Artykuł Dodaj artykuł

Filtrowentylacja ogólna hali spawalni typu wyporowego z zastosowaniem urządzeń UFO-A-15000-N

Powszechnie rozpoznawalnymi odciągami miejscowymi w halach spawalniczych i montażowych są ramiona ssące, okapy, czy stoły wyciągowe. Powstające dymy spawalnicze lub inne zanieczyszczenia są odciągane bezpośrednio u źródła emisji.

Powszechnie rozpoznawalnymi odciągami miejscowymi w halach spawalniczych i montażowych są ramiona ssące, okapy, czy stoły wyciągowe. Powstające dymy spawalnicze lub inne zanieczyszczenia są odciągane bezpośrednio u źródła emisji.

Co zrobić, kiedy nie ma możliwości zastosowania wyżej wymienionych urządzeń? Istniejąca suwnica, spawacz zmieniający bardzo często swoje stanowisko pracy, albo duże gabaryty spawanych elementów są przeciwwskazaniem do zainstalowania w hali stałych wyciągów.

Inwestor zastanawia się, jak pomóc swoim pracownikom w zapewnieniu czystego powietrza. My mamy już gotowe rozwiązanie – projektujemy filtrowentylację ogólną z zastosowaniem urządzeń filtrowentylacyjnych stacjonarnych UFO-A-N!

Filtrowentylacja ogólna hali spawalni typu wyporowego z zastosowaniem urządzeń UFO-A-15000-N wentylacyjny

Rys. 1 UFO-A-15000-N

Jedną z metod usuwania zanieczyszczeń jest system filtrowentylacji ogólnej typu wyporowego. Takie rozwiązanie zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy dla firmy Mikobud sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Brodnicy. To polska, rodzinna firma z 40-letnim doświadczeniem. Produkuje konstrukcje stalowe m.in. do obiektów magazynowych, obiektów budownictwa ogólnego, handlowo-usługowych oraz przemysłowych. Mikobud posiada zdolność produkcyjną w wykonywaniu pojedynczych elementów konstrukcyjnych o gabarycie nawet do 13 ton.

Układ filtrowentylacji pracuje w pełnej recyrkulacji, usuwając z powietrza pyły. Halę podzieliliśmy na dwie części: spawalnia i montaż. W projekcie założono wykonanie dwóch niezależnych układów o takiej samej wydajności  V = 27 000 m³/h na jedną i drugą połowę hali. Dla każdej z części przyjęto po 2 równolegle pracujące urządzenia filtrowentylacyjne UFO-A-15000-N,  instalację nawiewną prowadzoną pod belkami  podsuwnicowymi z nawiewnikami wyporowymi przy posadzce oraz instalację wywiewną wykonaną pod sufitem. Jednostki filtrowentylacyjne jednego układu posadowione są wewnątrz hali, a drugiego – na zewnątrz. Zanieczyszczenia gazowe są usuwane za pomocą wentylacji ogólnej, z wykorzystaniem wentylatorów dachowych oraz czerpni ściennych.

Filtrowentylacja ogólna hali spawalni typu wyporowego z zastosowaniem urządzeń UFO-A-15000-N wentylacyjny

 Rys. 2 Instalacja w hali produkcyjnej.

Opisane rozwiązanie to remedium dla spawaczy. Nie muszą tracić swojego cennego czasu. Bez wątpienia nie muszą również angażować się w prace związane z przestawianiem np. urządzeń filtrowentylacyjnych mobilnych.

Firma KLIMAWENT S.A. posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i wykonywaniu filtrowentylacji ogólnych. Do opracowania rozwiązania i wykonania obliczeń wydajności potrzebujemy założeń technologicznych m.in.: metoda spawania, spawany materiał, średni prąd spawania, średnica drutu, wymagane zapylenie tła hali, kubatura hali w strefie pracy (do wysokości h = 4 m).

Mając wyżej wymienione dane jesteśmy w stanie znaleźć dogodne i optymalne rozwiązanie.

Dodatkowo możemy spełniać życzenia odnośnie kolorystyki urządzeń. Standardowo KLIMAWENT S.A. utożsamia się z kolorem czerwonym. Dla firmy Mikobud wykonaliśmy jednostki z obudowami w kolorze szarym. Proszę spojrzeć na zdjęcie, nie prawda, że urządzenia doskonale komponują się z nową halą?

Artykuł został dodany przez firmę

KLIMAWENT S.A.

Klimawent S.A. to producent wentylatorów przemysłowych, urządzeń filtrowentylacyjnych, wyciągów spawalniczych i odsysaczy spalin samochodowych wysokiej klasy.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.