google

  ch這dnictwo, komory ch這dnicze, instalacje ch這dnicze

  Og這szenia kategorie

  Kursy walut 22.08.2019
  1 USD
  3.9337
  0.0127
  1 EUR
  4.3660
  0.0147
  1 CHF
  4.0050
  0.0036
  1 GBP
  4.7784
  0.0161
  1 RUB
  0.0600
  0.0008
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomo軼i o nowo軼iach w bran篡
  Podaj imi i nazwisko:
  Tw鎩 adres email:
   
  Zam闚 czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chc doda:
  W zasi璕u km

  • Wykonanie rob鏒 wyko鎍zeniowych oraz zagospodarowanie terenu Wiejskiego Domu Kultury w Str騜ach Ma造ch
  • Region: podkarpackie
  • Zamieszczono: 2019-04-12

  Szczeg馧y przetargu  Og這szenie nr 536595-N-2019 z dnia 2019-04-12 r.

  Gmina Sanok: Wykonanie rob鏒 wyko鎍zeniowych oraz zagospodarowanie terenu Wiejskiego Domu Kultury w Str騜ach Ma造ch
  OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

  Og這szenie dotyczy: Zam闚ienia publicznego

  Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

  Tak


  Nazwa projektu lub programu
  zadanie jest elementem wniosku o przyznanie pomocy pn. :" Utworzenie Multimedialnego Centrum Edukacyjno Kulturalnego na bazie Wiejskiego Domu Kultury w Str騜ach Ma造ch" na operacje typu ,,Inwestycje w obiekty pe軟i帷e funkcje kulturalne" w ramach dzia豉nia ,,Podstawowe us逝gi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", obj皻ego Programem Rozwoju Obszar闚 Wiejskich na lata 2014-2020.

  O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, kt鏎ych dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, kt鏎e b璠 realizowa造 zam闚ienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj os鏏 b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych

  Nie


  Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia os鏏 nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, os鏏 zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawc闚 albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

  Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y

  Nie

  Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych

  Nie


  Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sanok, krajowy numer identyfikacyjny 37044074900000, ul. ul. Ko軼iuszki  23 , 38-500  Sanok, woj. podkarpackie, pa雟two Polska, tel. 134656551, e-mail k.kaczak@gminasanok.pl, faks 134656553.
  Adres strony internetowej (URL): http://gmina.sanok.com.pl/bip/
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa

  I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

  Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)

  Tak
  http://gmina.sanok.com.pl/bip/index.php?page=position.php&id=1639&grp=13


  Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia

  Tak
  http://gmina.sanok.com.pl/bip/index.php?page=position.php&id=1639&grp=13


  Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Nie
  Inny spos鏏:

  Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Tak
  Inny spos鏏:
  Pisemnie pod rygorem niewa積o軼i
  Adres:
  Urz康 Gminy Sanok, ul. Ko軼iuszki 23, w sekretariacie - pok鎩 nr 201, II pi皻ro


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  Nie
  Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


  II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Wykonanie rob鏒 wyko鎍zeniowych oraz zagospodarowanie terenu Wiejskiego Domu Kultury w Str騜ach Ma造ch
  Numer referencyjny: GKI.271.5..2019
  Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
  Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:

  Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

  Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy:  II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Przedmiotem zam闚ienia jest wykonanie rob鏒 wyko鎍zeniowych oraz zagospodarowanie terenu Wiejskiego Domu Kultury w Str騜ach Ma造ch. Powy窺ze zadanie jest elementem wniosku o przyznanie pomocy pn. :" Utworzenie Multimedialnego Centrum Edukacyjno Kulturalnego na bazie Wiejskiego Domu Kultury w Str騜ach Ma造ch" na operacje typu ,,Inwestycje w obiekty pe軟i帷e funkcje kulturalne" w ramach dzia豉nia ,,Podstawowe us逝gi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", obj皻ego Programem Rozwoju Obszar闚 Wiejskich na lata 2014-2020.Przedmiot zam闚ienia obejmuje wykonanie rob鏒 budowlanych Wiejskiego Domu Kultury w Str騜ach Ma造ch w celu utworzenia Multimedialnego Centrum Edukacyjno Kulturalnego, w zakresie zgodnym z przedmiarem rob鏒, w szczeg鏊no軼i:- roboty wyko鎍zeniowe sali wielofunkcyjnej (郵usarka aluminiowa wewn皻rzna, posadzki z p造tek posadzkowych antypo郵izgowych, posadzki parkietowe, malowanie, elementy akustyczne, roboty elektryczne - osprz皻 elektryczny),- wykonanie klimatyzacji, wentylacji,- wykonanie monitoringu budynku,- roboty zewn皻rzne (instalacja odgromowa, wyko鎍zenie 軼ian zewn皻rznych coko逝, docieplenie z wypraw mozaikow, wyko鎍zenie zej軼ia do piwnicy (wylewka, malowanie, przes這na stalowa sta豉, balustrada), p造tka odbojowa (korytowanie, kraw篹niki, obrze瘸, nawierzchnia z kruszywa 豉manego, nawierzchnia z kostki brukowej 6cm), doj軼ia i dojazdy (umocnienie skarpy p造tami a簑rowymi, korytowanie, podbudowy, kraw篹niki i obrze瘸 na 豉wach, nawierzchnia z kostki betonowej grubo軼i 6 i 8cm, nawierzchnia z mieszanki mineralno-grysowej), ogrodzenie systemowe (coko造 prefabrykowane, panele systemowe ocynkowane), ziele i ma豉 architektura (trawniki, zielnik, drzewa i krzewy ozdobne, ma豉 architektura-豉wki parkowe, 豉wka solarna, sto造 betonowe parkingowe, zadaszone sto造 biesiadne, hu鈣awka, grill ogrodowy o鈍ietlenie placu lampami solarnymi baz zasilania sieciowego), nawierzchnia i osprz皻 do aktywnego wypoczynku (gra w bule, boisko do siatk闚ki), zdr鎩 wody pitnej - "poide趾o" (rury PE, PCV, zaw鏎 antyska瞠niowy, uk豉d pomiarowy z zaworem antyska瞠niowym), wyposa瞠nie zaplecza kuchennego, sali wielofunkcyjnej (wieszaki 軼ienne, lustro 軼ienne, dostawa i monta rolet, 瘸luzji).Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia, zakres prac wskazano w: przedmiarze rob鏒 (kosztorysie ofertowym) okre郵onym jako za陰cznik nr 1 do SIWZ oraz dokumentacji technicznej okre郵onej jako za陰cznik nr 8 do SIWZ.W przypadku u篡cia w SIWZ lub w za陰cznikach odniesie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i system闚 referencji technicznych, o kt鏎ych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp Zamawiaj帷y dopuszcza rozwi您ania r闚nowa積e opisywanym. Wykonawca analizuj帷 dokumentacj projektow, przedmiar rob鏒 powinien za這篡, 瞠 ka盥emu odniesieniu o kt鏎ym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp u篡temu w dokumentacji projektowej i przedmiarze towarzyszy wyraz ,,lub r闚nowa積e".W przypadku, gdy w SIWZ, przedmiarze lub dokumentacji zosta造 u篡te znaki towarowe, oznacza to, 瞠 s podane przyk豉dowo i okre郵aj jedynie minimalne oczekiwane parametry jako軼iowe oraz wymagany standard. Wykonawca mo瞠 zastosowa materia造 lub urz康zenia r闚nowa積e, lecz o parametrach technicznych i jako軼iowych podobnych lub lepszych, kt鏎ych zastosowanie w 瘸den spos鏏 nie wp造nie negatywnie na prawid這we funkcjonowanie rozwi您a przyj皻ych w dokumentacji i przedmiarze. Wykonawca, kt鏎y zastosuje urz康zenia lub materia造 r闚nowa積e b璠zie obowi您any wykaza w trakcie realizacji zam闚ienia, 瞠 zastosowane przez niego urz康zenia i materia造 spe軟iaj wymagania okre郵one przez Zamawiaj帷ego.U篡cie w dokumentacji, przedmiarze oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy Pzp oznacza, 瞠 Zamawiaj帷y akceptuje tak瞠 wszystkie inne oznakowania potwierdzaj帷e, 瞠 dane roboty budowlane, dostawy lub us逝gi spe軟iaj r闚nowa積e wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezale積ych nie mo瞠 uzyska okre郵onego przez Zamawiaj帷ego oznakowania lub oznakowania potwierdzaj帷ego, 瞠 dane roboty budowlane, dostawy lub us逝gi spe軟iaj r闚nowa積e wymagania, Zamawiaj帷y w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie 鈔odki dowodowe, w szczeg鏊no軼i dokumentacj techniczn producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, 瞠 roboty budowlane, dostawy lub us逝gi, kt鏎e maj zosta przez niego wykonane, spe軟iaj wymagania okre郵onego oznakowania lub okre郵one wymagania wskazane przez Zamawiaj帷ego.U篡cie w SIWZ lub w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostk oceniaj帷 zgodno嗆 lub sprawozdania z bada przeprowadzonych przez t jednostk jako 鈔odka dowodowego potwierdzaj帷ego zgodno嗆 z wymaganiami lub cechami okre郵onymi w opisie przedmiotu zam闚ienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zam闚ienia oznacza, 瞠 Zamawiaj帷y akceptuje r闚nie certyfikaty wydane przez inne r闚nowa積e jednostki oceniaj帷e zgodno嗆. Zamawiaj帷y akceptuje tak瞠 inne odpowiednie 鈔odki dowodowe, w szczeg鏊no軼i dokumentacj techniczn producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dost瘼u do certyfikat闚 lub sprawozda z bada, ani mo磧iwo軼i ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dost瘼u nie mo瞠 by przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem 瞠 dany Wykonawca udowodni, 瞠 wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub us逝gi spe軟iaj wymogi lub kryteria okre郵one w opisie przedmiotu zam闚ienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zam闚ienia, je瞠li w opisie przedmiotu zam闚ienia uj皻o zapis wynikaj帷y z KNR lub KNNR wskazuj帷y na konieczno嗆 wykorzystywania przy realizacji zam闚ienia konkretnego sprz皻u o konkretnych parametrach Zamawiaj帷y dopuszcza u篡wanie innego sprz皻u o ile zapewni to osi庵ni璚ie zak豉danych parametr闚 projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodno軼i wykonanych prac.Zamawiaj帷y dopuszcza korzystanie z podwykonawc闚. Wykonawca:- jest zobowi您any wskaza w formularzu ofertowym (za陰cznik nr 2 do SIWZ) cz窷ci zam闚ienia, kt鏎ych wykonanie zamierza powierzy podwykonawcom i poda firmy (oznaczenie przedsi瑿iorstwa) podwykonawc闚;- w przypadku podpisania umowy wykonawca b璠zie zobowi您any, aby przed przyst徙ieniem do wykonania zam闚ienia poda - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawc闚 i os鏏 do kontaktu z nimi, zaanga穎wanych w realizacj zam闚ienia. Wykonawca b璠zie zawiadamia podczas realizacji umowy Zamawiaj帷ego o wszelkich zmianach danych dotycz帷ych podwykonawc闚, a tak瞠 przekazywa informacje na temat nowych podwykonawc闚, kt鏎ym w p騧niejszym okresie zamierza powierzy realizacj rob鏒 budowlanych lub us逝g. Wykonawca b璠zie zobowi您any zg這si podwykonawc闚 na zasadach okre郵onych w przepisach art. 143 b ustawy Prawo zam闚ie publicznych. Je瞠li p騧niejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kt鏎ego zasoby Wykonawca powo造wa si, na zasadach okre郵onych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu Wykonawca jest zobowi您any wskaza Zamawiaj帷emu, i proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spe軟iaj je w stopniu nie mniejszym ni podwykonawca, na kt鏎ego zasoby wykonawca powo造wa si w trakcie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia.Kary umowne za nieprawid這we zg豉szanie podwykonawc闚 oraz realizowanie na ich rzecz p豉tno軼i okre郵one s we wzorze umowy.Zamawiaj帷y w przedmiotowym post瘼owaniu wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp, aby wykonawca lub podwykonawca przez ca造 okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudnia na podstawie umowy o prac osoby 鈍iadcz帷e prac zwi您an z wykonywaniem czynno軼i w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Wykonywanie prac obj皻ych w/w zakresem zam闚ienia dotyczy czynno軼i/prac fizycznych przy realizacji rob鏒 budowlanych i instalacyjnych wskazanych w pkt 3.1 i 3.2 SIWZ. Wyj徠kiem obj皻e s sytuacje, gdy prace te wykonuje osobi軼ie osoba fizyczna prowadz帷a samodzielnie dzia豉lno嗆 gospodarcz na podstawie umowy o podwykonawstwo. Zamawiaj帷y jest uprawniony, w trakcie ca貫go okresu realizacji inwestycji, do weryfikacji formy zatrudnienia pracownik闚 wykonawcy przy jej wykonywaniu. Szczeg馧owy spos鏏 dokumentowania os鏏, o kt鏎ych mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia zamawiaj帷ego w zakresie kontroli spe軟iania przez wykonawc wymaga, o kt鏎ych mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytu逝 niespe軟ienia tych wymaga, rodzaju czynno軼i niezb璠nych do realizacji zam闚ienia, kt鏎ych dotycz wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prac przez wykonawc lub podwykonawc os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i w trakcie realizacji zam闚ienia zawarte s w 4 wzoru umowy stanowi帷ym Za陰cznik Nr 6 do SIWZ. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo Budowlane tj. tych kt鏎e mo瞠 wykonywa osoba pe軟i帷a samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Zamawiaj帷y nie wymaga zatrudnienia os鏏 na wy瞠j wymienionych warunkach.Zamawiaj帷y nie zastrzega obowi您ku osobistego wykonania przez wykonawc kluczowych cz窷ci zam闚ienia w zakresie przedmiotu zam闚ienia.

  II.5) G堯wny kod CPV: 45400000-1
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45331200-8
  45450000-6
  45111291-4


  II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
  Warto嗆 bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 - szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)


  II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
  Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie zam闚ie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp (do 10 % og鏊nej warto軼i przedmiotu zam闚ienia). Roboty b璠 dotyczy造 przedmiotu zam闚ienia okre郵onego w og這szeniu o zam闚ieniu. Zakres obejmowa b璠zie roboty nie uj皻e w kosztorysie ofertowym i polegaj帷e na powt鏎zeniu tego samego rodzaju zam闚ie.
  II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:
  miesi帷ach:    lub dniach:
  lub
  data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia: 2019-10-15

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
  Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y odst瘼uje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y odst瘼uje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
  Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y uzna ww. warunek za spe軟iony, je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 w okresie ostatnich pi璚iu lat, przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie wykona w spos鏏 nale篡ty co najmniej dwa zadania o charakterze zgodnym z zakresem przedmiotu zam闚ienia, przez co Zamawiaj帷y rozumie roboty budowlane polegaj帷e na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynku kubaturowego o warto軼i min. 180 000,00 z brutto ka盥e.
  Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

  O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
  Tak
  O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  Zamawiaj帷y 膨da nast瘼uj帷ych dokument闚 potwierdzaj帷ych brak podstaw do wykluczenia z post瘼owania: 1. Odpisu z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o kt鏎ym mowa w pkt 1, sk豉da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj帷e, 瞠 nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i. 3. Dokumenty, o kt鏎ych mowa w pkt 2 powinny by wystawione nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert. 4. Je瞠li w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt鏎ej dokument dotyczy, nie wydaje si dokument闚, o kt鏎ych mowa powy瞠j, zast瘼uje si je dokumentem zawieraj帷ym odpowiednio o鈍iadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os鏏 uprawnionych do jego reprezentacji, lub o鈍iadczenie osoby, kt鏎ej dokument mia dotyczy, z這穎ne przed notariuszem lub przed organem s康owym, administracyjnym albo organem samorz康u zawodowego lub gospodarczego w豉軼iwym ze wzgl璠u na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 3 dotycz帷y termin闚 wystawienia tych dokument闚 stosuje si odpowiednio. 5. Poleganie na zdolno軼iach lub sytuacji innych podmiot闚 na zasadach okre郵onych w art. 22a ustawy. Zamawiaj帷y 膨da od wykonawcy, kt鏎y polega na zdolno軼iach lub sytuacji innych podmiot闚 na zasadach okre郵onych w art. 22a ustawy - przedstawienia dokument闚 wymienionych w pkt 1- 4 powy瞠j.

  III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
  Zamawiaj帷y 膨da nast瘼uj帷ych dokument闚 potwierdzaj帷ych spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie zdolno軼i technicznej lub zawodowej: 1. Wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, z za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, w szczeg鏊no軼i informacji o tym czy roboty zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne dokumenty- wg wzoru stanowi帷ego (Za陰cznik Nr 5 do SIWZ) - w odniesieniu do warunku okre郵onego w pkt. 6.1.3. SIWZ.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiaj帷emu o鈍iadczenie o przynale積o軼i lub braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o kt鏎ej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze z這瞠niem o鈍iadczenia, wykonawca mo瞠 przedstawi dowody, 瞠 powi您ania z innym wykonawc nie prowadz do zak堯cenia konkurencji w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia (Za陰cznik Nr 4 do SIWZ). W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚 o鈍iadczenie o przynale積o軼i lub braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, sk豉da ka盥y z Wykonawc闚. 2. Wykonawca, kt鏎y powo逝je si na zasoby innych podmiot闚, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe軟iania warunk闚 udzia逝, w zakresie, w jakim powo逝je si na ich zasoby, w post瘼owaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w pkt. III.3) oraz sk豉da zobowi您anie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy sk豉daj帷ego ofert. W celu oceny, czy wykonawca b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami w stopniu umo磧iwiaj帷ym nale篡te wykonanie zam闚ienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 陰cz帷y wykonawc z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost瘼 do ich zasob闚, zamawiaj帷y 膨da dokumentu, kt鏎y okre郵a w szczeg鏊no軼i: a) zakres dost瘼nych wykonawcy zasob闚 innego podmiotu; b) spos鏏 wykorzystania zasob闚 innego podmiotu, przez wykonawc, przy wykonywaniu zam闚ienia publicznego; c) zakres i okres udzia逝 innego podmiotu przy wykonywaniu zam闚ienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolno軼iach kt鏎ego wykonawca polega w odniesieniu do warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia, zrealizuje us逝gi, kt鏎ych wskazane zdolno軼i dotycz. 3. Formularz ofertowy (wg za陰cznika nr 2) - w przypadku sk豉dania oferty przez podmioty wyst瘼uj帷e wsp鏊nie nale篡 poda nazwy (firmy) oraz dok豉dne adresy wszystkich wykonawc闚 sk豉daj帷ych ofert wsp鏊n 4. kosztorys ofertowy sporz康zony w formie kalkulacji uproszczonej w oparciu o kosztorys zerowy (przedmiar rob鏒-za陰cznik nr 1 do SIWZ) i wska幡iki cenowe oferenta, zgodnie z Rozporz康zeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre郵enia metod i podstaw sporz康zania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych koszt闚 prac projektowych oraz planowanych koszt闚 rob鏒 budowlanych okre郵onych w programie funkcjonalno- u篡tkowym (DZ. U. Nr 130 poz. 1389). Nale篡 do陰czy ceny zastosowanych materia堯w (bez konieczno軼i podawania 陰cznej ilo軼i), sprz皻u i stawk 1 godziny robocizny. Warto嗆 czynnik闚 cenotw鏎czych, nale篡 za陰czy do oferty (koszty po鈔ednie, zysk) w oparciu, o kt鏎e zosta sporz康zony kosztorys ofertowy. 5. Pe軟omocnictwo do reprezentowania w post瘼owaniu albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zam闚ie publicznych (dotyczy r闚nie wsp鏊nik闚 sp馧ki cywilnej). 6. Pe軟omocnictwo do wyst瘼owania w imieniu wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty sk豉daj帷e si na ofert podpisuje osoba, kt鏎ej umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie b璠zie wynika z dokument闚 za陰czonych do oferty.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia:

  Nie
  Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej
  Nie
  Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawc闚  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚
  Maksymalna liczba wykonawc闚  
  Kryteria selekcji wykonawc闚:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

  Umowa ramowa b璠zie zawarta:

  Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:
  Nie
  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:

  Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie
  Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:

  Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:

  Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
  Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
  Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
  Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena60,00
  D逝go嗆 okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materia造 i urz康zenia 40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
  Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

  Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

  Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

  Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

  Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

  Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

  Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:

  Z Wykonawc, kt鏎ego oferta zostanie uznana przez Zamawiaj帷ego za ofert najkorzystniejsz zostanie podpisana umowa w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj帷ego. Wz鏎 umowy stanowi za陰cznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia. Przewidywane zmiany umowy zawarto we wzorze umowy stanowi帷ym integraln cz窷 SIWZ.


  Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:

  Zamawiaj帷y nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy.


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Nie
  Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Zamawiaj帷y, poza mo磧iwo軼i zmiany niniejszej umowy w przypadkach okre郵onych w art. 144 ust.1 pkt. 2-6) ustawy Prawo zam闚ie publicznych (zgodnie z warunkami okre郵onymi w postanowieniach przepisu art. 144 tej ustawy) - przewiduje r闚nie mo磧iwo嗆 dokonywania zmian postanowie umowy tak瞠 w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru Wykonawcy, w poni窺zych okoliczno軼iach:1) Zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy/ zmniejszenie jego zakresuspowodowan uzasadnionymi przyczynami le膨cymi po stronie Zamawiaj帷ego, kt鏎e sprawiaj, 瞠 przedmiot umowy nale篡 wykona w inny spos鏏 ani瞠li pierwotnie to przewidzia Zamawiaj帷y w umowie, a ponadto zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy jest korzystna dla Zamawiaj帷ego, w szczeg鏊no軼i:a) zmian w zakresie zasad rozlicze i warunk闚 p豉tno軼i zwi您anych ze zg豉szanymi przez wykonawc umowami o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy,b) stwierdzenie wad lub brak闚 dokumentacji uniemo磧iwiaj帷ych realizacj umowy lub wprowadzenie do dokumentacji zmian,c) w wyniku rezygnacji Zamawiaj帷ego z realizacji cz窷ci przedmiotu umowy lub potrzeby zaniechania poszczeg鏊nych rob鏒 z przyczyn niele膨cych po stronie Wykonawcy; w takim przypadku wynagrodzenie przys逝guj帷e wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiaj帷y zap豉ci za wszystkie wykonane roboty oraz udokumentowane koszty, kt鏎e wykonawca poni鏀 w zwi您ku z wynikaj帷ymi z umowy robotami,d) konieczno軼i zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwi您a technicznych czy technologicznych ni wskazane w dokumentacji i przedmiarach (w szczeg鏊no軼i w przypadku wycofania z rynku starych rozwi您a technologicznych/ technicznych lub materia這wych),e) kolizji z planowanymi lub r闚nolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami- w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, w tym m.in. odpowiednim, zmniejszeniu wynagrodzenia nale積ego Wykonawcy.2) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowymo磧iwa b璠zie w przypadku konieczno軼i wstrzymania wykonywania ca這軼i lub cz窷ci rob鏒 na skutek okoliczno軼i niezale積ych od Wykonawcy, w szczeg鏊no軼i takich, jak:a) niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemo磧iwiaj帷e prowadzenie rob鏒 zgodnie z technologi ich wykonania (np. intensywne, ci庵貫 opady deszczu, 郾iegu, zalegaj帷y 郾ieg, niska lub wysoka temperatura powietrza itp.),b) przyczyny techniczne, (np. kolizje z sieciami zewn皻rznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej),c) przyczyny organizacyjne, tj. brak pe軟ego dost瘼u do terenu budowy, inne przyczyny zawinione przez Zamawiaj帷ego,d) przyczyny losowe (np. huragan, pow鏚, lub inne kataklizmy b璠帷e nast瘼stwem zaistnienia si造 wy窺zej),e) ujawnienie si trakcie wykonywania przedmiotu umowy wady w dokumentacji,f) konieczno嗆 wprowadzenia do przedmiotu umowy i do dokumentacji zmian sposobu realizacji umowy, przez co niemo磧iwe jest dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy,g) konieczno嗆 wykonania rob鏒 zamiennych lub dodatkowych w zakresie niezb璠nym do prawid這wego wykonania oraz zako鎍zenia przedmiotu umowy,h) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwole, uzgodnie z przyczyn niezawinionych przez Wykonawc, w tym odmowa udost瘼nienia przez w豉軼icieli nieruchomo軼i do cel闚 realizacji inwestycji,i) wyst徙ienia warunk闚 atmosferycznych uniemo磧iwiaj帷ych wykonywanie, prowadzenie rob鏒 budowlanych, przeprowadzenie pr鏏 i sprawdze, dokonywanie odbior闚 - fakt ten musi mie odzwierciedlenie w dokumentacji budowy i musi by potwierdzony przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz Zamawiaj帷ego - o ile ma to wp造w na termin wykonania zam闚ienia,j) inne przyczyny zewn皻rzne niezale積e od Zamawiaj帷ego oraz Wykonawcy skutkuj帷e brakiem mo磧iwo軼i prowadzenia rob鏒 lub wykonywania innych czynno軼i przewidzianych umow, kt鏎e spowodowa造 niezawinione i niemo磧iwe do unikni璚ia przez Wykonawc op騧nienie/ przeszkod w prowadzeniu rob鏒,Podstaw dokonania powy窺zych zmian b璠zie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru wyst徙ienia w/w okoliczno軼i uzasadniaj帷ych wstrzymanie rob鏒, z okre郵eniem okresu wstrzymania rob鏒 wp造waj帷ego na zmian terminu i sporz康zenie protoko逝 konieczno軼i - zatwierdzonego przez Zamawiaj帷ego, oraz podpisane aneksy do umowy.3) Zmiana nale積ego Wykonawcy wynagrodzenia b璠zie mo磧iwa w przypadku zmiany zakresu wykonywanych rob鏒 wynikaj帷ego z obmiar闚 powykonawczych.Je瞠li w wyniku wprowadzonych zmian do przedmiotu umowy i do dokumentacji wynikn roboty zamienne, zaniechane lub dodatkowe niezb璠ne do wykonania przedmiotu zam闚ienia, mo磧iwa b璠zie zmiana nale積ego Wykonawcy wynagrodzenia w trybie zgodnym z ustaw Prawo zam闚ie. Ewentualna zmiana wynagrodzenia wynikaj帷a z powy窺zych zmian w przedmiocie umowy ustalona zostanie zgodnie z zasadami okre郵onymi w ust. 3 poni瞠j.4) Zmiana nale積ego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do rob鏒 zamiennych/dodatkowych - w przypadku, o kt鏎ym mowa w ust. 1 pkt.2 lit. g) - ustalona zostanie wed逝g nast瘼uj帷ych zasady:-za podstaw kalkulacji przyj皻e zostan dane wyj軼iowe do kosztorysowania tj. ceny robocizny, materia堯w i sprz皻u oraz czynniki cenotw鏎cze a tak瞠 ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego.2. Zmiana umowy mo瞠 nast徙i wy陰cznie w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewa積o軼i.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

  字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
  Data: 2019-04-29, godzina: 10:00,
  Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):
  Nie
  Wskaza powody:

  J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
  > J瞛yk polski
  IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: Tak
  IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCH  Dane kontaktowe

  Gmina Sanok
  38-500 Sanok, ul. Ko軼iuszki 23
  tel.: 134656551
  fax.: 134656553
  email: Wy郵ij email
  http://http://gmina.sanok.com.pl/bip/
   
  Powiedz oferentowi, 瞠 jeste klientem z chlodnictwo.biz!
  Dzi瘯ujemy
   
  ID ogloszenia: 30002 Wr鵵 do listy przetarg闚

  Aby w pe軟i wykorzysta funkcjonalno嗆 portalu
  wymie swoj przegl康ark na nowsz wersj.