚ienia: opis techniczny lub karty katalogowe lub inne r闚nowa積e dokumenty, potwierdzaj帷e, i oferowane panele akustyczne spe軟iaj wymagania Zamawiaj帷ego (okre郵one w Za陰czniku Nr 3 do SIWZ). Forma dokumentu: orygina lub kopia po鈍iadczona za zgodno嗆 z orygina貫m przez Wykonawc.

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1)Pe軟omocnictwo - wymagane, je瞠li ofert w post瘼owaniu sk豉da w imieniu Wykonawcy pe軟omocnik. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o zam闚ienie zobowi您ani s za陰czy do oferty pe軟omocnictwo do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Forma dokumentu: orygina lub kopia po鈍iadczona notarialnie.2)W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiaj帷ego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o kt鏎ej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowi您any przekaza Zamawiaj帷emu o鈍iadczenie o przynale積o軼i lub braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o kt鏎ej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze z這瞠niem o鈍iadczenia, Wykonawca mo瞠 przedstawi dowody, 瞠 powi您ania z innym Wykonawc nie prowadz do zak堯cenia konkurencji w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia. Forma dokumentu: orygina. Przyk豉dowy wz鏎 o鈍iadczenia stanowi Za陰cznik Nr 11 do SIWZ.3)Wykonawca, kt鏎y polega na zdolno軼iach lub sytuacji innych podmiot闚, musi udowodni Zamawiaj帷emu, 瞠 realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa豉 niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚, w szczeg鏊no軼i przedstawiaj帷 zobowi您anie tych podmiot闚 do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji zam闚ienia. Przyk豉dowy wz鏎 zobowi您ania stanowi Za陰cznik Nr 12 do SIWZ. W przypadku korzystania z potencja逝 innych podmiot闚 w celu spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, Wykonawca powinien przed這篡 stosowne zobowi您anie tego podmiotu lub inny dow鏚 na udost瘼nienie potencja逝 wraz z ofert w formie orygina逝.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia:

  Tak
  Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:
  Zaliczki na poczet wykonania zam闚ienia:a)Cz窷 Nr 1 zam闚ienia - Zamawiaj帷y nie przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia;b)Cz窷 Nr 2 zam闚ienia - Zamawiaj帷y nie przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia. Zamawiaj帷y przewiduje p豉tno嗆 za realizacj zam闚ienia w dw鏂h transzach. Szczeg馧y w Za陰czniku Nr 2 do SIWZ (Opis cz窷ci Nr 2 przedmiotu zam闚ienia);c)Cz窷 Nr 3 zam闚ienia - Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia. Szczeg馧y zosta造 okre郵one w rozdz. III Za陰cznika Nr 3 do SIWZ (Opis cz窷ci Nr 3 przedmiotu zam闚ienia).


  IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej
  Nie
  Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawc闚  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚
  Maksymalna liczba wykonawc闚  
  Kryteria selekcji wykonawc闚:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

  Umowa ramowa b璠zie zawarta:

  Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:

  Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie
  Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:

  Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:

  Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
  Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
  Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
  Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cz窷 nr 1 zam闚ienia: cena100,00
  Cz窷 nr 2 zam闚ienia: cena90,00
  Cz窷 nr 2 zam闚ienia; gwarancja10,00
  Cz窷 nr 3 zam闚ienia: cena100,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
  Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

  Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

  Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

  Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

  Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

  Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

  Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:


  Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Przewiduje si zmiany postanowie zawartych um闚 odpowiednio dla cz窷ci Nr 1, Nr 2 i Nr 3 zam闚ienia w stosunku do tre軼i ofert, na podstawie kt鏎ych dokonano wyboru Wykonawc闚 dla Cz窷ci Nr 1, Nr 2 i Nr 3 zam闚ienia, a w szczeg鏊no軼i:1. dla cz窷ci Nr 1 zam闚ienia:Zmiana postanowie zawartej umowy mo瞠 nast徙i wy陰cznie w przypadkach przewidzianych ustaw Prawo zam闚ie publicznych, za zgod obu Stron wyra穎n na pi鄉ie w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewa積o軼i takiej zmiany.2. dla cz窷ci Nr 2 zam闚ienia:1) Zmiany postanowie umowy mog nast徙i wy陰cznie w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp i pod rygorem niewa積o軼i wymagaj formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.2) Zamawiaj帷y, dzia豉j帷 zgodnie z dyspozycj przepisu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp mo瞠 wyrazi zgod na dokonanie istotnych zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru Wykonawcy w nast瘼uj帷ych okoliczno軼iach:a)konieczno軼i zmiany termin闚 umownych, je郵i konieczno嗆 ta nast徙i豉 na skutek okoliczno軼i, kt鏎ych nie mo積a by這 przewidzie w chwili zawierania umowy i nie wynika ona z winy Wykonawcy. Wykonawca na pi鄉ie przedstawi okoliczno軼i uniemo磧iwiaj帷e dochowanie terminu wynikaj帷ego z oferty.b)konieczno軼i zmiany termin闚 umownych, w sytuacji gdy brak mo磧iwo軼i dochowania pierwotnego terminu wynika z okoliczno軼i le膨cych po stronie Zamawiaj帷ego, w szczeg鏊no軼i w przypadku przed逝瘸j帷ych si prac remontowo budowlanych dotycz帷ych realizacji Cz窷ci Nr 1 przedmiotowego zam闚ienia publicznego,c)wyd逝瞠nia terminu realizacji zam闚ienia w przypadku, o kt鏎ym mowa w pkt. f) poni瞠j, z zastrze瞠niem i termin ten nie mo瞠 by d逝窺zy ni 14 dni,d)ewentualnej zmiany sposobu realizacji zam闚ienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawc, na realizacj z udzia貫m Podwykonawc闚 lub zmiany zakresu zam闚ienia powierzonego Podwykonawcom, a tak瞠 zmiany sposobu realizacji zam闚ienia z realizacji przy udziale Podwykonawc闚 na samodzieln realizacj przez Wykonawc, a tak瞠 zmiany lub rezygnacji z Podwykonawc闚 wskazanych w 2 ust. 6 wzoru umowy (Za陰cznik Nr 5.2 do SIWZ),e)zmiany powszechnie obowi您uj帷ych przepis闚 prawa w zakresie maj帷ym wp造w na realizacj umowy,f)zako鎍zenia produkcji danego modelu urz康zenia i zast徙ienie do urz康zeniem o parametrach technicznych takich samych lub lepszych od opisanych przez Zamawiaj帷ego w dokumentacji dotycz帷ej cz窷ci nr 2 zam闚ienia w post瘼owaniu o sygn. PZZ.251.3.2018,g)zmiany osoby o kt鏎ej mowa w 3 ust. 1 wzoru umowy, z zastrze瞠niem posiadania przez t osob co najmniej kwalifikacji okre郵onych w dokumentacji Cz窷ci Nr 2 zam闚ienia w post瘼owaniu o sygn. PZZ.251.3.2018, pod rygorem niedopuszczenia tej osoby do wykonywania czynno軼i (z zastrze瞠niem, i zmiana ta nie mo瞠 prowadzi do zmiany Wykonawcy).h)wyd逝瞠nia terminu gwarancji w sytuacji przed逝瞠nie jej przez producenta urz康zenia lub Wykonawc,i)zmiany cen w sytuacji, kiedy zmiana ta b璠zie korzystna dla Zamawiaj帷ego tzn. na cen ni窺z - na pisemny wniosek jednej ze Stron,j)ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowi您ywania umowy. Zamawiaj帷y nie dopuszcza mo磧iwo軼i zwi瘯szenia warto軼i umowy, o kt鏎ej mowa w 5 ust. 1 wzoru umowy.3. dla cz窷ci Nr 3 zam闚ienia:Zmiana postanowie zawartej umowy mo瞠 nast徙i wy陰cznie w przypadkach przewidzianych ustaw Prawo zam闚ie publicznych, za zgod obu Stron wyra穎n na pi鄉ie w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewa積o軼i takiej zmiany.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

  字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
  Data: 2018-12-10, godzina: 09:00,
  Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):

  Wskaza powody:

  J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
  >
  IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  I. Klauzula informacyjna dotycz帷a przetwarzania danych osobowych bezpo鈔ednio od osoby fizycznej, kt鏎ej dane dotycz, w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (DZ. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1), dalej ,,RODO", informujemy, 瞠 b璠ziemy przetwarza Pana/Pani dane osobowe wed逝g poni窺zych zasad.1)Administrator danych osobowych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych b璠zie Polskie Radio - Regionalna Rozg這郾ia w Lublinie ,,Radio Lublin" S.A. kontakt z administratorem danych osobowych mo磧iwy jest w formie:- pisemnej na adres: ul. Obro鎍闚 Pokoju 2, 20 - 030 Lublin,- elektronicznej na adres e-mail: iod@radio-lublin.pl2)Inspektor Ochrony Danych. We wszystkich sprawach dotycz帷ych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwi您anych z przetwarzaniem danych, mo瞠 Pani/Pan kontaktowa si z Inspektorem Ochrony Danych w nast瘼uj帷y spos鏏:- pisemnie na adres: ul. Obro鎍闚 Pokoju 2, 20 - 030 Lublin,- elektronicznie na adres e-mail: iod@radio-lublin.pl3)Cel przetwarzania danych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego o sygn. PZZ.251.32018, i nazwie ,,Modernizacja studia S3 i re篡serni A3 w budynku Radia Lublin S.A.", prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.Obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;4)Odbiorcy danych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;5)Okres przechowywania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia,, a je瞠li okres trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 okres trwania umowy;6)Uprawnienia zwi您ane z przetwarzaniem danych osobowych.a) posiada Pani/Pan:- na podstawi art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw Pzp oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 z post瘼owania oraz jego za陰cznik闚;- na podstawie art.18 RODO prawo do 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pastwa cz這nkowskiego;- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony danych Osobowych, gdy uzna pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;b) nie przys逝guje pani/Panu:- w zawi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ych mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstawa prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.II.Obowi您ki informacyjne Wykonawcy wynikaj帷e z RODO. Wykonawca ubiegaj帷 si o udzielenie zam闚ienia publicznego jest zobowi您any do wype軟ienia obowi您ku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO wzgl璠em os鏏 fizycznych, kt鏎ych dane osobowe dotycz i od kt鏎ych dane te Wykonawca bezpo鈔ednio pozyska (b璠 to w szczeg鏊no軼i osoby fizyczne: skierowane do realizacji zam闚ienia, podwykonawcy, podmioty trzecie, pe軟omocnicy, cz這nkowie organ闚 zarz康zaj帷ych). Obowi您ek informacyjny wynikaj帷y z art. 13 RODO nie b璠zie mia zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, kt鏎ej dane dotycz, dysponuje ju tymi informacjami (art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto Wykonawca zobowi您any jest wype軟i obowi您ek informacyjny wynikaj帷y z art. 14 RODO wzgl璠em os鏏 fizycznych, kt鏎ych dane przekazuje Zamawiaj帷emu i kt鏎ych dane po鈔ednio pozyska, chyba 瞠 ma zastosowanie co najmniej jedno z w陰cze, o kt鏎ych mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, 瞠 Wykonawca wype軟i ww. obowi您ki informacyjne oraz ochrony prawne uzasadnionych interes闚 osoby trzeciej, kt鏎ej dane zosta造 przekazane w zwi您ku z udzia貫m Wykonawcy w post瘼owaniu, zamawiaj帷y zobowi您uje Wykonawc do z這瞠nia o鈍iadczenia o wype軟ieniu przez niego obowi您k闚 informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO. Wz鏎 stosownego o鈍iadczenia zosta przewidziany w formularzach ofert dla poszczeg鏊nych cz窷ci przedmiotowego zam闚ienia stanowi帷ych odpowiednio Za陰czniki Nr 6.1, Nr 6.2 i Nr 6.3 do SIWZ.

  ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCH  Cz窷 nr: 1Nazwa: Realizacja rob鏒 remontowo budowlanych studia S3 i re篡serni A3
  1) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:Przedmiotem cz窷ci Nr 1 zam闚ienia jest realizacja rob鏒 remontowo konstrukcyjno budowlanych studia S3 i re篡serni A3 dla Radia Lublin S.A okre郵onych jako zadanie Nr 1/1.1)Przedmiotem Cz窷ci Nr 1 zam闚ienia jest m.in. dostawa oraz monta okien i drzwi o parametrach technicznych nie gorszych od wymienionych w szczeg馧owym opisie przedmiotu zam闚ienia w Za陰czniku Nr 1 do SIWZ, zwanych dalej ,,urz康zeniami". Oferowane urz康zenia musz by fabrycznie nowe, nieu篡wane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz musza posiada stosowne dokumenty dopuszczaj帷e urz康zenia do sprzeda篡 i u篡tkowania na terenie RP. Wykonawca jest zobowi您any zapewni tak瞠 bezp豉tny serwis gwarancyjny urz康ze, obejmuj帷y swoim zakresem obowi您kowe bezp豉tne przegl康y gwarancyjne (o ile takie s wymagane) i utrzymanie warunk闚 gwarancji w zadeklarowanym przez Wykonawc okresie gwarancyjnym.2)Zakres zam闚ienia obejmuje m.in.: zakup urz康ze wraz z ich dostarczeniem, roz豉dunkiem, wniesieniem i zamontowaniem. Okna i drzwi wymienione w szczeg馧owym opisie przedmiotu zam闚ienia (Za陰cznik Nr 1 do SIWZ) nale篡 zamontowa w budynku Radia Lublin S.A,. w pomieszczeniach studia S3 oraz re篡serni A3.3)Monta winien by dokonany zgodnie z dokumentacj techniczno rozruchow urz康ze (DTR) oraz zaleceniami producenta jak r闚nie obowi您uj帷ymi przepisami i normami w spos鏏 zapewniaj帷y prawid這we dzia豉nie urz康ze. Wszystkie materia造, a tak瞠 maszyny i narz璠zia specjalistyczne niezb璠ne do wykonania przedmiotu zam闚ienia, zabezpiecza Wykonawca.Szczeg馧owy opis Cz窷ci Nr 1 przedmiotu zam闚ienia stanowi Za陰czniki Nr 1, Nr 1A 1H do SIWZ.
  2) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie(CPV): 45421000-4, 45110000-1, 45200000-9, 45262500-6, 45300000-0, 45422100-2, 45400000-1, 45410000-4, 45442100-8

  3) Warto嗆 cz窷ci zam闚ienia(je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
  Warto嗆 bez VAT:
  Waluta:
  PLN
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesi帷ach:
  okres w dniach:
  data rozpocz璚ia: 2019-03-01
  data zako鎍zenia: 2019-04-30
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena100,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Cz窷 nr: 2Nazwa: Wykonanie wewn皻rznej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz zwi您anych z tym instalacji elektrycznych wewn皻rznych w ramach modernizacji studia S3 i re篡serni A3
  1) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:Przedmiotem cz窷ci Nr 2 zam闚ienia jest wykonanie wewn皻rznej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz zwi您anych z tym instalacji elektrycznych wewn皻rznych w ramach modernizacji studia S3 i re篡serni A3 okre郵onych jako:- zadanie Nr 2/1: Instalacja systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji studia radiowego S3 i re篡serni A3 dla Radia Lublin S.A.;- zadanie Nr 2/2: Instalacje elektryczne wewn皻rzne dla systemu klimatyzacji studia radiowego S3 i re篡serni A3 dla Radia Lublin S.A.1)Przedmiotem Cz窷ci Nr 2 zam闚ienia jest m.in. dostawa oraz monta central wentylacyjnych oraz klimatyzator闚 o parametrach technicznych nie gorszych od wymienionych w szczeg馧owym opisie przedmiotu zam闚ienia w Za陰czniku Nr 2 do SIWZ, zwanych dalej ,,urz康zeniami". Oferowane urz康zenia musz by fabrycznie nowe, nieu篡wane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz musza posiada stosowne dokumenty dopuszczaj帷e urz康zenia do sprzeda篡 i u篡tkowania na terenie RP. Wykonawca jest zobowi您any zapewni tak瞠 bezp豉tny serwis gwarancyjny urz康ze, obejmuj帷y swoim zakresem obowi您kowe bezp豉tne przegl康y gwarancyjne (dwa razy w roku) i utrzymanie warunk闚 gwarancji w zadeklarowanym przez Wykonawc okresie gwarancyjnym.2)Zakres zam闚ienia obejmuje m.in.: zakup urz康ze wraz z ich dostarczeniem, roz豉dunkiem, wniesieniem i zamontowaniem. Centrale wentylacyjne i klimatyzatory wymienione w szczeg馧owym opisie przedmiotu zam闚ienia (Za陰cznik Nr 2 do SIWZ) nale篡 zamontowa w budynku Radia Lublin S.A,. w pomieszczeniach studia S3 oraz re篡serni A3 i pomieszczeniach piwnicznych.3)Monta winien by dokonany zgodnie z dokumentacj techniczno rozruchow urz康ze (DTR) oraz zaleceniami producenta jak r闚nie obowi您uj帷ymi przepisami i normami w spos鏏 zapewniaj帷y prawid這we dzia豉nie urz康ze. Wszystkie materia造, a tak瞠 maszyny i narz璠zia specjalistyczne niezb璠ne do wykonania przedmiotu zam闚ienia, zabezpiecza Wykonawca.Szczeg馧owy opis Cz窷ci Nr 2 przedmiotu zam闚ienia stanowi Za陰czniki Nr 2 oraz Nr 2A 2D do SIWZ.
  2) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie(CPV): 39717200-3, 42520000-7, 45331200-8, 45220000-5, 45310000-3, 45311000-0, 45315700-5, 45316000-5

  3) Warto嗆 cz窷ci zam闚ienia(je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
  Warto嗆 bez VAT:
  Waluta:
  PLN
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesi帷ach:
  okres w dniach:
  data rozpocz璚ia: 2019-05-06
  data zako鎍zenia: 2019-06-03
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena90,00
  gwarancja10,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Cz窷 nr: 3Nazwa: Realizacja rob鏒 remontowo budowlanych w zakresie ok豉dzin akustycznych oraz instalacji elektrycznych studia S3 i re篡serni A3
  1) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:Przedmiotem cz窷ci Nr 3 zam闚ienia jest realizacja rob鏒 remontowo budowlanych w zakresie ok豉dzin akustycznych oraz instalacji elektrycznych studia S3 i re篡serni A3 okre郵onych jako:- zadanie Nr 3/1: Roboty w zakresie akustyki studia S3 i re篡serni A3 dla Radia Lublin S.A.;- zadanie Nr 3/2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych studia S3 i re篡serni A3.Szczeg馧owy opis Cz窷ci Nr 3 przedmiotu zam闚ienia stanowi Za陰czniki Nr 3 oraz Nr 3A 3G do SIWZ.
  2) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie(CPV): 45320000-6, 45300000-0, 45400000-1, 45420000-7, 45440000-3, 45421000-4, 45422100-2, 45310000-3

  3) Warto嗆 cz窷ci zam闚ienia(je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
  Warto嗆 bez VAT:
  Waluta:
  PLN
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesi帷ach:
  okres w dniach:
  data rozpocz璚ia: 2019-06-04
  data zako鎍zenia: 2019-07-02
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena100,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  Polskie Radio - Regionalna Rozg這郾ia w Lublinie "Radio Lublin" S.A.
  20-030 Lublin, ul. Obro鎍闚 Pokoju 2
  tel.: 815364222
  fax.: 815328728
  email: Wy郵ij email
  http://www.radio.lublin.pl
   
  Powiedz oferentowi, 瞠 jeste klientem z chlodnictwo.biz!
  Dzi瘯ujemy
   
  ID ogloszenia: 283995 Wr鵵 do listy przetarg闚

  Aby w pe軟i wykorzysta funkcjonalno嗆 portalu
  wymie swoj przegl康ark na nowsz wersj.