Artykuł Dodaj artykuł

Czym jest i do czego służy łapacz iskier podczas procesów produkcyjnych takich jak spawanie, szlifowanie ?

Łapacze iskier służą do gaszenia (wyłapywania) iskier powstających w różnych procesach.

 

Łapacze iskier służą do gaszenia (wyłapywania) iskier powstających w różnych procesach.

Stosuje się je w miejscach zagrożonych pożarem np. w leśnictwie, przemyśle drzewnym, rolnictwie, obróbce metali.

W firmie Klimawent SA stosujemy łapacze iskier przy współpracy z urządzeniami filtracyjnymi pyłów spawalniczych, szlifierskich lub przy cięciu stali na wycinarkach laserowych i plazmowych. Ich zadaniem jest eliminacja iskier towarzyszących wymienionym procesom technologicznym, w celu zabezpieczenia filtrów przed możliwością powstania pożaru.

Łapacz iskier IS-10 jest zbudowany z panelu z wieloma przegrodami zapewniającymi labiryntowy przepływ powietrza oraz z dwóch przyłączy – kątowych lub osiowych.

łapacz iskierŁapacz iskier przy urządzeniu UFO-LP

 

Przegrody dzięki wielokrotnej zmianie kierunków przepływu strumieni powietrza powodują wygaszenie znajdujących się tam iskier. Przyłącza służą do połączenia panelu z urządzeniem filtrowentylacyjnym z jednej strony oraz z instalacją wentylacyjną z drugiej strony.

Przyłącze kątowe dzięki obrotowemu osadzeniu na okrągłym króćcu przyłączeniowym urządzenia umożliwia dogodne ustawienie łapacza względem instalacji ssącej. Można podłączyć się zarówno do przewodu znajdującego się tuż nad posadzką jak i w górnej części hali. W razie potrzeby można wspomóc się przyłączem osiowym.

Zalecana wydajność przepływu powietrza to 10.000 [m3/h]. Przy modułowych urządzeniach filtrowentylacyjnych o większych wydajnościach zaleca się stosowanie dwóch łapaczy. Każdy z nich powinien być osadzony na odrębnym króćcu każdego z modułów.

Konstruktorem tego rozwiązania jest pan Adam Korpacki.

Artykuł został dodany przez firmę

KLIMAWENT S.A.

Klimawent S.A. to producent wentylatorów przemysłowych, urządzeń filtrowentylacyjnych, wyciągów spawalniczych i odsysaczy spalin samochodowych wysokiej klasy.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.